၂၇.၁.၂၀၁၉(တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ စုံစီနဖာ
၇:၃၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၄၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ Track No 7
၈:၃၀ Yangon Top 20
၉:၀၀ Dozet
၉:၂၇ Lost & Found
၉:၃၀ Online Request Song
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ Single Star
၁၀:၃၅ Hello FM
၁၁:၀၀ ရိုက်ကွင်း
၁၁:၃၀ Happy Birthday
၁၂:၀၀ City Chef
၁၂:၂၇ Lost & Found
၁၂:၃၅ Once Upon a time
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၁၅ City Play List
၁၃:၃၀ Carrer Knowledge
၁၄:၀၀ Life & Music
၁၄:၃၀ ဟာသမြို့တော်
၁၅:၀၀ လည်လည်စားမယ်
၁၅:၃၀ Live Show Songs
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၁၇ Just 20 Minutes
၁၆:၃၅ Music Evening
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၀၀ City Football
၁၇:၃၅ အဝေးကမြို့လေး
၁၈:၀၀ City Jobds
၁၈:၃၀ Solo Art
၁၉:၀၀ နေရာလေးတစ်ခု
၁၉:၃၀ သီချင်းမိတ်ဆက်တေးသီငှက်
၂၀:၀၀ သတင်းစကား
၂၀:၁၀ တက်သစ်လွင်ပြင်
၂၀:၃၅ People's Choice
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၂:၀၀ တောင်းဆိုသူအတွက်အမှတ်တရ
၂၂:၃၀ International Music
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၆.၁.၂၀၁၉(စနေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ Single Star
၇:၄၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၄၅ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ World of Songs
၈:၃၀ Popular Secret
၉:၀၀ 89 Candy
၉:၂၇ Lost & Found
၉:၃၀ Weekly Choice
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်း မြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ Favourite Video for all
၁၀:၃၅ အပြုံးလက်ဆောင်
၁၁:၀၀ City Lady
၁၁:၃၀ Happy Birthday
၁၂:၀၀ အချစ်ငှက်
၁၂:၂၇ Lost & Found
၁၂:၃၅ Radio စာကြည့်တိုက်
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၁၅ City Playlist
၁၃:၃၀ Enjoy Travelling
၁၄:၀၀ Weekly Sport Album
၁၄:၃၀ သုံးရာသီစိတ်ကူး
၁၅:၀၀ တက်သစ်လွင်ပြင်
၁၅:၃၀ Healthy Talk
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၇ Just 20 Minutes
၁၆:၃၅ 89 Quiz
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၁၀ City Football
၁၇:၃၅ Song for Idols
၁၈:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၈:၃၀ တွေးမြင်မျှတပုံရိပ်လှ
၁၉:၀၀ နေရာလေးတစ်ခု
၁၉:၃၀ City Mobile
၂၀:၀၀ သတင်းစကား
၂၀:၁၀ Star တို့ရဲ့တစ်နေ့တာ
၂၀:၃၅ People's Choice
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၂:၀၀ တောင်းဆိုသူအတွက်အမှတ်တရ
၂၂:၃၀ International Music
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၅.၁.၂၀၁၉(သောကြာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ The Best Beauty
၇:၃၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၄၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ Flying Song
၈:၃၀ Emotional Melody
၉:၀၀ What' Up Yangon
၉:၂၇ Lost & Found
၉:၃၀ ကံ့ကော်မြေမှသီချင်းများ
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ Lollipop
၁၀:၃၅ Our Idols
၁၁:၀၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၁၁:၃၀ Happy Birthday
၁၂:၀၀ Triple Choice
၁၂:၂၇ Lost & Found
၁၂:၃၅ Healthy Kiddy
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၅ City Playlist
၁၃:၃၀ တမ်းတနေဆဲသီချင်းများ
၁၄:၀၀ Hit Songs
၁၄:၃၀ ဟာသမြို့တော်
၁၅:၀၀ Healthy Living
၁၅:၃၀ ဖြေနိုင်ရင်ဖြည့်ပေးမယ်
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၇ Just 20 Minutes
၁၆:၃၅ The Best Title Song
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၁၀ Track No 7
၁၇:၃၅ Feeling 89
၁၈:၀၀ 6 to 7
၁၈:၃၀ 6 to 7
၁၉:၀၀ နေရာလေးတစ်ခု
၁၉:၃၀ Weekly Sport Album
၂၀:၀၀ Facebook သတင်းများ
၂၀:၁၀ ငါ့ဘဝရဲ့မီးအိမ်ရှင်
၂၀:၃၅ ဒီတပတ်လက်ဆောင်
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၂:၀၀ တောင်းဆိုသူအတွက်အမှတ်တရ
၂၂:၃၀ International Music
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၄.၁.၂၀၁၉(ကြာသပတေးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ သိလိုသမျှမေးဘဝအရေး
၇:၃၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၄၅ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ အက္ခရာရွေးမယ်
၈:၃၀ ရင်ခုန်သံ FM
၉:၀၀ Weekly Choice
၉:၂၇ Lost & Found
၉:၃၀ Online Request Song
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ Seasonal Songs
၁၀:၃၅ Favourite Video For All
၁၁:၀၀ For Youth
၁၁:၃၀ Happy Birthday
၁၂:၀၀ Copy Copy Copy
၁၂:၂၇ Lost & Found
၁၂:၃၅ ထိရှလွယ်သောနှလုံးသား
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၅ City Playlist
၁၃:၃၀ သုတရသ
၁၄:၀၀ City Action
၁၄:၃၀ Live Show Song
၁၅:၀၀ ရိုက်ကွင်း
၁၅:၃၀ Solo Art
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၇ Just 20 Minutes
၁၆:၃၅ Music Evening
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၁၀ Song of the year
၁၇:၃၅ အဝေးကမြို့လေး
၁၈:၀၀ Popular's Choice
၁၈:၃၀ Zero to Hero
၁၉:၀၀ နေရာလေးတစ်ခု
၁၉:၃၀ For Youth
၂၀:၀၀ Facebook သတင်းများ
၂၀:၁၀ Feel to Feel
၂၀:၃၅ Radio Request
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၂:၀၀ တောင်းဆိုသူအတွက်အမှတ်တရ
၂၂:၃၀ International Music
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၃.၁.၂၀၁၉(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ Dozet
၇:၄၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၄၅ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ Triple Choice
၈:၃၀ Feeling 89
၉:၀၀ 89 Candy
၉:၂၇ Lost & Found
၉:၃၀ ကံ့ကော်မြေမှသီချင်းများ
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
၁၀:၃၅ City Chef
၁၁:၀၀ သီချင်းမိတ်ဆက်တေးသီငှက်
၁၁:၃၀ Happy Birthday
၁၂:၀၀ World of Song
၁၂:၂၇ Lost & Found
၁၂:၃၅ Flying Song
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၅ City Play List
၁၃:၃၀ City Job
၁၄:၀၀ အပြုံးလက်ဆောင်
၁၄:၃၀ ဒီတပတ်လက်ဆောင်
၁၅:၀၀ လည်လည်စားမယ်
၁၅:၃၀ Star တို့ရဲ့တစ်နေ့တာ
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၇ 4 PM Music
၁၆:၃၅ Just 20 Minutes
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၁၀ Once Upon a time
၁၇:၃၅ Song in our memorable
၁၈:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၈:၃၀ တွေးမြင်မျှတပုံရိပ်လှ
၁၉:၀၀ နေရာလေးတစ်ခု
၁၉:၃၀ Healthy Living
၂၀:၀၀ Facebook သတင်းများ
၂၀:၁၀ Acapella
၂၀:၃၅ Rock Night
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၂:၀၀ တောင်းဆိုသူအတွက်အမှတ်တရ
၂၂:၃၀ International Music
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၂.၁.၂၀၁၉(အင်္ဂါနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ သိလိုသမျှမေးဘဝအရေး
၇:၄၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၄၅ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ Hit Song
၈:၃၀ Emotional Melody
၉:၀၀ Yangon Top 20
၉:၂၇ Lost & Found
၉:၃၀ City Lady
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ Popular Secret
၁၀:၃၅ Our Idols
၁၁:၀၀ What's Up Yangon
၁၁:၃၀ Happy Birthday
၁၂:၀၀ Copy Copy Copy
၁၂:၂၇ Lost & Found
၁၂:၃၅ Radio စာကြည့်တိုက်
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၅ City Play List
၁၃:၃၀ ရင်ခုန်သံ FM
၁၄:၀၀ Feel to Feel
၁၄:၃၀ တမ်းတနေဆဲသီချင်းများ
၁၅:၀၀ သုံးရာသီစိတ်ကူး
၁၅:၃၀ စုံစီနဖာ
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၇ 89 Quiz
၁၆:၃၅ Just 20 Minutes
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၁၀ Hello FM
၁၇:၃၅ အချစ်ငှက်
၁၈:၀၀ Enjoy Travelling
၁၈:၃၀ Zero to Hero
၁၉:၀၀ နေရာလေးတစ်ခု
၁၉:၃၀ Career Knowledge
၂၀:၀၀ Facebook သတင်းများ
၂၀:၁၀ ဖြေနိုင်ရင်ဖြည့်ပေးမယ်
၂၀:၃၅ Radio Request
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၂:၀၀ ​တောင်းဆိုသူအတွက်အမှတ်တရ
၂၂:၃၀ International Music
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂၁.၁.၂၀၁၉(တနင်္လာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
၆:၀၀ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်
၆:၁၅ နံနက်ခင်းတရားတော်
၆:၃၀ နံနက်ခင်းမင်္ဂလာတေးများ
၇:၁၅ City Action
၇:၃၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၇:၄၀ ကြံစည်သမျှအောင်စေသော်
၈:၀၀ အက္ခရာရွေးမယ်
၈:၃၀ ထိရှလွယ်သောနှလုံးသား
၉:၀၀ Song of the Year
၉:၂၇ Lost & Found
၉:၃၀ The Best Beauty
၁၀:၀၀ နံနက်ခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၀:၁၀ Songs in our Memorable
၁၀:၃၅ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
၁၁:၀၀ ပွင့်လင်းမြင်သာ
၁၁:၃၀ Happy Birthday
၁၂:၀၀ Songs for Idols
၁၂:၂၇ Lost & Found
၁၂:၃၅ Lollipop
၁၃:၀၀ VOA News
၁၃:၀၅ City Play List
၁၃:၃၀ သုတရသ
၁၄:၀၀ Healthy Kitty
၁၄:၃၀ The Best Title Song
၁၅:၀၀ ငါ့ဘဝရဲ့မီးအိမ်ရှင်
၁၅:၃၀ City Mobile
၁၆:၀၀ Lost & Found
၁၆:၀၇ 4 PM Music
၁၆:၃၅ Just 20 Minutes
၁၇:၀၀ ညနေခင်းမြို့တော်သတင်း
၁၇:၀၀ တွေးတွေးပြီးရီ
၁၇:၁၀ Life & Music
၁၇:၃၅ Popular's Choice
၁၈:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၈:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
၁၉:၀၀ နေရာလေးတစ်ခု
၁၉:၃၀ Health Talk
၂၀:၀၀ Facebook သတင်းများ
၂၀:၁၀ Seasonal Songs
၂၀:၃၅ Rock Night
၂၁:၀၀ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများ
၂၁:၄၅ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
၂၂:၀၀ တောင်းဆိုသူအတွက်အမှတ်တရ
၂၂:၃၀ International Music
၂၃:၂၀ English Oldies Song
၂၃:၄၅ သံစဉ်ချိုချိုဂီတများ
၂၄:၀၀ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကောင်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
၀၄:၀၀ အလုပ်ပေးတရားတော်
၀၅:၀၀ ပဌာန်းတရားတော်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပရိတ်တရားတော်
၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း