အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

​(ချင်းပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

၁။

ချင်းတောင်တန်း

ဏ/E-၁၊ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၅၁၃၇၃၇၁၇

၀၉ ၄၂၈၀၁၇၄၉၈

၀၉ ၇၇၆၀၁၄၂၉၀

၃၃၀၀၀

၂၅၀၀၀

တီးတိန်

ကလေး

၂:၀၀

၂။

ဟားခါးမန်း

ဏ/F-၁၄၊ မကွေးလမ်း

၀၉ ၄၂၅၈၄၉၂၂၇

၃၀၃၀၀

ရန်ကုန်

ဟားခါး

၁၀:၀၀

၃။

High-Class

အသစ်

ည-၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၄၂၀၂၂၅၇၇၇

၃၀၃၀၀

ဟားခါး

၁၀:၀၀

ယာဉ်လိုင်း-၃လိုင်း
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC