စျေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများနှင့် ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ စက်ရုံလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၇)ရှိ (၈၃၆၅.၇၅ စတုရန်းပေ) အကျယ် ရှိသည့် ဆိုင်ခန်းအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းရန်အတွက် တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်း နိုင်ပါရန် ဖိတ်‌ခေါ်အပ်ပါသည်။ -

၂။ တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက် - ၃-၄-၂ဝ၂၃ ရက် မှ ၂၄-၄-၂ဝ၂၃ ရက်‌နေ့ထိ (ရုံးချိန်အတွင်း)

၃။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် တင်သွင်းရမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ (ဒုတိယထပ်)၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၂၅-၄-၂ဝ၂၃ (အင်္ဂါနေ့)၊ ၁၅:ဝဝ နာရီ

၅။ တင်ဒါစည်းကမ်းနှင့် အ‌သေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့‌တော် စည်ပင်သာယာ‌ရေး‌ကော်မတီ၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၀၁-၈၃၇၆၇ဝ၈၊ ၀၁-၈၃၇၇၈၉၀ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများနှင့် ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ စက်ရုံလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၇)ရှိ (၈၃၆၅.၇၅ စတုရန်းပေ) အကျယ် ရှိသည့် ဆိုင်ခန်းအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းရန်အတွက် တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်း နိုင်ပါရန် ဖိတ်‌ခေါ်အပ်ပါသည်။ -

၂။ တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက် - ၃-၄-၂ဝ၂၃ ရက် မှ ၂၄-၄-၂ဝ၂၃ ရက်‌နေ့ထိ (ရုံးချိန်အတွင်း)

၃။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် တင်သွင်းရမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ (ဒုတိယထပ်)၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၂၅-၄-၂ဝ၂၃ (အင်္ဂါနေ့)၊ ၁၅:ဝဝ နာရ

၅။ တင်ဒါစည်းကမ်းနှင့် အ‌သေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့‌တော် စည်ပင်သာယာ‌ရေး‌ကော်မတီ၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၀၁-၈၃၇၆၇ဝ၈၊ ၀၁-၈၃၇၇၈၉၀ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများနှင့် ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ စက်ရုံလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၇)ရှိ (၈၃၆၅.၇၅ စတုရန်းပေ) အကျယ် ရှိသည့် ဆိုင်ခန်းအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းရန်အတွက် တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်း နိုင်ပါရန် ဖိတ်‌ခေါ်အပ်ပါသည်။-

၂။ တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက် - ၁၅-၂-၂၀၂၃ ရက်မှ ၃-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ (ရုံးချိန်အတွင်း)

၃။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် တင်သွင်းရမည့်နေရာ

ဈေးယာဉ်/သန့်စင်ခန်း ဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းများ - မြို့တော်ခန်းမ (ဒုတိယထပ်)၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

ပွဲရုံစခန်းများရှိလုပ်ငန်းများ - ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၇)လွှာ၊ ၁၂ထပ်ခွဲရုံး၊ (၄၆)လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်

၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၆-၃-၂၀၂၃(သောကြာနေ့)၁၅:၀၀ နာရီ

၅။ တင်ဒါစည်းကမ်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန ဈေးယာဉ်နှင့်သန့်စင်ခန်းဝင်ခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၀၁-၈၃၇၆၇၀၈၊ ၀၁-၈၃၇၇၈၉၀ သို့ လည်းကောင်း ပွဲရုံစခန်းများရှိ လုပ်ငန်းများအတွက် တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၉-၄၂၀၁၄၄၁၁၂ သို့လည်းကောင်း ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနကွပ်ကဲမူအောက်ရှိ လသာမြို့နယ်၊ သိမ်ကြီးဈေး (င)ရုံ၊ ဒုတိယထပ်ရှိ အောက်ပါ ဆိုင်ခန်းလွတ်(၆)ခန်းကို တင်ဒါစနစ် ဖြင့်ငှားရမ်းရန်အတွက် တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် Lot အမှတ် ဆိုင်အမှတ်
(က) Lot-1
(ခ) Lot-2
(ဂ) Lot-3 ၁၅
(ဃ) Lot-4 ၁၆
(င) Lot-5 ၁၇
(စ) Lot-6 ၁၈

၂။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - ၁၈-၁-၂၀၂၃ ရက်မှ ၂-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ

၃။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် တင်သွင်းရမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ (ဒုတိယထပ်)၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၃-၂-၂၀၂၃(သောကြာနေ့)၁၅:၀၀ နာရီ

၅။ တင်ဒါစည်းကမ်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၃၇၆၇၀၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ဗဟိုစံပြငါးဈေး သန့်စင်ခန်းအား BOT စနစ်ဖြင့်အငှားချထားရန်အတွက် အိတ်ပိတ်တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာများတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

၂။ တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက် - ၁-၉-၂၀၂၂ ရက်မှ ၁၅-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ (ရုံးချိန်အတွင်း)

၃။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် တင်သွင်းရမည့်နေရာ - ဒုတိယထပ်၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန၊ မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၁၆-၉-၂၀၂၂(သောကြာနေ့)၁၅:၀၀ နာရီ

၅။ တင်ဒါစည်းကမ်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၃၇၆၇၀၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဈေးများမှ သန့်စင်ခန်းများနှင့် ပွဲရုံစခန်းများမှ လုပ်ငန်းများတို့ကို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (၁-၁၀-၂၀၂၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၂၂ ထိ) (၆)လ သက်တမ်း အငှားချထားရန်အတွက် အဆိုပြုလွှာများတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

၂။ တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက် - ၂၂-၈-၂၀၂၂ ရက်မှ ၅-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ (ရုံးချိန်အတွင်း)

၃။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် တင်သွင်းရမည့်နေရာ - ဈေးသန့်စင်ခန်းဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းများ - ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန၊ မြို့တော်ခန်းမ(ဒုတိယထပ်) ပွဲရုံစခန်းများရှိလုပ်ငန်းများ - ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၇)လွှာ၊၁၂ထပ်ခွဲရုံး၊ (၄၆)လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်

၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၆-၉-၂၀၂၂(အင်္ဂါနေ့)၁၅:၀၀ နာရီ

၅။ တင်ဒါစည်းကမ်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၃၇၆၇၀၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် အင်းစိန်မြို့နယ်၊အဆင့်မြင့်လက်ကားဈေး(တညင်းကုန်း)စီမံကိန်းမှ အောက်ပါ Shop House ဆိုင်ခန်း (၈)ခန်းအား တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပြုလွှာများတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

(က)၂ခန်းတွဲ (၄)ထပ်တိုက် အဆောက်အဦအမှတ် (A-10)
(ခ)၂ခန်းတွဲ (၄)ထပ်တိုက် အဆောက်အဦအမှတ် (A-11)
(ဂ)၂ခန်းတွဲ (၄)ထပ်တိုက် အဆောက်အဦအမှတ် (A-12)
(ဃ)၂ခန်းတွဲ (၄)ထပ်တိုက် အဆောက်အဦအမှတ် (A-13)
(င)၂ခန်းတွဲ (၄)ထပ်တိုက် အဆောက်အဦအမှတ် (B-10)
(စ)၂ခန်းတွဲ (၄)ထပ်တိုက် အဆောက်အဦအမှတ် (B-11)
(ဆ)၂ခန်းတွဲ (၄)ထပ်တိုက် အဆောက်အဦအမှတ် (B-12)
(ဇ)၂ခန်းတွဲ (၄)ထပ်တိုက် အဆောက်အဦအမှတ် (B-13)

၂။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - ၁၅-၈-၂၀၂၂ ရက်မှ ၃၀-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ

၃။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် တင်သွင်းရမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ (ဒုတိယထပ်)၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၃၁-၈-၂၀၂၂(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၁၅:၀၀ နာရီ

၅။ တင်ဒါစည်းကမ်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၃၇၆၇၀၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ဈေးများနှင့် ကုန်စည်ပွဲရုံများ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ အောက်ပါလုပ်ငန်းများအား အငှားချထားရန်အတွက် အိတ်ပိတ်တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

(က)ဈေးယာဉ်ဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းများ

(၁)သီရိရတနာလက်ကားဈေး (၅)ပုဇွန်တောင်ဈေး (၉)ရတနာသီရိဈေး
(၂)ရတနာသိင်္ဂီဈေး (၆)မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ကြက်/ဘဲဈေး (၁၀)လှည်းတန်းဈေး
(၃)စံပြငမိုးရိပ်ဈေး (၇)မင်္ဂလာဈေး (၁၁)သီရိမင်္ဂလာဈေး
(၄)တောင်ဉက္ကလာပတ္တမြားဈေး (၈)အင်းစိန်ဈေး
(ခ)ဈေးသန့်စင်ခန်းဝင်ခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းများ

(၁)ဗိုလ်မင်းရောင်ဈေး (၁၄)မြောက်ဉက္ကလာ-
ဌစျေး
(၂၇)အင်းစိန်လေဟာပြင်ဈေး
(၂)ဒဂုံမြောက်(၅)ဈေး (၁၅)မြောက်ဥက္ကလာ
(ဃ)ဈေး
(၂၈)နံ့သာကုန်းဈေး
(၃)ဒဂုံမြောက်ပင်လုံဈေး (၁၆)ဝေဘာဂီဈေး (၂၉)သံလွင်ဈေး
(၄)ဒဂုံမြောက်(၄၉)ဈေး (၁၇)ရာဇသင်္ကြန်‌ဈေး (၃၀)ဂန္ဓမာအခွန်လွတ်ဈေး
(၅)ဒဂုံမြောက်
(၅၀)ရပ်ကွက်ဈေး
(၁၈)ထန်းသုံးပင်ဈေး (၃၁)ရှမ်းလမ်းဈေး
(၆)စံရိပ်ငြိမ်စျေး (၁၉)ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး (၃၂)ရေဥက္ကံဈေး
(၇)ဒဂုံတောင်(၁)ဈေး (၂၀)မြေနီကုန်းပလာဇာ (၃၃)အောင်သုခဈေး
(၈)ကေတုမတီစျေး (၂၁)၃၈လမ်းပလာဇာ (၃၄)ထွန်းသီရိဈေး
(၉)မင်းရဲကောင်းပုံဈေး (၂၂)ဗိုလ်ချိုဈေး (၃၅)ရွှေရင်အေးဈေး
(၁၀)ယုဇနဉယာဉ်မြို့တော်ဈေး (၂၃)ဆိတ်ကြီးခနောင်တိုဈေး (၃၆)သီရိမာလာဈေး
(၁၁)ရွှေပေါက်ကံဈေး (၂၄)ဒလဈေး (၃၇)ရွှေပြည်
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2023.
    All Rights Reserved by YCDC