မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း အခွန်အခများ စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် မြို့နယ်များရှိလမ်းမကြီးများနှင့် လမ်းသွယ်များမှ အမှိုက်သရိုက်များကို စနစ်တကျ လှဲသိမ်း သယ်ယူ စွန့်ပစ်ခြင်း။
 • အခွန်အခကောက်ခံသောမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်များတွင် အမှိုက်စွန့်ပစ်နိုင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော အမှိုက် သိမ်း စနစ်များကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စီမံဆောင်ရွက်သည့် အမှိုက်သိမ်းစနစ်များကို အစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အမှိုက်ပုံရန်နေရာ သတ်မှတ်ခြင်း၊ အမှိုက်ကန်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ အမှိုက်ပုံးများချထားပေးမှု စီမံဆောင်ရွက် ခြင်း။
 • အခွန်အခကောက်ခံခြင်းမပြုသော အစိုးရဌာနအဆောက်အအုံများ၊ ပရိဝုဏ်များ၊ ဝင်းခြံများ အတွင်း အမှိုက်သရိုက် ရှင်းလင်းရေး၊ ထွက်ရှိအမှိုက်များကို ဌာနကသတ်မှတ်သော အပြီးသတ် အမှိုက်စွန့်ပစ် နေရာသို့ သယ်ယူစွန့်ပစ်ရေးများ ညွန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • သိမ်းဆည်းပြီးသော အမှိုက်များကို အပြီးသတ်စွန့်ပစ်ရန်အတွက် အစီအမံများ ပြုလုပ်ခြင်း။
 • အများပြည်သူသုံး အခပေးအဆင့်မြင့် သန့်စင်ခန်းများကို သန့်ရှင်းစွာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပေးခြင်း ။
 • သုသာန်များကို စနစ်တကျဖွင့်လှစ်၍ မြေမြှပ်/ဂူသွင်းခြင်း၊ မီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းလုပ်ငန်းများစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲခြင်း။
 • ပတ်၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ရန် ရေထု၊ လေထု၊ မြေထုအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ညစ်ညမ်း စေခြင်းများနှင့် အသံဆူညံခြင်းတို့အား စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ ကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် တည်ဆဲဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်စွက်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊ စစ်ဆေး အရေးယူခြင်း။
 • ဌာနအတွက်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အမှိုက်သိမ်းယာဉ်များ၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီအမှိုက်ပုံးများ ဝယ်ယူရန်တင်ပြခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းနှင့် စနစ်တကျ ထုတ်ပေး မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
 • စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုများကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ညွန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အရေး ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပြည်သူများအနေဖြင့် အမှိုက်များ စနစ်တကျစွန့်ပစ်နိုင်ရေးနှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာရေးအတွက် စွန့်ပစ်အမှိုက် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းရုံး၊ ဟောပြော၊ ပညာပေးအစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဌာနဝင်ငွေရဆိုင်များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

Back to Top

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC