မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာခန်းမ ကြိုတင်ငှားရမ်းမှု စာရင်း(၂၀၂၃ခုနှစ်)

ပြင်ဆင်ရက်

ပွဲရက်

ဖျက်သိမ်း

မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာခန်းမ ငှားရမ်းခ နှုန်းထားများ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန၏ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မင်းဓမ္မလမ်းရှိ မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာခန်းမ (MCC) အား အောက်ပါနှုန်းထားများဖြင့် ခန်းမငှားရမ်းခွင့်ပြုပါသည်-
နိုင်ငံခြားသားနှင့်
နိုင်ငံခြားသားပိုင်အဖွဲ့အစည်း
နိုင်ငံသားနှင့်
နိုင်ငံသားပိုင်အဖွဲ့အစည်း
(က) ပြပွဲ/ ပြိုင်ပွဲ/ ဧည့်ခံပွဲ/ ညစာစားပွဲ/ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပခြင်း(တစ်ရက်) ၄,၀၀၀,၀၀ဝ/- ၃,၀၀၀,၀၀ဝ/-
(ခ) ပြပွဲ/ ပြိုင်ပွဲ/ ဧည့်ခံပွဲ/ ညစာစားပွဲ/ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပခြင်း(၆ နာရီ)
(နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီမှ ည ၂၃:၀၀ နာရီအထိ) (သုံးစွဲမီတာခအား ပွဲငှားရမ်း ကျင်းပသူမှ ကျခံရပါမည်။)
၁,၀၀၀,၀၀၀/- ၇၀၀,၀၀ဝ/-
(ဂ) ပြပွဲ/ ပြိုင်ပွဲ /ဧည့်ခံပွဲ /ညစာစားပွဲ/ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြုတ်သိမ်းခြင်း(တစ်ရက်) ၂,၀၀၀,၀၀၀/- ၁,၅၀၀,၀၀၀/-
(ဃ) လူ (၂၅၀)ဆန့် အခန်း (၂)ခန်း၊ လူ (၅၀)ဆန့် အခန်း(၂)ခန်း၊ စုစုပေါင်းအခန်း(၄)ခန်းအနက် အခန်း(၁)ခန်းအသုံးပြုခြင်း (၃ နာရီ) ၃၀၀,၀၀၀/- ၂၀၀,၀၀၀/-
(င) ခန်းမအတွင်းရှိ LEDဘုတ်(၂)ခု အသုံးပြုခြင်း(တစ်နာရီ) ၃၀၀,၀၀၀/- ၂၀၀,၀၀၀/-
ခန်းမငှားရမ်းခြင်းအတွက် သုံးစွဲမီတာခနှင့် မီးစက်အသုံးပြုခြင်းအတွက် ကျသင့်စက်သုံးဆီများအား ခန်းမငှားရမ်းသူမှ ကျခံရန်။
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC