၁၉.၇.၂၀၂၀(တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၂၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၅ ထမင်းမြိန်မြိန်စားကြမယ်
၈:၀၀ People Choice
၈:၃၀ ကံကောင်းခြင်းတစ်နေ့တာ
၉:၀၀ Presenting Music
၉:၂၀ Lost & Found
၉:၃၀ Popular Secret
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ Enjoy Traveling
၁၁:၀၀ Happy Birthday
၁၁:၂၅ အသစ်ကြိုက်သူများ
၁၂:၀၀ Lost & Found
၁၂:၁၀ မောင်ညီမလေးတို့ရေ
၁၂:၃၅ YCDC Page
၁၃:၀၀ တက်သစ်လွင်ပြင်
၁၃:၃၀ Live Show Songs
၁၄:၀၀ Hello FM
၁၄:၃၀ POP Songs Collection
၁၅:၀၀ Tea Time Talk
၁၅:၃၀ Miss You
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၁၀ Hip Hop Time
၁၆:၃၅ Solo Art
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၂၀ အဝေးကမြို့ကလေး
၁၈:၀၅ သူ့ဘဝသူ့သီချင်း
၁၉:၀၀ Rock Party
၂၀:၁၅ Happy Birthday
၂၁:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
၂၂:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၂:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၃:၀၀ International Music
၂၃:၂၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၈.၇.၂၀၂၀(စနေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၀၅ ၅၂၈ နှလုံးသား
၇:၃၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၅ မင်္ဂလာတေး မင်္ဂလာစကား
၈:၀၀ People Choice
၈:၃၀ ကံကောင်းခြင်းတစ်နေ့တာ
၉:၀၀ Presenting Music
၉:၂၀ Lost & Found
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်း မြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ Weekly Choice
၁၀:၃၅ တက်သစ်လွင်ပြင်
၁၁:၀၀ Happy Birthday
၁၁:၃၀ For Youth
၁၂:၀၀ Lost & Found
၁၂:၁၀ မောင်ညီမလေးတို့ရေ
၁၃:၀၀ Feel to Feel
၁၄:၀၀ သုံးရာသီစိတ်ကူး
၁၄:၃၀ Miss You
၁၅:၀၀ Tea Time Talk
၁၅:၃၀ Radio စာကြည့်တိုက်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၁၀ စုံစီနဖာ
၁၆:၃၅ စုံစီနဖာ
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၂၀ အချစ်ငှက်
၁၈:၀၅ K POP Songs
၁၉:၀၀ ဒီတစ်ပတ်လက်ဆောင်
၁၉:၃၀ For Youth
၂၀:၀၀ Facebook သတင်း
၂၀:၁၅ Happy Birthday
၂၁:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
၂၂:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၂:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၃:၀၀ International Music
၂၃:၂၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၇.၇.၂၀၂၀(သောကြာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၀၅ သီချင်းမိတ်ဆက်
၇:၂၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၅ ထမင်းမြိန်မြိန်စားကြမယ်
၈:၀၀ Emotional Melodies
၈:၃၀ ကံကောင်းခြင်းတစ်နေ့တာ
၉:၀၀ Presenting Music
၉:၂၀ Lost & Found
၉:၃၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ ကံ့ကော်မြေမှ သီချင်းများ
၁၀:၃၅ Popular Choice
၁၁:၀၀ Happy Birthday
၁၁:၂၅ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၁၂:၀၀ Lost & Found
၁၂:၁၀ အသစ်ကြိုက်သူများ
၁၂:၃၅ Health Guide
၁၃:၀၀ Flying Songs
၁၄:၃၀ Pop Song Collection
၁၅:၀၀ Tea Time Talk
၁၅:၃၀ Seasonal Songs
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၁၀ Rock Party
၁၆:၃၅ Rock Party
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၂၀ ပေါက်ခဲ့ဖူးသော သီချင်းများ
၁၈:၀၅ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၈:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၉:၀၀ ရင်ထဲက ရေဒီယိုသီချင်းများ
၁၉:၃၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၂၀:၀၀ Facebook သတင်း
၂၀:၁၅ Happy Birthday
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၂:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၂:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၃:၀၀ International Music
၂၃:၂၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၆.၇.၂၀၂၀(ကြာသပတေးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၀၅ ၅၂၈ နှလုံးသား
၇:၂၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၅ မင်္ဂလာတေး မင်္ဂလာစကား
၈:၀၀ Online Request Songs
၈:၃၀ ကံကောင်းခြင်းတစ်နေ့တာ
၉:၀၀ Presenting Music
၉:၂၀ Lost & Found
၉:၃၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ Weekly Choice
၁၀:၃၅ The Best Beauty
၁၁:၀၀ Happy Birthday
၁၁:၂၅ Radio Request
၁၂:၀၀ Lost & Found
၁၂:၁၀ Copy Copy Copy
၁၂:၃၅ YCDC Page
၁၃:၀၀ ရင်မှာဖြစ်သော ချစ်စကား
၁၃:၃၀ City Job
၁၅:၀၀ Tea Time Talk
၁၅:၃၀ Quiz Time
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၁၀ Hip Hop Time
၁၆:၃၅ Online Request Songs
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၂၀ အဝေးက မြို့ကလေး
၁၈:၃၀ Popular Secret
၁၉:၀၀ Radio Request
၁၉:၃၀ ရင်ထဲက ရေဒီယိုသီချင်းများ
၂၀:၀၀ Facebook သတင်း
၂၀:၁၅ Happy Birthday
၂၀:၃၅ Radio Magazine
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၂:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၂:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၃:၀၀ International Music
၂၃:၂၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၅.၇.၂၀၂၀(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ချိန်ခါမင်္ဂလာတေး
၇:၂၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၅ ထမင်းမြိန်မြိန်စားကြမယ်
၈:၀၀ Emotional Melody
၈:၃၀ ကံကောင်းခြင်းတစ်နေ့တာ
၉:၀၀ Presenting Music
၉:၂၀ Lost & Found
၉:၃၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ ကံ့ကော်မြေမှသီချင်းများ
၁၀:၃၅ ငါ့ဘဝရဲ့မီးအိမ်ရှင်
၁၁:၀၀ Happy Birthday
၁၁:၂၅ For Youth
၁၂:၀၀ Lost & Found
၁၂:၁၀ Top 5 Hits
၁၂:၃၅ တမ်းတနေဆဲ
၁၃:၀၀ Hello FM
၁၃:၃၀ Live Show Songs
၁၄:၃၀ သုံးရာသီစိတ်ကူး
၁၅:၀၀ Tea Time Talk
၁၅:၃၀ အပြုံးလက်ဆောင်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၁၀ International Modern Music
၁၆:၃၅ သီချင်းမိတ်ဆက်
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၂၀ Solo Art
၁၈:၀၅ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၈:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၉:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းမျာ
၁၉:၃၀ For Youth
၂၀:၀၀ Facebook သတင်း
၂၀:၁၅ အသစ်ကြိုက်သူများ
၂၁:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
၂၂:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၂:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၃:၀၀ International Music
၂၃:၂၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၄.၇.၂၀၂၀(အင်္ဂါနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၀၅ ၅၂၈ နှလုံးသား
၇:၂၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၅ မင်္ဂလာတေး မင်္ဂလာစကား
၈:၃၀ ကံကောင်းခြင်းတစ်နေ့တာ
၉:၀၀ Presenting Music
၉:၂၀ Lost & Found
၉:၃၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ Seasonal Songs
၁၀:၃၅ ရေဒီယိုစာကြည့်တိုက်
၁၁:၀၀ Happy Birthday
၁၁:၂၅ Radio Request
၁၂:၀၀ Lost & Found
၁၂:၁၀ Copy Copy Copy
၁၂:၃၅ ဒီတစ်ပတ်လက်ဆောင်
၁၃:၀၀ Feel To Feel
၁၃:၃၀ Enjoy Traveling
၁၄:၃၀ Flying Songs
၁၅:၀၀ Tea Time Talk
၁၅:၃၀ Quiz Time
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၁၀ စုံစီနဖာ
၁၆:၃၅ စုံစီနဖာ
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၂၀ အချစ်ငှက်
၁၈:၀၅ သူ့ဘဝ သူ့သီချင်းများ
၁၈:၃၀ K POP Song
၁၉:၀၀ Radio Request
၁၉:၃၀ ရင်ထဲက ရေဒီယိုသီချင်းများ
၂၀:၀၀ Facebook သတင်း
၂၀:၁၅ Happy Birthday
၂၀:၃၅ Radio Magazine
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၂:၀၀ ​အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၂:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၃:၀၀ International Music
၂၃:၂၅ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၁၃.၇.၂၀၂၀(တနင်္လာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ချိန်ခါမင်္ဂလာတေး
၇:၂၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၃၅ ထမင်းမြိန်မြိန်စားကြမယ်
၈:၀၀ Online Request Songs
၈:၃၀ ကံကောင်းခြင်းတစ်နေ့တာ
၉:၀၀ Presenting Music
၉:၂၀ Lost & Found
၉:၃၀ ရောင်စုံသီချင်းများ
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ Song in Our Memo
၁၁:၀၀ Happy Birthday
၁၁:၂၅ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၁၂:၀၀ Lost & Found
၁၂:၁၀ Top 5 Hits
၁၂:၃၅ တမ်းတနေဆဲ
၁၃:၀၀ ရင်မှာဖြစ်သောချစ်စကား
၁၃:၃၀ City Job
၁၄:၀၀ အပြုံးလက်ဆောင်
၁၄:၃၀ Health Guide
၁၅:၀၀ Popular Choice
၁၅:၃၀ ငါ့ဘဝရဲ့မီးအိမ်ရှင်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၃၅ Online Request Songs
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၂၀ ပေါက်ခဲ့ဖူးသောသီချင်းများ
၁၈:၀၅ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၈:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၉:၃၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၂၀:၀၀ Facebook သတင်း
၂၀:၁၅ Happy birthday
၂၀:၃၅ သီချင်း/Transport
၂၁:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
၂၂:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၂:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၂၃:၀၀ International Music
၂၃:၂၅ English Oldies Songs
၂၃:၄၅ Sweet Songs
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း