ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံး ပေါက်ရောက်လျက်ရှိသော ဝါးမျိုးစုံတစ်စုတစ်စည်းတည်း လေ့လာနိုင်သည့်နေရာဖန်တီးထားရှိခြင်း