အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

​(ချင်းပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

ဟားခါးမန်း

ဏ/B-၂၊ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၄၂၅၈၄၉၂၂၇

၃၀၃၀၀

ရန်ကုန်

ဟားခါး

၁၁:၀၀

High-Class

အသစ်

ည-၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၄၂၀၂၂၅၇၇၇

၃၀၃၀၀

ဟားခါး

၁၀:၀၀

ယာဉ်လိုင်း(၂)
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2023.
    All Rights Reserved by YCDC