အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ကယားပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
ရွှေကိန္ဒရီ

ဏ/E-၁၃ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၂၄၉၂၈၂

၀၉ ၄၅၀၅၃၉၃၂၇

၁၂၈၀၀

လွိုင်ကော်

၁၄:၃၀
ရွှေကယား

ဏ/E-၁၂ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းဘူတာကြီးရှေ့

အလုံဂိတ်(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၈၆၁၁၁၂၁

၀၉ ၂၆၀၄၀၉၅၀၇

၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၁၇:၀၀
ရွှေရာဇာ

ဏ/E-၉ မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၆၃၇၀၃၈

၀၉ ၄၉၄၀၂၈၃၃

၀၉ ၄၉၄၀၂၈၂၂

၁၂၈၀၀

လွိုင်ကော်

၁၅:၃၀
သိန်းသန်းကု​ဋေ ဏ/D-၇ မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၅၂၅၂၂

၀၉ ၄၃၅၃၂၈၃၇၇

၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၁၆:၃၀
စွမ်း Group

ဏ/C-၁၄၊ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၈၉၃၂၂၄၃၃

၀၉ ၉၇၉၅၁၇၉၆၉

၀၉ ၂၆၂၆၆၅၁၃၃

၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
မျိုးဆက်သစ်

ဏ/C-၁၆၊ ၁၈ ပုဂံလမ်း

မောင်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၂၈၂၀၇၀၄၂

၀၉ ၅၀၁၇၁၂၉

၀၉ ၈၆၁၈၂၀၁

၁၃၃၀၀ လွိုင်ကော် ၁၄:၀၀
ယာဉ်လိုင်း(၆)
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2023.
    All Rights Reserved by YCDC