ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်လိမိတက်
ရန်ကုန်မြို့

ဘဏ်စတင်တည်ထောင်သောနေ့

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်ကို အမှတ် ၁၂/၁၈၊ စည်ပင်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော် ခန်းမအနီး၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂-၄-၁၉၉၃ ရက်နေ့၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။


ဘဏ်၏ အစုရှယ်ယာရှင်

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မတည်ရင်းနှီးငွေ ထည့်ဝင်ထားသော ဘဏ်ဖြစ်ပါသည်။


ဘဏ်တည်ထောင်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်ကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများအား တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ အကူအညီအထောက်အပံ့ရနိုင်ရန်။ နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့်အညီ မြို့တော်နေပြည်သူများ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ပြုနိုင်ရန် နှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ။


ဘဏ်ဖွဲ့စည်းပုံ

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်လီမိတက်ကို ဌာန (၉) ခုဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားပါသည် -

 • (က) စီမံရေးရာဌာန
 • (ခ ) စာရင်းဌာန
 • (ဂ ) ငွေစုဘဏ်ဌာန
 • (ဃ) သတင်းနှင့် နည်းပညာဌာန
 • (င ) ငွေကြေးဌာန
 • (စ ) ချေးငွေဌာန
 • (ဆ) အတွင်းစာရင်းစစ်ဌာန
 • (ဇ ) နိုင်ငံခြားငွေ ဝယ်ယူ/ ရောင်းချ/ လဲလှယ်ရေးဌာန
 • (ဈ ) လေ့ကျင့်ရေးနှင့် သုတေသနဌာန

ဘဏ်၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

 • ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေလက်ခံခြင်း
 • စာရင်းရှင်အပ်ငွေလက်ခံခြင်း
 • စာရင်းသေအပ်ငွေလက်ခံခြင်း
 • ငွေပေးအမိန့်လွှာနှင့် အာမခံလက်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
 • ချေးငွေထုတ်ချေးပေးခြင်း
 • ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ATM ကတ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း
 • Bank Guarantee ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • Electronic ချလံ ဖြင့် ဝင်ငွေပေးသွင်းခြင်း၊
 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ အခွန်အခ ပေးသွင်းငွေများအား e-ချလံ ဖြင့်လက်ခံခြင်း / Online မှတစ်ဆင့် My City application ဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

စာရင်းဌာန လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဘဏ်ဖောက်သည်များအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းနှင့် စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းများ ဖွင့်နိုင်ပါသည်။

 • ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအမည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့်အထက်အမည်များဖြင့် တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • ကုမ္ပဏီလီမိတက်များအတွက် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • အစုစပ်လုပ်ငန်းများအတွက် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • အသင်းအဖွဲ့များအတွက် စာရင်းဖွင့်ခြင်း

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းဌာန လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဘဏ်ဖောက်သည်များအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းများ ဖွင့်နိုင်ပါသည်။

 • ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအမည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့်အထက်အမည်များဖြင့် တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • ကုမ္ပဏီလီမိတက်များအတွက် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • အစုစပ်လုပ်ငန်းများအတွက် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • အသင်းအဖွဲ့များအတွက် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • သက်ငယ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း

ချေးငွေဌာန လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်မှ ချေးငွေရယူလိုသည့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချေးငွေများကို အောက်ပါအတိုင်း ချေးယူနိုင်ပါသည် -

 • နှစ်ချင်းဆပ်စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ (Overdraft) (တစ်နှစ်)
 • ရိုးရိုးချေးငွေ (Loan) (တစ်နှစ်)
 • ၃နှစ် သက်တမ်းရှိ ကာလသတ်မှတ်ချက်ချေးငွေ (Term Loan)

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ် ချေးငွေရယူလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည်-

 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ SMEs လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ အရှုံးအမြတ်စာရင်းနှင့် အခြားသောအထောက်အထားများကို တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • အမည်ပေါက်ဖြစ်ပြီးသည့် ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊ ဂရန်မြေများနှင့် ယင်းမြေပေါ်ရှိ အဆောက်အဦများကို ချေးငွေအာမခံအဖြစ် ထားရှိပေးအပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ချေးငွေပမာဏ သတ်မှတ်ခြင်းအား၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအပေါ်တွင် အခြေခံ၍လည်းကောင်း၊ အာမခံပေးအပ်မည့်မြေနှင့် အဆောက်အဦးပေါ်တွင်မူတည်၍ လည်းကောင်း သတ်မှတ်၍ချေးငွေများ ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
 • ဘဏ်၏သတ်မှတ်ထားသော ရာပြတ်နှုန်းပေါ်တွင် မူတည်၍ ချေးငွေများ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ချေးငွေပေါ်တွင် အတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင်(၁၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။

ဘဏ်အတိုးနှုန်းများ

 • ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေအပေါ်ပေးသည့် အတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင်- ၅.၅၀% ဖြင့် ၃လ တစ်ကြိမ် အတိုးပေးပါသည်။
 • ATM ကတ် (ATM Debit Card) အပ်ငွေအပေါ်ပေးသည့် အတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် - ၅.၅၀% ဖြင့် ၃လ တစ်ကြိမ် အတိုးပေးပါသည်။
 • စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) - ( ၃ )လ အပ်နှံငွေ - ၆.၂၅%
 • စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) - ( ၆ )လ အပ်နှံငွေ - ၆.၅၀%
 • စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) - ( ၉ )လ အပ်နှံငွေ - ၆.၇၅%
 • စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) - ( ၁၂ )လ အပ်နှံငွေ - ၇.၀၀%

ချေးယူငွေအပေါ် ကောက်ခံသည့် အတိုးနှုန်း

 • Loan - ၁၀.၀၀%
 • Term Loan - ၁၀.၀၀%
 • Overdraft - ၉.၀၀% (ဝန်ဆောင်ခ - ၁.၀၀%)
 • YCDC ဝန်ထမ်းချေးငွေ - ၁၀.၀၀%

အခြားဘဏ်များနှင့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများ

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်နှင့် အကျိုးတူ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သော ဘဏ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 • (က) ဧရာဝတီဘဏ်
 • (ခ) ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်
 • (ဂ) မြဝတီဘဏ်
 • (ဃ) ရိုးမဘဏ်
 • (င) ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
 • (စ) ရတနာပုံဘဏ်

ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများကို CBM Net မှတဆင့် အခြားဘဏ်များအားလုံးသို့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။


ATM Debit Card (MPU)

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ ATM Debit Card အား လျှောက်ထားအသုံးပြုခြင်းဖြင့် online မှနေ၍ ငွေပေးခြေနိုင်ခြင်း၊ မည်သည့်ဘဏ်၏ ATM စက်များတွင်မဆိုငွေသားထုတ်ယူနိုင်ခြင်း၊ MPU Logo ထားရှိသော Supermarket (City mart/ Ocean/ Marketplaces/ စိန်ဂေဟာ/ ဂမုန်းပွင့်/ Capital စသည့်နေရာများတွင် ငွေသားသယ်ဆောင်စရာမလိုဘဲ ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ ATM Debit Card ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။


ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်တွင် အများပြည်သူသို့ ကောက်ခံနေသည့် နှုန်းထားများ

MPU Debit Card Fees and Charges

 • ATM Card (MPU Debit Card) စာရင်းအသစ်ဖွင့်၍ ကတ်တစ်ကတ်ထုတ်ယူခြင်းနှင် ကတ်သက်တမ်းတိုးခြင်း(Card Open Fees and Card Update Fees )
     -   အငြိမ်းစားပင်စင်စားများ - ကျပ် ၃,၀၀၀/-
     -   လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများ - ကျပ် ၅,၀၀၀/-
     -   အခြားအသုံးပြုသူများ - ကျပ် ၅,၀၀၀/-
 • လျှို့ဝှက်နံပါတ် (၃) ကြိမ်ထက်ကျော်လွန်၍ မှားနှိပ်ခြင်းကြောင့်အသစ်ပြန်လည်တောင်းခံခြင်းနှင့် ပြင်ခြင်း (Pin Change Fees) - ကျပ် ၃,၀၀၀/-
 • Card ပျောက်ပါက ကတ်ဖိုး (Card Lost Fees) - ကျပ် ၆,၀၀၀/-
 • Card ပျက်ပါက ကတ်ဖိုး (Card Damage Fees) - ကျပ် ၆,၀၀၀/-
 • Card ငွေလက်ကျန် အနည်းဆုံး - ကျပ် ၁,၀၀၀/-
 • Card Transaction Fees (ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ် MPU Debit Card အား ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ် ATM တွင် သုံးပါက ဝန်ဆောင်ခ Fees ကင်းလွတ်ပြီး အခြား ATM တွင် သုံးပါက ငွေကျပ် ၁၀၀/- လျှင် ၈၀ ပြား ကောက်ခံပါမည်။

စာရင်းရှင်စာရင်း( Current Account )

 • အနည်းဆုံးထားရှိရမည့်လက်ကျန်ငွေပမာဏ - ငွေကျပ် ၁၀၀၀/-
 • ချက်စာအုပ်အသစ်ထုတ်ပါကငွေကျပ် - ၃,၀၀၀/-
 • ချက်စာအုပ်ပျောက်ဆုံးပါကငွေကျပ် - ၅,၀၀၀/-

ငွေစုဘဏ်စာရင်း( Savings Deposit Account )

 • အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ ငွေကျပ် ၁,၀၀၀/-

ငွေပေးအမိန့်လွှာ ( Payment Order )

 • အနည်းဆုံး ငွေကျပ် ၁၀၀/- ကောက်ခံသည်။
 • အများဆုံး ငွေကျပ် ၃၀၀၀၀/- ကောက်ခံသည်။
 • ဝန်ဆောင်ခကျပ် ၁၀၀/-လျှင်၁၀ပြားနှုန်း( အနည်းဆုံးကျပ် ၁၀၀/- မှ အများဆုံး ကျပ် ၃၀,၀၀၀/- အထိ ကောက်ခံပါသည်။)

CBM Net အသုံးပြုခ

 • ချက်လက်မှတ်(Cheque) - ကျပ် ၅၀၀/-
 • ငွေပေးမိန့်လွှာ(Payment Order) - ကျပ် ၃၀၀/-
 • ငွေကြေးဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းခ(Fund Transfer) - ကျပ် ၁,၀၀၀/-

အထွေထွေ

 • ငွေလက်ကျန်အတည်ပြုလွှာ (Balance Confirmation) - ကျပ် ၁,၀၀၀/-
 • ဘဏ်ရှင်းတမ်း (Bank Statement) တစ်ရွက်လျှင် - ကျပ် ၂၀၀/-
 • E-ချလံ တစ်ရွက်လျှင် - ကျပ် ၅၀၀/-

Mobile Payment ဖြင့် Online မှ အခွန်ဆောင်ခြင်း

မြေခွန်

 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်း ခွင့်ပြုထားသည့် မြေငှားစာချုပ်၊ လိုင်စင်ပါမစ်များအတွက် မြေငှားရမ်းခ နှင့် မြေခွန်များကို သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားအတိုင်း ကောက်ခံသော အခွန်အဖြစ်ပါသည်။

ပစ္စည်းခွန်

 • ရန်ကုန်မြို့နေ ပြည်သူလူထု ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေး၊ မြို့ပြဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စည်ပင်ရေး၊ မွေးသည်မှ သေသည်အထိ အဆင်ပြေပြေနေထိုင်သွားလာနိုင်ရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းသာ ယာ လှပရေးတို့အတွက်မြေဖြစ်စေ၊ အဆောက်အအုံဖြစ်စေ၊ မြေနှင့် အဆောက်အအုံပေါ်တွင် ဖြစ်စေ၊ ၄င်းတို့၏နှစ်စဉ်တန်ဘိုးအပေါ် သတ်မှတ်ထားသော ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသော အခွန်အခဖြစ်ပါသည်။

ရေဖိုး၊ ရေခ

 • ရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူများ၊ သန့်ရှင်းကြည်လင်သည့် သောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာရရှိနိုင်ရေး အတွက်ရေ လှောင်ကန်ကြီးများ၊ အဝီစိတွင်းများ၊ အခြားရေအရင်းအမြစ်များမှ သောက်ရေ၊ သုံးရေဖြန့်ဝေပေးခြင်းတို့အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရေသုံးစွဲမှုအပေါ်ကောက်ခံသော အခွန် အခဖြစ်ပါသည်။

အမှိုက်သိမ်းဆည်းခ

 • မိမိအိမ်ရှိ မီးဖိုချောင်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ နေ့စဉ်ထွက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် အမှိုက်သိမ်းစနစ်များ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမှိုက်ပုံးများ ချထားပေးခြင်း၊ အမှိုက်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ထွက်ရှိအမှိုက်များကို သတ်မှတ်ထားသော အပြီးသတ် အမှိုက်စွန့်ပစ်နေရာသို့ သယ်ယူစွန့်ပစ်ရေးအတွက် လိုအပ်သော အမှိုက်သိမ်းယာဉ် များ ဝယ်ယူခြင်းနှင့်လမ်းမကြီးများ၊ လမ်းသွယ်များမှ အမှိုက်များကို လှည်းကျင်း သယ်ယူစွန့် ပစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ထားခြင်းများ အတွက် ကောက်ခံသော အခွန်အခများဖြစ်ပါသည်။
 • မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းသာယာလှပစေရေးအတွက် အခွန်အခများ ပေးဆောင်ခြင်း သည် နိုင်ငံသားတိုင်း၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်ရာ ယခုထက်ပိုမို သန့်ရှင်းသာယာလှပသော ပတ်ဝန်း ကျင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် နည်းစနစ်ကျနသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေ ရန်အတွက် နည်းစနစ်ကျနသော အခွန်အခ ပေးဆောင်မှုမျိုးကို အများပြည်သူအားလုံးမှလိုက် ပါဆောင် ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အခွန်အခများကို ကော်မတီရန်ပုံငွေသို့ တိုက်ရိုက်ပေးသွင်းနိုင်ရေးအတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ ycb Payment Gateway ကိုအသုံးပြု၍ AYA Mobile Banking, KBZPay, CB Pay တို့ဖြင့် Mobile Phone မှ တစ်ဆင့်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်ထပ်မံပေးချေရန် မလိုဘဲ အခမဲ့ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး၊ ပေးသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။
 • အထက်ဖော်ပြပါမြေခွန်၊ ပစ္စည်းခွန်၊ ရေဖိုး၊ ရေခနှင့် အမှိုက်သိမ်းဆည်းခများကို KBZ Pay ၊ CB Pay၊ AYA mbanking တို့မှ တစ်ဆင့်အခွန်အခငွေများပေးသွင်းခြင်းအတွက် ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။
 • သို့ပါ၍ မြို့တော်သူမြို့တော်သားများအနေဖြင့် ယင်းဝန်ဆောင်မှုကိုရယူ၍ မြို့တော်သာယာလှပဖို့ အခွန်အခများကို ပေးဆောင်ကြပါစို့ဟုနှိုးဆော် တိုက်တွန်းအသိပေးအပ်ပါသည်။
 • မြို့တော်စည်ပင်သို့ ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်အခများကို ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ ycb Payment Gateway ကိုအသုံးပြု၍ အောက်ပါအတိုင်း လူကြီးမင်း၏ Mobile Phone တွင်လုပ်ဆောင်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ My City App ကို အသုံးပြု၍ ရန်ကုန်မြို့တော် ဘဏ်၏ Citypay Wallet တဆင့်လည်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

KBZPay ဖြင့်အခွန်ဆောင်နည်း

 • ပေးဆောင်ရန် Bill Payment ကိုနှိပ်ပါ။
 • YCDC Bill ကိုရွေးပါ။
 • အခွန်ထမ်းအမှတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
 • ပေးဆောင်လိုသော Bill ကိုရွေးပါ။
 • မိမိ၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
 • ပေးဆောင်မှု အောင်မြင်ပါသည်။
 • ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ -
  MPT Customers 09 969 963 211

CB Pay ဖြင့် အခွန်ဆောင်နည်း

 • CB Pay Application Login ဝင်ရန် မိမိ၏လျှို့ဝှက်နံပါတ် ဂဏန်း (၆) လုံးကို ရိုက်ထည့်ပြီးဝင်ပါ။
 • Pay Bill ကိုနှိပ်ပါ။
 • Bill Type တွင် YCDC ကိုရွေးချယ်ပါ။
 • Tax Payer ID နေရာတွင် Bill စာရွက်တွင် ပါရှိသော အခွန်ထမ်း အမှတ် (၈) လုံးကို ရိုက်ထည့်ပါ။
 • မိမိပေးဆောင်လိုသော အခွန်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပြီး အလွယ်တကူပေးဆောင်နိုင်ပါပြီ။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှာ -- 01-231 777 0

AYA mbanking ဖြင့်အခွန်ဆောင်နည်း

 • AYA Mobile Banking တွင် User Name နှင့် Password ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Login ဝင်ပါ။
 • Main Menu မှ Bill Payment ကိုနှိပ်ပါ။
 • ငွေပေးချေမည့် Account နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
 • Paying to တွင် YCDC ကို ရွေးချယ်ပါ။
 • Service မှ YCDC Bill Collection ကိုရွေးချယ်ပါ။
 • Bill Account Number ကို ရိုက်ထည့်ပြီးပါက ပေးဆောင်ရမည့် ငွေပမာဏ အလိုအလျောက် ကျလာပါမည်။
 • AYA Mobile Banking ဖြင့် အခွန်အခ ပေးဆောင်ခြင်းအတွက် အခြားဝန်ဆောင်ခ ပေးရန်မလိုပါ။
 • OTP နံပါတ်ကို Request လုပ်ပါ။
 • OTP နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
 • AYA Mobile Banking ဖြင့် ဘေလ်ပေးဆောင်မှု အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်ပြီးပါပြီ။
 • ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှာ- 01- 231 7777

City Pay Wallet ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူရန် Online မှတဆင့် ငွေပေးဆောင်ခြင်း

My City App

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ My City App ကိုသုံးပြီး Online မှတဆင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ကော်မတီ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူခြင်းအတွက် ကျသင့်သော ငွေကြေးပေးချေမှုများကို ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ City Pay Wallet ဖြင့် ပေးချေရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကော်မတီမှ ရယူနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများမှာ -

 • (၁) စက်မှုဇုန်အမှိုက်သိမ်းဝန်ဆောင်မှု
 • (၂) ဆေးရုံအမှိုက်သိမ်းဝန်ဆောင်မှု
 • (၃) ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှု
 • (၄) အဆောက်အအုံပါမစ်ဝန်ဆောင်မှု (YBPS)
 • (၅) ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်ဝန်ဆောင်မှု (Water Connection)
 • (၆) မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု

My City App ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်

 • (၁) ပထမဉီးစွာ (Google Play Store (or) App Store Link) မှ My City App ကို Download ရယူပြီး Application ကို Install လုပ်ပါ။
 • (၂) ထို့နောက်ဖုန်းတွင် အသုံးပြုထားသော မြန်မာစာအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ။
 • (၃) အကောင့်ဖွင့်ရန်အတွက် ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ အကောင့်ကိုနှိပ်ပါ။
 • (၄) ထို့နောက်စာရင်းသွင်းမည်ကိုနှိပ်ပါ။
 • (၅) သင်၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်းပြီးနောက် အောက်ရှိမြှားကိုနှိပ်ပါ။
 • (၆) သင်ဖြည့်သွင်းခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ်သို့ SMS ဖြင့် တခါသုံးလျှို့ဝှက်ကုဒ်အားပေးပို့ပါမည်။
 • (၇) ထိုလျှို့ဝှက်ကုဒ်အား OTP Verification တွင် ဖြည့်သွင်းပြီးနောက် အောက်ရှိမြှားကိုနှိပ်ပါ။
 • (၈) ထို့နောက် စာရင်းသွင်းရန်နေရာတွင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်စာရင်းသွင်းရန် -
  • အမည်
  • သက်သေခံကတ်ပြားအမှတ်၊ သက်သေခံကတ်ပြား၏ အရှေ့စာမျက်နှာနှင့် အနောက်စာမျက်နှာတို့၏ ဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်ဖြည့်သွင်းပါ။
  • ထို့နောက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သဘောတူပါသည် ကို အမှန်ခြစ်၍ စာရင်းသွင်းမည်ကို နှိပ်ပါ။
  • ပြီးနောက် သတ်မှတ်လိုသော လျှို့ဝှက်နံပါတ် ဂဏန်း (၆) လုံးအား ဖြည့်သွင်းပါ။
  • ထိုဂဏန်း (၆) လုံးအား အတည်ပြုလျှို့ဝှက်နံပါတ်တွင် ထပ်မံဖြည့်သွင်းပြီး အတည်ပြုမည်ကိုနှိပ်ပါ။

My City App မှ City Pay Wallet ကိုစတင်အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင်

 • (၁) My City App ထဲသို့ဝင်၍ အသုံးပြုမည့် ဖုန်းနံပါတ်နှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်းပြီး အကောင့်ဝင်မည်ကို နှိပ်ပါ။
 • (၂) အောက်ဖက်ရှိ ငွေကြေး button ကိုနှိပ်ပြီး ယခုစတင်အသုံးပြုရန် ဟူ၍ ပေါ်လာသော Message ကို နှိပ်ပါ။ (အကောင့် စတင်ဖွင့်သည့်သူများသာ Message box ပေါ်ပါမည်။ အကောင့်ဖွင့်ပြီးသူများ ပေါ်မည်မဟုတ်ပါ။)
 • (၃) စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို သေချာစွာဖတ်ပြီး "သဘောတူပါသည်" ကိုအမှန်ခြစ်၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ကို နှိပ်ပါ။
 • (၄) ထို့နောက် City Pay Wallet ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး မိမိ၏လက်ကျန်ငွေကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ငွေဖြည့်မည်၊ ငွေလွှဲမည်၊ ငွေပေးချေမည် button များကိုနှိပါ၍ မိမိလိုအပ်သည်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
 • (၅) သင်၏ Wallet ကိုငွေဖြည့်သွင်းလိုပါက ငွေဖြည့်မည်ကိုနှိပ်ပါ။ City Pay Wallet ကို ငွေဖြည့်ဖို့လိုပါက လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ် (ရုံးချုပ်) နှင့် ဘဏ်ခွဲများ၊ Sai Sai Pay၊ CB Pay၊ OK$ တို့မှတဆင့် City Pay Wallet ထဲသို့ ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
 • (၆) City Pay Wallet ထဲမှ ငွေသားများကို ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ် (ရုံးချုပ်)နှင့် ဘဏ်ခွဲများတွင် ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း၊ City Pay Wallet အသုံးပြုသူအချင်းချင်း လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲတည်နေရာများ


ဘဏ်ရုံးချုပ်

အမှတ် ၁၂/၁၈၊ စည်ပင်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမအနီး၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၁-၂၅၂၀၆၄၊ ၃၈၁၇၁၅၊ ၃၈၂၅၁၉၊ ၂၄၃၆၇၁၊ ၂၄၃၅၇၇၊ ၂၄၃၅၈၈
ဖက်စ်- ၀၁-၂၄၈၂၇၂၊ ၂၄၃၅၉၉

ဗိုလ်တထောင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်-၃၉၉၊ ကုန်သည်လမ်း၊ စည်ပင်သာယာ ၁၂-ထပ်ခွဲရုံး(ဒုတိယထပ်)၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း-၀၉-၇၆၈၃၆၃၆၂၅
ဖက်စ်- ၀၁-၂၉၄၁၄၀

ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၂/င)၊ အင်ကြင်းလမ်းနှင့် ငုဝါလမ်းထောင့်၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၉-၅၄၀၃၇၇၀
ဖက်စ်- ၀၁-၃၅၈၈၅၆၇

မင်္ဂလာစျေးဘဏ်ခွဲ

စက်ရုံလမ်းနှင့် ဗညားဒလလမ်းထောင့်၊ မင်္ဂလာစျေးသစ်၀င်း၊ မင်္ဂလာမွန်စျေးအနီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၁-၈၆၁၉၂၉၀၊ ၀၉-၇၆၈၃၆၃၆၄၀
ဖက်စ်- ၀၁-၂၉၉၂၄၅

အောင်မင်္ဂလာဘဏ်ခွဲငယ်

အမှတ်-ယ/၂၀၊တိုက်အမှတ်HB-3(1)၊ပခုက္ကူလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးကားဂိတ်ဝင်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၉-၇၉၉၆၁၈၈၅၈၊ ၀၉-၄၄၈၀၄၉၉၄၁


 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC