(၁၅)ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၀၁-၃၇၁၀၀၃
ညွှန်ကြားရေးမှူး (ထိန်းသိမ်းရေး) ၀၉၅၅၀၅၈၄၉
ညွှန်ကြားရေးမှူး (အုပ်ချုပ်မှု) ၀၁-၃၇၁၀၀၅၊ ၀၉၄၂၈၃၇၁၃၁၆
ညွှန်ကြားရေးမှူး (ဂေါက်ကွင်း) ၀၁-၆၄၁၃၄၄၊ ၀၉၄၉၄၄၅၄၆၅
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (အုပ်ချုပ်မှု) ၀၁-၃၇၁၀၀၄၊ ၀၉၅၀၁၆၀၃၂
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ယာဉ်-စီမံ) ၀၉၄၅၀၀၄၆၉၃၂
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ခရိုင်ချုပ်) ၀၉၅၁၂၅၇၄၁

အရှေ့ပိုင်းခရိုင်(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)
ဒဂုံ(မြောက်)
ဒဂုံ(တောင်)
မြောက်ဥက္ကလာပ
သင်္ဃန်းကျွန်း
ဒဂုံ(အရှေ့)
ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)
တောင်ဥက္ကလာပ

၀၉၄၂၁၀၀၅၄၂၃
၀၉၄၃၁၆၁၉၂၀
၀၉၄၀၂၂၉၁၈၇၇
၀၉၃၂၃၂၇၉၂၄
၀၉၄၉၂၉၃၄၄၈
၀၉၄၂၅၀၂၂၂၁၅
၀၉၄၄၈၀၅၀၁၉၆
၀၉၂၆၃၃၃၈၈၃၇

အနောက်ပိုင်းခရိုင်(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)
လမ်းမတော်
ကျောက်တံတား
ဗဟန်း
အလုံ
ဒဂုံ
ပန်းဘဲတန်း
လသာ
ကြည့်မြင်တိုင်
စမ်းချောင်း
သီရိနန္ဒာပန်းခြံ

၀၉၉၇၂၈၁၁၅၉၇၊ ၀၉၆၉၄၀၀၅၀၇၄
၀၉၂၅၄၈၃၄၇၃၇၊ ၀၉၆၉၄၀၀၅၀၈၄
၀၉၄၄၈၀၄၆၄၅၃၊ ၀၉၆၉၄၀၀၅၀၇၈
၀၉၄၄၄၂၅၅၃၃၊ ၀၉၆၉၄၀၀၅၀၈၂
၀၉၄၃၀၃၂၆၈၆
၀၉၄၂၀၁၅၀၁၈၆၊ ၀၉၆၉၄၀၀၅၀၈၀
၀၉၄၅၀၄၀၈၂၁၈၊ ၀၉၆၉၄၀၀၅၀၈၁
၀၉၄၄၅၉၃၄၄၆၃၊ ၀၉၆၉၄၀၀၅၀၈၃
၀၉၂၆၃၉၁၅၀၉၆၊ ၀၉၆၉၄၀၀၅၀၇၇
၀၉၇၉၅၃၃၉၂၀၀
၀၉၄၂၀၁၅၅၀၃၀ ၊၀၉၆၉၄၀၀၅၀၉၆

တောင်ပိုင်းခရိုင်(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)
ဗိုလ်တထောင်
ရန်ကင်း
ဒေါပုံ
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်
တာမွေ
သာကေတ
ဒလ
ဆိပ်ကြီးခနောင်တို
ပုဇွန်တောင်

၀၉၈၆၁၂၈၅၆
၀၉၇၈၈၁၅၈၄၄၂
၀၉၄၄၈၀၅၀၁၉၈
၀၉၄၂၄၈၇၀၃၇၁
၀၉၄၃၀၅၇၃၈၅
၀၉၄၄၈၀၅၀၂၀၇
၀၉၄၂၀၁၅၅၀၃၄
၀၉၇၉၈၁၈၇၂၆၅
၀၉၂၅၃၅၁၀၁၂၀
၀၉၂၅၀၆၈၅၆၃၅

မြောက်ပိုင်းခရိုင်(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)
မရမ်းကုန်း
အင်းစိန်
ရွှေပြည်သာ
လှိုင်သာယာ
မင်္ဂလာဒုံ
လှိုင်
ကမာရွတ်
မြကျွန်းသာ

၀၉၄၄၃၀၄၀၁၄၈
၀၉၄၂၀၅၂၃၉၈၄
၀၉၇၈၆၈၁၈၂၀၅
၀၉၄၂၁၀၂၆၀၈၆
၀၉၄၂၀၁၅၅၀၅၂
၀၉၄၂၀၁၁၃၁၉၇
၀၉၄၂၀၁၅၅၀၉၅
၀၉၄၅၀၀၂၀၈၄၉
၀၉၄၀၁၆၀၃၂၆၄၊ ၀၉၅၀၅၅၂၀၉