မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရုံးချုပ် ၀၉-၄၅၀၀၄၂၆၆၁ ၊ ၀၉-၅၅၀၂၇၆၇ ၊ ၀၁-၂၀၁၄၅၉ (လိုင်းခွဲ ၁၈၄)
မရမ်းကုန်းခရိုင်ရုံး ၀၉-၅၁၉၆၀၁၂
မြောက်ဥက္ကလာပ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၇၂
ရွှေပေါက္ကံ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၇၃
သင်္ဃန်းကျွန်းခရိုင် ၀၉-၅၁၉၆၀၁၂
သင်္ဃန်းကျွန်း ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၆၆
တောင်ဥက္ကလာပ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၆၉
ဒဂုံမြို့သစ်ခရိုင် ၀၉-၅၁၉၆၀၁၂
ဒဂုံမြောက် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၇၆
ဒဂုံတောင် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၈၀
ဒဂုံအရှေ့ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၈၃
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၈၆
ကမာရွတ်ခရိုင်ရုံး ၀၉-၄၀၈၅၆၁၁၂၂
ဗဟန်း ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၀၉
အလုံခရိုင် ၀၉-၄၀၈၅၆၁၁၂၂
အလုံ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၁၈
ကြည့်မြင်တိုင် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၉၇
စမ်းချောင်း ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၀၀
ကျောက်တံတားခရိုင် ၀၉-၄၀၈၅၆၁၁၂၂
ကျောက်တံတား ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၉၄
ဒဂုံ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၀၃
ပန်းဘဲတန်း ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၀၆
လသာ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၁၂
လမ်းမတော် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၁၅
သင်္ဃန်းကျွန်းခရိုင်ရုံး ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၂၂
တာမွေ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၃၂
ရန်ကင်း ၀၉-၄၅၂၃၉၀၈၇၇
တွံတေးခရိုင် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၂၂
ဒလ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၄၃
ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၄၆
ဗိုလ်တထောင်ခရိုင် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၂၂
ဗိုလ်တထောင် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၅၁
သာကေတ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၃၈
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၂၉
ဒေါပုံ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၄၁
ပုဇွန်တောင် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၄၈
မင်္ဂလာဒုံခရိုင်ရုံး ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၅၅
မင်္ဂလာဒုံ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၆၅
ရွှေပြည်သာ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၇၁
မရမ်းကုန်းခရိုင် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၅၅
မရမ်းကုန်း ၀၉-၂၀၀၄၈၅၁
လှိုင် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၇၄
ကမာရွတ် ၀၉-၄၄၈၀၅၀၉၀၅
လှိုင်သာယာ(၁) ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၇၇
လှိုင်သာယာ(၂) ၀၉-၇၆၅၉၁၅၅၈၈
အင်းစိန် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၈၀
သီရိမင်္ဂလာစျေး ၀၉-၄၄၀၁၉၀၁၈၀
ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံ ၀၉-၂၅၀၁၈၀၃၄၅
ထားဝယ်ချောင်အမှိုက်ပုံ ၀၉-၄၄၈၀၅၀၈၉၀
မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၈၄
မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ ၀၉-၄၉၃၄၂၆၅၀
မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ ၀၉-၂၅၄၄၉၄၆၄၀
ရေဝေးသုသာန် ၀၉-၅၀၀၄၅၆၆
ထိန်ပင်သုသာန် ၀၉-၅၁၄၉၅၂၀
ကျီစုသုသာန် ၀၉-၄၂၀၁၅၉၈၃၇
ကျူချောင်သုသာန် ၀၉-၂၅၃၂၉၈၂၅၈
ဒလသုသာန် ၀၉-၈၉၄၁၈၇၀၂၂
ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုသုသာန် ၀၉-၄၅၃၇၇၄၈၇၅
ဆိပ်ကြီးသုသာန် ၀၉-၇၇၈၉၄၂၂၇၆
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC