အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

အင်ဂျင်နီယာဌာနအဆောက်အအုံမှ ပြည်သူသို့ပေးနေသော ၀န်ဆောင်မှုများ

 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခွင့်နှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်စနစ် Online Submission System (Yangon Building Permit System-YBPS) ကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် Full Launch ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် အွန်လိုင်းဖြင့်သာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ YBPS ပင်မစာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်လိုပါက နှိပ်ပါ!
 • အဆောက်အအုံအတွက် ပေးသွင်းထားသော အာမခံကြေး သိန်း(၅၀)/သိန်း(၃၀) ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်
 • တိုင်းတာရေးအင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်
 • Pileလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်
 • Soilလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်
 • ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း(အကြီးတန်း)လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်
 • ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း(အငယ်တန်း)လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်
 • တိုက်ခန်းအမည်ပြောင်းခြင်းလျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်
 • တိုက်ခန်းအမည်ပြောင်းလျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်သည့်အချက်များ
  • အင်ဂျင်နီယာဌာန(အ​ဆောက်အအုံ)မှ ထုတ်ပေးထားသော အ​ဆောက်အအုံ နေထိုင်ခွင့် စာချုပ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ တိုက်ခန်းနေရာချထားခြင်း လက်မှတ်မူရင်း
  • တိုက်ခန်းလွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်း သဘောတူစာချုပ်
  • သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်၏ တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်
  • လွှဲပြောင်း၊ လက်ခံသူ၏မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးထား​သော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ
  • လွှဲပြောင်း၊ လက်ခံသူ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ
  • လွှဲပြောင်း၊ လက်ခံသူ၏ မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးထား​သော အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
  • တိုက်ခန်းလွှဲပြောင်းသူ၏ အမည်လွှဲပြောင်းခြင်းအား ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ၀န်ခံကတိပြုချက်
  မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်
 • YBPS စနစ်မတိုင်မီက ပေးသွင်းရမည့်ငွေကြေးနှုန်းထားများ ကြည့်ရှုရန်
 • YBPS စနစ်တွင် ပေးသွင်းရမည့်ငွေကြေးနှုန်းထားများ ကြည့်ရှုရန်

Back to Top

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC