၅.၆.၂၀၂၃(တနင်္လာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ မင်္ဂလာတေး မင်္ဂလာစကား
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ ကမ္ဘာတလွှားကသိမှတ်ဖွယ်ရာများ
နံနက် ၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက် ၉:၀၅ Emotional Melody
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ YCDC စာမျက်နှာ
နံနက်၁၀:၃၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည်၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေလည်၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နေ့လည်၁၂:၁၀ Hip Hop Time
နေ့လည်၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည်၁:၀၀ ရင်ထဲက ရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည်၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည်၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ၃:၀၀ Miss You
ညနေ၃:၃၀ YCDC စာမျက်နှာ
ညနေ ၄:၀၀ Solo Art
ညနေ၄:၃၀ Copy Copy Copy
ညနေ၅:၀၀ ပေါက်ခဲ့ဖူးသောသီချင်းများ
ညနေ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ၆:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
ည၇:၀၀ ရင်ထဲက ရေဒီယိုသီချင်းများ
ည ၈:၀၀ Emotional Melody
ည၈:၃၀ English Oldies
ည၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည၉:၄၅မှ၁၀:၀၀ထိ Easy Listening Songs(Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၆.၆.၂၀၂၃(အင်္ဂါနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါမင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ ထမင်းမြိန်မြိန်စားကြမယ်
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ Country Songs Collection
နံနက်၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက်၉:၀၅ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ Health Guide
နံနက်၁၀:၃၀ ရင်မှာဖြစ်သောချစ်စကား
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည် ၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေ့လည် ၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်ပါးများ
နေ့လည်၁၂:၁၀ Top 5 Hits
နေ့လည်၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည် ၁:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည် ၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည် ၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ၃:၀၀ Rock Party
ညနေ၃:၃၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ညနေ ၄:၀၀ Health Guide
ညနေ ၄:၃၀ K Pop Songs
ညနေ၅:၀၀ တမ်းတနေဆဲ
ညနေ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ၆:၀၀ For Youth
ညနေ၆:၃၀ ‌တွေးမြင်မျှတပုံရိပ်လှ
ည၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည ၈:၀၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ည၈:၃၀ English Oldies
ည၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည ၉:၄၅ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs (Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၇.၆.၂၀၂၃(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါမင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ မင်္ဂလာတေးမင်္ဂလာစကား
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ Country Songs
နံနက်၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက်၉:၀၅ Emotional Melody
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ YCDC စာမျက်နှာ
နံနက်၁၀:၃၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည်၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နေ့လည်၁၂:၁၀ Hip Hop Time
နေ့လည်၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည်၁:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည်၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည်၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ၃:၀၀ Miss You
ညနေ၃:၃၀ YCDC စာမျက်နှာ
ညနေ၄:၀၀ Solo Art
ညနေ၄:၃၀ ကမ္ဘာတစ်လွှားကသိမှတ်ဖွယ်ရာများ
ညနေ၅:၀၀ ပေါက်ခဲ့ဖူးသောသီချင်းများ
ညနေ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ၆:၀၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
ည၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည၈:၀၀ Emotional Melody
ည၈:၃၀ English Oldies
ည၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည ၉:၄၅မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs(Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၈.၆.၂၀၂၃(ကြာသပတေးနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ ထမင်းမြိန်မြိန်စားမယ်
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ Country Songs Collection
နံနက်၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက်၉:၀၅ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ EDM Collection
နံနက်၁၀:၃၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည် ၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နေ့လည် ၁၂:၁၀ Top 5 Hits
နေ့လည် ၁၂:၃၀ International Modern Music
နေလည် ၁:၀၀ ရင်ထဲက‌ရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည် ၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည် ၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ ၃:၀၀ Rock Party
ညနေ ၃:၃၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ညနေ ၄:၀၀ EDM Collection
ညနေ ၄:၃၀ K Pop Songs
ညနေ ၅:၀၀ International Modern Music
ညနေ ၅:၃၀ ချစ်ခြင်းဖွဲ့သံစဉ်
ညနေ၆:၀၀ For Youth
ညနေ၆:၃၀ တွေးမြင်မျှတပုံရိပ်အလှ
ည ၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည ၈:၀၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ည ၈:၃၀ English Oldies
ည ၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည ၉:၄၅ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs(Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၂.၆.၂၀၂၃(သောကြာနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ
နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ မင်္ဂလာတေးမင်္ဂလာစကား
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ Country Songs
နံနက်၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက်၉:၀၅ Emotional Melody
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ ‌တွေးမြင်မျှတပုံရိပ်လှ
နံနက်၁၀:၃၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည်၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နေ့လည်၁၂:၁၀ Hip Hop Time
နေ့လည်၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည် ၁:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည်၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည်၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ ၃:၀၀ Miss You
ညနေ ၃:၃၀ ရင်မှာဖြစ်သောချစ်စကား
ညနေ ၄:၀၀ Solo Art
ညနေ ၄:၃၀ Copy Copy Copy
ညနေ ၅:၀၀ ပေါက်ခဲ့ဖူးသောသီချင်းများ
ညနေ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ၆:၃၀ အိမ်ပြန်ချိန်သီချင်းများ
ည၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည၈:၀၀ Emotional Melody
ည၈:၃၀ English Oldies
ည ၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည ၉:၄၅ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ Easy Listening Songs (Instrumental Songs)
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၃.၆.၂၀၂၃(စနေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါမင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ ထမင်းမြိန်မြိန်စားကြမယ်
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ Country Songs Collection
နံနက်၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက်၉:၀၅ YCDC စာမျက်နှာ
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ Health Guide
နံနက်၁၀:၃၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
နေ့လည် ၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည်၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်ပါးများ
နေ့လည်၁၂:၁၀ Top 5 Hits
နေ့လည်၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည်၁:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည်၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည်၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ၃:၀၀ Rock Party
ညနေ၃:၃၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ညနေ ၄:၀၀ Health Guide
ညနေ၄:၃၀ K Pop Songs
ညနေ ၅:၀၀ တမ်းတနေဆဲ
ညနေ၅:၃၀ International Modern Music
ညနေ ၆:၀၀ YCDC စာမျက်နှာ
ည ၆:၃၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
ည ၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည၈:၀၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်းများ
ည၈:၃၀ English Oldies
ည၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည၉:၄၅ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ မဟာဂီတသီချင်းများ
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း

၄.၆.၂၀၂၃(တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ်များ

နံနက်၆:၀၀ Opening/နိုင်ငံတော်သီချင်း
နံနက်၆:၃၀ နံနက်ခင်းတရားတော်များ
နံနက်၇:၀၀ နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာတေး
နံနက်၇:၃၀ မင်္ဂလာတေးမင်္ဂလာစကား
နံနက်၇:၄၅ မြို့ပြသီချင်းများ
နံနက်၈:၃၀ Country Songs
နံနက်၉:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နံနက်၉:၀၅ Emotional Melody
နံနက်၉:၃၀ Presenting Music
နံနက်၁၀:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နံနက်၁၀:၀၇ EDM Collection
နံနက်၁၀:၃၀ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
နေ့လည်၁၁:၀၀ Radio Request
နေ့လည်၁၁:၄၀ မင်္ဂလာဆောင်သီချင်းများ
နေ့လည် ၁၂:၀၀ နားဆင်မှတ်သားဆောင်းပါးများ
နေ့လည်၁၂:၁၀ ‌မောင်ညီမလေးတို့ရေ
နေ့လည် ၁၂:၃၀ International Modern Music
နေ့လည်၁:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
နေ့လည်၂:၀၀ ရတနာ့သုတ်
နေ့လည်၂:၀၈ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
ညနေ ၃:၀၀ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဇာတ်လမ်း
ညနေ ၃:၃၀ နှစ်ပတ်လည်သီချင်များ
ညနေ ၄:၀၀ EDM Collection
ညနေ၄:၃၀ Country Songs Collection
ညနေ ၅:၀၀ International Modern Music
ညနေ ၅:၃၀ ချစ်ခြင်းဖွဲ့သံစဉ်
ညနေ၆:၀၀ For Youth
ညနေ၆:၃၀ စုံတွဲသီချင်းများ
ည၇:၀၀ ရင်ထဲကရေဒီယိုသီချင်းများ
ည၈:၀၀ Emotional Melody
ည၈:၃၀ English Oldies
ည၉:၀၀ မြန်မာသံတေးများ
ည၉:၄၅ မှ ည ၁၀:၀၀ ထိ မဟာဂီတသီချင်းများ
နောက်တစ်နေ့နံနက်၀၆:၀၀

တစ်နေ့တာအစီအစဉ်များစတင်ခြင်း