တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် (တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဌာနခွဲ) ဖုန်းနံပါတ်

တိ/ကု ဌာန (ရုံးချုပ်)

၀၉-၇၉၆၅၀၆၅၈၂

ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (သင်္ဃန်းကျွန်းခရိုင်၊ မရမ်းကုန်းခရိုင်၊ ဒဂုံမြို့သစ်ခရိုင်)

၀၉-၇၈၈၆၁၅၄၈၂

ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (ကျောက်တံတားခရိုင်၊ အလုံခရိုင်၊ ကမာရွတ်ခရိုင်)

၀၉-၂၅၄၂၆၂၈၁၇

ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (ဗိုလ်တထောင်ခရိုင်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းခရိုင်၊ တွံတေးခရိုင်)

၀၉-၄၄၈၀၇၂၅၇၀

ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (ကမာရွတ်ခရိုင်၊ မရမ်းကုန်းခရိုင်၊ မင်္ဂလာဒုံခရိုင်၊ အင်းစိန်ခရိုင်)

၀၉-၄၄၈၀၄၉၀၂၄

အသားထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ (အမဲ၊သိုး-ဆိတ်)၊ ရွာသာကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်။

၀၉-၄၃၀၃၈၇၈၁

အသားထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ (ဝက်)ရွာသာကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်။

၀၉-၇၉၉၅၂၁၅၂၉

အသားထုတ်လုပ်ရုံခွဲ (ဝက်)ရွာမ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။

၀၉-၄၂၁၁၀၈၂၁၃

အသားထုတ်လုပ်ရုံခွဲ (အမဲ၊သိုး-ဆိတ်)လှိုင်သာယာ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။

၀၉-၅၀၈၁၇၈၀

အသားထုတ်လုပ်ရုံခွဲ (သိုး-ဆိတ်)ရွှေပြည်သာ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။

၀၉-၄၂၆၀၆၀၇၀၃
ဆက်သွယ်ရန် (ထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ) ဖုန်းနံပါတ်
ဒုတိယဌာနမှူး(အုပ်ချုပ်မှု/ငွေစာရင်း) ၀၉-၅၁၉၃၈၉၉
လက်ထောက်ဌာနမှူး(အုပ်ချုပ်မှု/ငွေစာရင်း) ၀၉-၅၀၄၈၁၈၀
လက်ထောက်ဌာနမှူး(နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ကျောက်တန်းအောင်ချမ်းသာရေငံပုဇွန်မွေးမြူရေးစခန်း) ၀၉-၄၂၀၁၅၁၅၀၃
လက်ထောက်ဌာနမှူး(အုတ်စက်ရုံ) ၀၉-၇၉၉၆၅၆၂၇၂
ဌာနခွဲမှူး(မစိုစခန်း) ၀၉-၄၄၈၀၄၉၀၁၆
ဌာနခွဲမှူး(မအူပင်၊ တွံတေး)စခန်း ၀၉-၄၅၆၉၉၃၆၅၃
ဌာနခွဲမှူး(ဘိလပ်မြေစက်ရုံ) ၀၉-၅၀၃၂၀၀၄
ဌာနခွဲမှူး(ဥတိုစခန်း၊ကြာအင်းစခန်း) ၀၉-၄၂၀၁၅၄၉၆၈
ဌာနခွဲမှူး(ထောက်ကြန့်စခန်း၊ပျဉ်းမပင်(၁)စခန်း) ၀၉-၄၅၅၀၀၀၉၅၁
ဌာနခွဲမှူး(ဇီးကုန်းစခန်း၊ အင်းတွင်းကြီးစခန်း) ၀၉-၄၂၁၀၆၈၂၃၁
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC