အကြံပြုချက်ပေးပို့ခြင်း

Browse
မြန်မာယူနီကုတ် ကီးဘုတ်နှင့်ဖောင့်များ အသုံးပြုခြင်းညွှန်ကြားချက်
Pyidaungsu Unicode ကို အသုံးပြုထား၍ Ekaya Keyboard လက်ကွက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Ekaya Keyboard အသုံးပြုရာတွင် အဆင်မပြေပါက KeyMagic Smart Input Method Editor ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းပေးပို့လိုက်သော အကြံပြုစာကို လက်ခံရရှိကြောင်း အသိပေးပြန်ကြားစာကို
လူကြီးမင်း၏ အီးမေးလ်ထဲတွင် ၀င်ရောက်စစ်ဆေးပေးပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
Inbox ထဲတွင် မတွေ့ရှိပါက Spam ထဲတွင် ၀င်ရောက် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
အကြံပြုစာပေးပို့လာသူသို့ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန် ပေးပို့လာသူ၏ အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှုမရှိပါက အကြံပြုစာအားလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။