အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေစီးရေလာစီမံခန့်ခွဲမှု) သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဌာနခွဲ/ခရိုင် ဖုန်းနံပါတ်
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)(၁) မင်္ဂလာဒုံခရိုင် ၀၉ ၅၀၇၆၆၀၄
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)(၂) အင်းစိန်ခရိုင် ၀၉ ၅၁၂၁၅၉၈
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)(၃) သင်္ဃန်းကျွန်းခရိုင် ၀၉ ၂၅၀၂၈၃၇၉၀
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)(၄) ဗိုလ်တထောင်ခရိုင် ၀၉ ၄၅၀၀၂၂၉၅၄
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)(၅) ဒဂုံမြို့သစ်ခရိုင် ၀၉ ၅၀၆၈၅၄၅
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)(၆) တွံတေးခရိုင်၊ကမာရွတ်ခရိုင် ၀၉ ၅၀၆၈၀၄၈
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)(၇) ကျောက်တံတားခရိုင် ၀၉ ၄၃၁၉၃၃၁၄
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)(၈) မရမ်းကုန်းခရိုင် ၀၉ ၅၀၅၂၈၂၄
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)(၉) အလုံခရိုင် ၀၉ ၅၀၅၄၃၉၄
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC