ရာပြတ်ဌာန

ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။       ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာပိုင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော မြေနှင့်အဆောက်အအုံများအပေါ် သတ်မှတ်သောရာခိုင်နှုန်းများဖြင့် ပစ္စည်းခွန်များကို အောက်ပါခေါင်းစဉ်များအတိုင်း စည်းကြပ်ဆောင်ရွက်ရပါသည်-

 • (က)       လူနေထိုင်ရုံသက်သက်အသုံးပြုသော မြေနှင့်အဆောက်အအုံများ၊ အခန်းများ။
 • (ခ)       စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များနှင့်စက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ မြေနှင့်အဆောက်အအုံများ။
 • (ဂ)       ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုရိပ်သာများ။
 • (ဃ)       Apartment, Tower, Residence, Plaza, စသည်များ။
 • (င)       အခကြေးငွေရယူ၍ ငှားရမ်းထားသော မြေနှင့်အဆောက်အအုံများ၊ အခန်းများ။
 • (စ)       ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော မြေနှင့်အဆောက်အအုံများ၊ အခန်းများ။
 • (ဆ)       အစိုးရဌာနဆိုင်ရာပိုင်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများပိုင်မြေနှင့်အဆောက်အအုံများ၊ အခန်းများ။
 • (ဇ)       မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်း။

၂။       ပစ္စည်းခွန်များ စည်းကြပ်ရန်အလို့ငှာ သက်ဆိုင်ရာ မြေနှင့်အဆောက်အအုံများ၊ အခန်းများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစိစစ်၍ လိုအပ်သော အချက်အလက်၊ အထောက်အထားများ တောင်းခံရယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။       စည်းကြပ်ရန်တွက်ချက်အတည်ပြုပြီးသော ပစ္စည်းခွန်အား အခွန်ထမ်းသို့ အခွန်ပေးဆောင်ရန်အတွက် အကြောင်းကြားခြင်း။

၄။       ပစ္စည်းခွန်ပေးသွင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အခွန်ထမ်းပြည်သူအား လိုအပ်သည့် ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၅။       ပစ္စည်းခွန်အသစ်စည်းကြပ်ရန်နှင့် ပြင်ဆင်/ပယ်ဖျက်ရန် လိုအပ်သည့် မြေနှင့်အဆောက်အအုံများ၊ အခန်းများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

၆။       ပစ္စည်းခွန်များပေးဆောင်ရန် ကျန်ရှိသော အခွန်ထမ်းပြည်သူများအား ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားခြင်း၊ ခေါ်ယူဆွေးနွေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ ပစ္စည်းခွန်ငွေပေးဆောင်စေခြင်း။

၇။       ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် သတ်မှတ်လျာထားချက်များ ပြည့်မီကျော်လွန်ရေးအတွက် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရခြင်း။

၈။       လိုအပ်သောအထောက်အထားများနှင့် ပြည့်စုံစွာတင်ပြလာသော အခွန်ထမ်းများအား အခွန်ထမ်းအမည်ပြောင်းလဲပေးခြင်း။

၉။       အဆောက်အအုံများအား တိကျသောလိပ်စာနံပါတ် သတ်မှတ်ပေးခြင်း။

Back to Top

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC