ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်လိမိတက်
ရန်ကုန်မြို့

ဘဏ်စတင်တည်ထောင်သောနေ့

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်ကို အမှတ် ၁၂/၁၈၊ စည်ပင်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော် ခန်းမအနီး၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂-၄-၁၉၉၃ ရက်နေ့၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။


အစုရှယ်ယာရှင်

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မတည်ရင်းနှီးငွေ ထည့်ဝင်ထားသော ဘဏ်ဖြစ်ပါသည်။


ဘဏ်၏၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

 • ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေလက်ခံခြင်း
 • စာရင်းရှင်အပ်ငွေလက်ခံခြင်း
 • စာရင်းသေအပ်ငွေလက်ခံခြင်း
 • ငွေပေးအမိန့်လွှာနှင့် အာမခံလက်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
 • ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ATM ကတ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း
 • ချေးငွေထုတ်ချေးပေးခြင်း
 • Bank Guarantee ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • နိုင်ငံခြားငွေဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ခြင်း
 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ အခွန်အခ ပေးသွင်းငွေများအား e-ချလံ ဖြင့်လက်ခံခြင်း

အတိုးနှုန်းများ

 • ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေ(Saving Deposit) - ၈.၅၀% ဖြင့်(၆)လတစ်ကြိမ် အတိုးပေးပါသည်။
 • ATM ကတ်စာရင်း - ၈.၅၀% ဖြင့်(၆)လတစ်ကြိမ် အတိုးပေးပါသည်။
 • စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) - ( ၃ )လ အပ်နှံငွေ - ၉.၂၅%
 • စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) - ( ၆ )လ အပ်နှံငွေ - ၉.၅၀%
 • စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) - ( ၉ )လ အပ်နှံငွေ - ၉.၇၅%
 • စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit) - ( ၁၂ )လ အပ်နှံငွေ - ၁၀.၀၀%
 • ချေးငွေအပေါ်အတိုးနှုန်းမှာ စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ ၁၂% ဖြစ်ပြီး Term Loan နှင့် Loan စနစ်ကို ၁၃% ကောက်ခံပါသည်။

ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများ

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်နှင့် အကျိုးတူ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သော ဘဏ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 • (က) ဧရာဝတီဘဏ်၏ဘဏ်ခွဲပေါင်း - (၂၄၂) ဘဏ်ခွဲ
 • (ခ) ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏ဘဏ်ခွဲပေါင်း - (၁၅၅) ဘဏ်ခွဲ
 • (ဂ) မြဝတီဘဏ်၏ဘဏ်ခွဲပေါင်း - (၅၇) ဘဏ်ခွဲ
 • (ဃ) ရိုးမဘဏ်၏ဘဏ်ခွဲပေါင်း - (၇၆) ဘဏ်ခွဲ
 • (င) ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ဘဏ်ခွဲပေါင်း - (၂) ဘဏ်ခွဲ
 • (စ) ရတနာပုံဘဏ်၏ဘဏ်ခွဲပေါင်း - (၂) ဘဏ်ခွဲ
 • (ဆ) အာရှရန်ကုန်ဘဏ်၏ဘဏ်ခွဲပေါင်း - (၁၃) ဘဏ်ခွဲ

ထို့အပြင် CBM Net မှတဆင့် အခြားမည်သည့်ဘဏ်ကိုမဆို ငွေလွှဲများပေးပို့လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။


ATM Debit Card (MPU)

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ ATM Debit Card ဖြင့် MPU Logo ရရှိထားသော ATM စက်များမှ ငွေထုတ်ယူခြင်း၊ Supermarket များတွင် POS ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်းများကို ဆောင်ရွက် နိုင်ပါသည်။


ချေးငွေလုပ်ငန်း

အောက်ပါအချက်များပြည့်စုံပါက ဘဏ်ချေးငွေ လျှောက်ထားခွင့် ပြုပါသည်-

 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ SMEs လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ အရှုံးအမြတ်စာရင်းနှင့် အခြားသောအထောက်အထားများကို တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • အမည်ပေါက်ဖြစ်ပြီးသည့် ဘိုးဘပိုင်မြေ၊ ဂရန်မြေများနှင့် ယင်းမြေပေါ်ရှိ အဆောက်အဦများကို ချေးငွေအာမခံအဖြစ် ထားရှိပေးအပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ချေးငွေပမာဏကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ လည်းကောင်း၊ အာမခံပေးအပ်မည့်မြေနှင့် အဆောက်အဦပေါ်တွင်မူတည်၍ လည်းကောင်း၊ ဘဏ်သတ်မှတ်ထားသော ရာပြတ်နှုန်းအရ ချေးငွေများရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
 • ချေးငွေပေါ်တွင်ကောက်ခံသည့်အတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင်(၁၃)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။

ချေးငွေအမျိုးအစားများ

 • နှစ်ချင်းဆပ်စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ (Overdraft) (တစ်နှစ်)
 • ရိုးရိုးချေးငွေ (Loan) (တစ်နှစ်)
 • ၃နှစ် သက်တမ်းရှိ ကာလသတ်မှတ်ချက်ချေးငွေ (Term Loan)

နိုင်ငံခြားငွေဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ခြင်း

ဘဏ်ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ အမှတ် ၁၂/၁၈၊ စည်ပင်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမအနီး၊ ရန်ကုန်မြို့၌ USD, EURO နှင့် SGD တို့ကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။


e-ချလံဖြင့်ပေးသွင်းငွေများလက်ခံခြင်း

YCB Payment Gateway ကိုအသုံးပြု၍ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ သို့ e-ချလံဖြင့် ပေးသွင်းငွေများကို ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲ(၄)ခုတွင်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ AYAဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများမှတဆင့်လည်းကောင်း၊ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။ ငွေပေးသွင်းခြင်းအတွက် ဘဏ်သို့ပေးဆောင်ရသည့် ဆောင်ရွက်ခမှာ -

 • ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်တွင်ပေးဆောင်ပါက - ကျပ် ၅၀၀/-
 • ဧရာဝတီဘဏ်တွင်ပေးဆောင်ပါက - ကျပ် ၇၀၀/-

အခြားကောက်ခံသည့် ဆောင်ရွက်ခများ

ATM Debit Card

 • Card စာရင်းဖွင့်ပါက ကတ်ဖိုး(Card Open Fees)- ကျပ် ၃,၀၀၀/-
 • Card ပျက်ပါက ကတ်ဖိုး (Card Damage Fees)- ကျပ် ၃,၀၀၀/-
 • Card ပျောက်ပါက ကတ်ဖိုး ( Card Lost Fees)- ကျပ် ၅,၀၀၀/-
 • လျှို့ဝှက်နံပါတ်(၃)ကြိမ်မှားယွင်း၍ အသစ်ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးရပါက(Pin Change Fees )- ကျပ် ၃,၀၀၀/-
 • Card Transaction Fees- ငွေကျပ်၁၀၀/-လျှင်၅၀ပြား (ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ATMကတ်အားအခြားဘဏ်၏ ATM စက်တွင် ငွေထုတ်ယူပါကလည်းကောင်း၊ အခြား ဘဏ်မှ ATMကတ်အား ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ ATM စက်တွင် ထုတ်ယူပါက လည်းကောင်းကောက်ခံပါသည်။ )
 • အနည်းဆုံးထားရှိရမည့်လက်ကျန်ငွေပမာဏ- ကျပ် ၁,၀၀၀/-

စာရင်းရှင်စာရင်း( Current Account )

 • စာရင်းရှင်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရမည့်အနည်းဆုံးငွေပမာဏ - ငွေကျပ် ၁,၀၀၀/-
 • အနည်းဆုံးထားရှိရမည့်လက်ကျန်ငွေပမာဏ - ငွေကျပ် ၁၀၀/-
 • ချက်စာအုပ်အသစ်ထုတ်ပါကငွေကျပ် - ၅,၀၀၀/-
 • ချက်စာအုပ်ပျောက်ဆုံးပါကငွေကျပ် - ၅,၀၀၀/-

ငွေစုဘဏ်စာရင်း( Saving Deposit Account )

 • ငွေစုဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရမည့်အနည်းဆုံးငွေပမာဏငွေကျပ် - ၁,၀၀၀/-
 • အနည်းဆုံးထားရှိရမည့်လက်ကျန်ငွေပမာဏ - ငွေကျပ် ၁,၀၀၀/-

ငွေပေးအမိန့်လွှာ ( Payment Order )

 • ဝန်ဆောင်ခကျပ် ၁၀၀/-လျှင်၁၀ပြားနှုန်း( အနည်းဆုံးကျပ် ၁၀၀/- မှ အများဆုံး ကျပ် ၃၀,၀၀၀/- အထိ ကောက်ခံပါသည်။)

CBM Net အသုံးပြုခ

 • ချက်လက်မှတ်(Cheque) - ကျပ် ၅၀၀/-
 • ငွေပေးမိန့်လွှာ(Payment Order) - ကျပ် ၃၀၀/-
 • ငွေကြေးဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းခ(Fund Transfer) - ကျပ် ၁,၀၀၀/-

အထွေထွေ

 • ငွေလက်ကျန်အတည်ပြုလွှာ(Balance Confirmation) - ကျပ် ၁,၀၀၀/-
 • ဘဏ်ရှင်းတမ်း(Bank Statement)တစ်ရွက်လျှင် - ကျပ် ၂၀၀/-

ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲတည်နေရာများ

ဘဏ်ရုံးချုပ်

အမှတ် ၁၂/၁၈၊ စည်ပင်လမ်း၊  ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမအနီး၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၁-၂၅၂၀၆၄၊ ၃၈၁၄၁၅၊ ၃၈၂၅၁၉၊ ၂၄၃၆၇၁၊ ၂၄၃၅၇၇၊ ၂၄၃၅၈၈၊ ၀၉-၇၆၈၃၆၃၆၄၅
ဖက်စ်-  ၀၁-၂၄၈၂၇၂၊ ၂၄၃၅၉၉
E-mail –yangoncitybank.mm@gmail.com

ဗိုလ်တထောင်ဘဏ်ခွဲ 

အမှတ်-၃၉၉၊ ကုန်သည်လမ်း၊ စည်ပင်သာယာ ၁၂-ထပ်ခွဲရုံး(ဒုတိယထပ်)၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ 
ဖုန်း- ၀၉-၇၃၁၇၅၁၀၂၊ ၀၉-၇၆၈၃၆၃၆၂၅
ဖက်စ်-  ၀၁-၂၉၄၁၄၀

ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၂/င)၊ အင်ကြင်းလမ်းနှင့် ငုဝါလမ်းထောင့်၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၉-၃၁၈၇၁၂၀၁ 
ဖက်စ်- ၀၁-၃၅၈၈၅၆၇

မင်္ဂလာစျေးဘဏ်ခွဲ

စက်ရုံလမ်းနှင့် ဗညားဒလလမ်းထောင့်၊ မင်္ဂလာစျေးသစ်၀င်း၊ မင်္ဂလာမွန်စျေးအနီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၁-၈၆၁၉၂၉၀၊ ၀၉-၇၆၈၃၆၃၆၄၀
ဖက်စ်-  ၀၁-၂၉၉၂၄၅

အောင်မင်္ဂလာဘဏ်ခွဲငယ်

အမှတ်-ယ/၂၀၊တိုက်အမှတ်HB-(1)၊ပခုက္ကူလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးကားဂိတ်ဝင်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၉-၇၉၉၆၁၈၈၅၈၊ ၀၁-၆၃၆၃၄၉
ဖက်စ်- ၀၉-၇၃၁၇၅၁၀၆