ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ် သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ် (ရုံးချုပ်)

အမှတ် ၁၂/၁၈၊ စည်ပင်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမအနီး၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၁-၂၅၂၀၆၄ ၊ ၀၁-၃၈၁၄၁၅ ၊ ၀၁-၃၅၂၅၁၉ ၊ ၀၁-၂၃၄၆၇၁ ၊ ၀၁-၂၄၃၅၇၇ ၊ ၀၁-၂၄၃၅၈၈
(Fax) ၀၁-၂၄၈၂၇၂ ၊ ၀၁-၂၄၃၅၉၉
ဗိုလ်တထောင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ် ၃၉၉၊ ကုန်သည်လမ်း၊ စည်ပင်သာယာ ၁၂ ထပ်ခွဲရုံး(ဒုထပ်)၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

(Fax/Phone) ၀၁-၂၉၄၁၄၀ ၊ ၀၉-၇၆၈၃၆၃၆၂၅
ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၂/င)၊ အင်ကြင်းလမ်းနှင့် ငုဝါလမ်းထောင့်၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

(Fax/Phone) ၀၁-၃၅၈၈၅၆၇ ၊ ၀၉-၅၄၀၃၇၇၀
အောင်မင်္ဂလာဘဏ်ခွဲငယ်

ယ/၂၀၊ တိုက် HB-3(1)၊ ပခုက္ကူလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားဝင်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၉-၇၉၉၆၁၈၈၅၈၊ ၀၁-၆၃၆၃၄၉
မင်္ဂလာစျေးဘဏ်ခွဲ

စက်ရုံလမ်းနှင့်ဗညားဒလလမ်းထောင့်၊ မင်္ဂလာစျေးသစ်ဝင်း၊ မင်္ဂလာမွန်စျေးအနီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၁-၈၆၁၉၂၉၀ ၊ (Fax) ၀၁-၂၉၉၂၄၅ ၊ ၀၉-၇၆၈၃၆၃၆၄၀
YCB City Pay

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ City Pay Wallet နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

၀၉-၄၂၀၁၅၀၅၈၃ ၊ ၀၉-၂၅၂၀၀၂၉၄၁ ၊ ၀၉-၄၂၀၁၅၀၅၈၄ ၊ ၀၉-၄၂၀၁၄၁၆၈၃
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC