စျေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာနသို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဒုတိယဌာနမှူး (လုပ်ငန်း) ၀၉-၃၀၂၁၂၆၀
ဒုတိယဌာနမှူး(အုပ်ချုပ်ရေး) ၀၉-၅၀၀၅၇၄၀
ဒုတိယဌာနမှူး(ပွဲရုံ/စခန်း) ၀၉-၅၁၅၀၇၅၀
လက်ထောက်ဌာနမှူး(အုပ်ချုပ်ရေး) ၀၉-၅၀၀၅၂၇၅
လက်ထောက်ဌာနမှူး(ငွေစာရင်း) ၀၉-၅၀၀၄၂၉၆
ဌာနခွဲမှူး(အုပ်ချုပ်ရေး) ၀၉-၉၇၆၁၅၈၄၆၄
ဌာနခွဲမှူး(ငွေစာရင်း) ၀၉-၂၅၄၄၄၈၅၁၉
ဌာနစုမှူး(အုပ်ချုပ်ရေး) ၀၉-၉၇၆၁၅၈၄၆၄
ဌာနစုမှူး(ငွေစာရင်း) ၀၉-၂၅၄၄၄၈၅၁၉
မင်္ဂလာဒုံခရိုင်၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး; ၀၉-၇၅၆၁၇၅၁၇၁
အင်းစိန်ခရိုင်၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၆၉၆၇၂၃၉၆၆
သင်္ဃန်းကျွန်းခရိုင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၅၁၆၅၈၈၄
ဗိုလ်တစ်ထောင်ခရိုင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၇၉၅၁၆၅၈၁၈
ဒဂုံမြို့သစ်ခရိုင်၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၄၄၀၂၃၆၃၉၄
တွံတေးခရိုင်၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၄၅၇၂၀၈၄၄၇
ကျောက်တံတားခရိုင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၄၄၃၁၂၉၉၅၀
အလုံခရိုင်၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၉၅၆၈၆၄၄၄၂
မရမ်းကုန်းခရိုင်၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၄၅၀၀၄၄၄၀၀
ကမာရွတ်ခရိုင်၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၄၂၁၀၃၁၁၁၅
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC