အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ကယားပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ ရွှေကိန္ဒရီ

ဏ/E-၁၃ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၂၄၉၂၈၂

၀၉ ၄၅၀၅၃၉၃၂၇

၁၂၈၀၀

လွိုင်ကော်

၃:၀၀
၂။ ရွှေကယား

ဏ/E-၁၂ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းဘူတာကြီးရှေ့

အလုံဂိတ်(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၈၆၁၁၁၂၁

၀၉ ၂၆၀၄၀၉၅၀၇

၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
၃။ ရွှေရာဇာ

ဏ/E-၉ မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၆၃၇၀၃၈

၀၉ ၄၉၄၀၂၈၃၃

၀၉ ၄၉၄၀၂၈၂၂

၁၂၈၀၀

လွိုင်ကော်

၂:၀၀
၄။ သိန်းသန်းကု​ဋေ ဏ/D-၇ မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၅၂၅၂၂

၀၉ ၄၂၅၃၂၈၃၇၇

၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
၅။ မျိုးဆက်သစ်

ဏ/C-၁၆၊ ၁၈ ပုဂံလမ်း

မောင်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၂၈၂၀၇၀၄၂

၀၉ ၅၀၁၇၁၂၉

၀၉ ၈၆၁၈၂၀၁

၁၃၃၀၀ လွိုင်ကော်
၆။ မိတ်ဆွေကောင်း

ဏ/D-၈ မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၄၅၅၅၈၄၄၀၇

၁၃၃၀၀ လွိုင်ကော် ၄:၀၀
ယာဉ်လိုင်း-၆လိုင်း
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC