မြို့တော်ဂေါက်ကွင်း

မြို့တော်ဂေါက်ကွင်းရှိ အသင်းသားများ၊ အသင်းသားလစဉ်ကြေးပေးသွင်းနိုင်ရန် အသိပေးကြေညာခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့တော်ဂေါက်ကွင်းတွင် အသင်းဝင်ထားသော အသင်းသား (မြန်မာ/နိုင်ငံခြားသား) အချို့မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လစဉ်ကြေးပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်လျက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် မြို့တော်ဂေါက်ကွင်း၏ စည်းမျဉ်းဥပဒေအပိုဒ်(၉)တွင် တစ်နှစ်နှင့်အထက် ပျက်ကွက်သောအသင်းသား (မြန်မာ/နိုင်ငံခြားသား) များအား အသင်းသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲမည်ဟုပါရှိပါသဖြင့် ၃၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက် နောက်ဆုံးထားပြီး အသင်းသားလစဉ်ကြေးများကို လာရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

လစဉ်ကြေး ကြွေးကျန်သူများစာရင်း (FE) (၁၅-၆-၂၀၂၂)

လစဉ်ကြေး ကြွေးကျန်သူများစာရင်း(C) (၁၅-၆-၂၀၂၂)

လစဉ်ကြေး ကြွေးကျန်သူများစာရင်း C(FE),O(FE) (၁၅-၆-၂၀၂၂)

လစဉ်ကြေး ကြွေးကျန်သူများစာရင်း(CO) (၁၅-၆-၂၀၂၂)

လစဉ်ကြေး ကြွေးကျန်သူများစာရင်း(YCDC) (၁၅-၆-၂၀၂၂)

လစဉ်ကြေး ကြွေးကျန်သူများစာရင်း (NGS)(၁၅-၆-၂၀၂၂)

လစဉ်ကြေး ကြွေးကျန်သူများစာရင်း(GS) (၁၅-၆-၂၀၂၂)

  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC