အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) ၀၉ ၇၇၈၉၄၀၅၉၃
၀၉ ၇၇၈၉၄၀၅၉၄
သင်္ဃန်းကျွန်းခရိုင် ၀၉ ၅၁၃၃၂၀၂
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၀၉ ၉၇၉၆၁၃၇၆၆
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀၉ ၇၉၈၃၉၇၄၃၉
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၀၉ ၉၆၁၆၂၇၃၉၂
တာမွေမြို့နယ် ၀၉ ၄၄၃၀၆၇၂၅၃
ဗိုလ်တထောင်ခရိုင် ၀၉ ၅၁၃၃၂၀၂
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၀၉ ၄၄၃၀၅၈၀၈၆
ဒေါပုံမြို့နယ် ၀၉ ၄၄၈၀၄၈၇၆၀
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၀၉ ၄၄၃၀၃၀၈၉၄
ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၀၉ ၂၅၀၃၁၁၃၁၂
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၀၉ ၄၄၈၀၄၈၆၇၁
သာကေတမြို့နယ် ၀၉ ၄၂၀၀၄၅၂၈၇
ဒဂုံမြို့သစ်ခရိုင် ၀၉ ၅၀၈၇၀၆၄
ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) ၀၉ ၅၁၉၂၁၄၀
ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) ၀၉ ၇၈၇၁၃၀၃၅၁
ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်) ၀၉ ၉၆၁၆၂၇၃၈၆
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၀၉ ၄၄၆၇၅၈၃၅၀
ကျောက်တံတားခရိုင် ၀၉ ၅၅၀၃၃၂၃
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၀၉ ၂၅၄၀၆၆၃၅၈
ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၀၉ ၄၂၀၁၅၂၃၀၃
လသာမြို့နယ် ၀၉ ၂၆၂၆၀၂၀၄၃
လမ်းမတော်မြို့နယ် ၀၉ ၂၅၀၃၁၁၃၁၂
ဒဂုံမြို့နယ် ၀၉ ၅၀၈၄၇၆၉
အလုံခရိုင် ၀၉ ၅၀၅၁၉၈၆
အလုံမြို့နယ် ၀၉ ၆၉၈၇၀၅၂၅၀
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၀၉ ၅၁၈၈၅၂၆
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၀၉ ၄၃၀၆၉၄၂၆
မရမ်းကုန်းခရိုင် ၀၉ ၅၀၈၇၆၇၇
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၀၉ ၅၀၀၁၁၁၃
လှိုင်မြို့နယ် ၀၉ ၅၀၉၄၃၃၅
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀၉ ၄၂၁၀၇၀၂၉၅
ရွှေပေါက္ကံမြို့နယ် ၀၉ ၄၂၀၁၄၉၇၃၇
ကမာရွတ်ခရိုင် ၀၉ ၅၀၅၁၉၈၆
ကမာရွတ်မြို့နယ် ၀၉ ၇၆၇၁၄၄၆၇
ဗဟန်းမြို့နယ် ၀၉ ၅၀၅၁၉၈၆
မင်္ဂလာဒုံခရိုင် ၀၉ ၅၀၈၇၆၇၇
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၀၉ ၅၁၂၀၈၀၅
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၀၉ ၄၄၈၀၄၈၆၂၂
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး ၀၉ ၄၂၁၁၃၄၅၁၅
အင်းစိန်ခရိုင် ၀၉ ၅၀၈၇၆၇၇
အင်းစိန်မြို့နယ် ၀၉ ၄၄၃၁၃၆၃၇၄
လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် ၀၉ ၄၂၁၁၀၃၁၂၅
လှိုင်သာယာ(အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ် ၀၉ ၂၅၂၅၈၈၇၆
ဒဂုံဧရာအဝေးပြေး ၀၉၄၂၁၁၀၃၁၂၅
သဲဖြူရေပေးဝေရေး ၀၉ ၄၄၃၃၃၈၁၈၃
တွံတေးခရိုင် ၀၉ ၅၅၀၃၃၂၃
ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ် ၀၉ ၂၅၄၅၃၀၇၁၉
ဒလမြို့နယ် ၀၉ ၄၄၃၁၅၅၉၃၇
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2023.
    All Rights Reserved by YCDC