၂၃.၁.၂၀၂၂(တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ သီချင်းများ
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ Country Songs
နံနက်၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက်၉:၀၅ Emotional Melody
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ YCDC စာမျက်နှာ
နံနက်၁၀:၃၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည်၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေ့လည် ၁၂:၀၀ မောင်ညီမလေးတို့ရေ
နေ့လည် ၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည်၁:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည်၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည်၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်
ညနေ ၃:၀၀ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဇာတ်လမ်း
ညနေ ၃:၃၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်များ
ညနေ ၄:၀၀ စုံတွဲသီချင်းများ (Duet Songs)
ညနေ၄:၃၀ Country Songs Collection
ညနေ ၅:၀၀ အဝေးမြို့ကလေး
ညနေ ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ၆:၀၀ For Youth
ညနေ၆:၃၀ ရုပ်ရှင်သီချင်းများ
ည၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည၈:၀၀ Emotional Melody
ည၈:၃၀ English Oldies
ည၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည၉:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
ည၉:၅၀ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs (Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၂.၁.၂၀၂၂(စနေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါမင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ ထမင်းမြိန်မြိန်စားကြမယ်
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ Country Songs Collection
နံနက်၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက်၉:၀၅ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ YCDC စာမျက်နှာ
နံနက်၁၀:၃၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည်၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၂:၀၀ Top 5 Hits
နေ့လည်၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည်၁:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည်၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည်၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်
ညနေ၃:၀၀ Rock Party
ညနေ၃:၃၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ညနေ ၄:၀၀ Health Guide
ညနေ၄:၃၀ K Pop Songs
ညနေ ၅:၀၀ တမ်းတနေဆဲ
ညနေ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ ၆:၀၀ Ycdc Page
ည ၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည၈:၀၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ည၈:၃၀ English Oldies
ည၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည၉:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
ည ၉:၅၀ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs(Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၁.၁.၂၀၂၂(သောကြာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ မင်္ဂလာတေးမင်္ဂလာစကား
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ Country Songs
နံနက်၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက်၉:၀၅ Emotional Melody
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ YCDC စာမျက်နှာ
နံနက်၁၀:၃၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည်၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၂:၀၀ Hip Hop Time
နေ့လည်၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည် ၁:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည်၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည်၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်
ညနေ ၃:၀၀ Miss You
ညနေ ၃:၃၀ ရင်မှာဖြစ်သောချစ်စကား
ညနေ ၄:၀၀ Solo Art
ညနေ ၄:၃၀ Copy Copy Copy
ညနေ ၅:၀၀ ပေါက်ခဲ့ဖူးသောသီချင်းများ
ညနေ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ၆:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
ည၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည၈:၀၀ Emotional Melody
ည၈:၃၀ English Oldies
ည ၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည၉:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
ည ၉:၅၀ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs (Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၀.၁.၂၀၂၂(ကြာသပတေးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ ထမင်းမြိန်မြိန်စားမယ်
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ Country Songs Collection
နံနက်၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက်၉:၀၅ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ YCDC စာမျက်နှာ
နံနက်၁၀:၃၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည် ၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေ့လည် ၁၂:၁၀ Top 5 Hits
နေ့လည် ၁၂:၃၀ International Modern Music
နေလည် ၁:၀၀ ရင်ထဲက‌ရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည် ၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည် ၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်
ညနေ ၃:၀၀ Rock Party
ညနေ ၃:၃၀ အသစ်ကြိုက်သူများ
ညနေ ၄:၀၀ Health Guide
ညနေ ၄:၃၀ K Pop Songs
ညနေ ၅:၀၀ တမ်းတနေဆဲ
ညနေ ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ၆:၀၀ For Youth
ညနေ၆:၃၀ Ycdc Page
ည ၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည ၈:၀၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ည ၈:၃၀ English Oldies
ည ၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည၉:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
ည ၉:၅၀ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs(Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၉.၁.၂၀၂၂(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါမင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ မင်္ဂလာတေးမင်္ဂလာစကား
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ ကမ္ဘာတလွှားကသိမှတ်ဖွယ်ရာများ
နံနက်၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက်၉:၀၅ Emotional Melody
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ YCDC စာမျက်နှာ
နံနက်၁၀:၃၀ ရင်မှာဖြစ်သောချစ်စကား
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည်၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၂:၀၀ Hip Hop Time
နေ့လည်၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည်၁:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည်၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည်၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်
ညနေ၃:၀၀ Miss You
ညနေ၃:၃၀ Country Songs
ညနေ၄:၀၀ Solo Art
ညနေ၄:၃၀ Copy Copy Copy
ညနေ၅:၀၀ ပေါက်ခဲ့ဖူးသောသီချင်းများ
ညနေ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ၆:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
ည၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည၈:၀၀ Emotional Melody
ည၈:၃၀ English Oldies
ည၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည၉:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
ည ၉:၅၀မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs(Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၅.၁.၂၀၂၂(အင်္ဂါနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါမင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ ထမင်းမြိန်မြိန်စားကြမယ်
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ Country Songs Collection
နံနက်၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက်၉:၀၅ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ YCDC စာမျက်နှာ
နံနက်၁၀:၃၀ ရင်မှာဖြစ်သောချစ်စကား
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည် ၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၂:၀၀ Top 5 Hits
နေ့လည်၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည် ၁:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည် ၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည် ၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်
ညနေ၃:၀၀ Rock Party
ညနေ၃:၃၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ညနေ ၄:၀၀ Health Guide
ညနေ ၄:၃၀ K Pop Songs
ညနေ၅:၀၀ တမ်းတနေဆဲ
ညနေ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ၆:၀၀ For Youth
ညနေ၆:၃၀ YCDC Page
ည၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည ၈:၀၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ည၈:၃၀ English Oldies
ည၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည၉:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
ည ၉:၅၀ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs (Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၄.၁.၂၀၂၂(တနင်္လာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ မင်္ဂလာတေး မင်္ဂလာစကား
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ ကမ္ဘာတလွှားကသိမှတ်ဖွယ်ရာများ
နံနက် ၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက် ၉:၀၅ Emotional Melody
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ YCDC စာမျက်နှာ
နံနက်၁၀:၃၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည်၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေလည်၁၂:၀၀ Hip Hop Time
နေ့လည်၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည်၁:၀၀ ရင်ထဲက ရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည်၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည်၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်
ညနေ၃:၀၀ Miss You
ညနေ၃:၃၀ Country Songs
ညနေ ၄:၀၀ Solo Art
ညနေ၄:၃၀ Copy Copy Copy
ညနေ၅:၀၀ ပေါက်ခဲ့ဖူးသောသီချင်းများ
ညနေ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ၆:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
ည၇:၀၀ ရင်ထဲက ရေဒီယိုသီချင်းများ
ည ၈:၀၀ Emotional Melody
ည၈:၃၀ English Oldies
ည၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည၉:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
ည၉:၅၀မှ၁၀:၀၀ထိ Easy Listeming Songs(Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း