တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးဌာန


၁။     နိဒါန်း

        ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ကော်မတီရုံး (၁)ရုံး၊ ဌာန(၁၇)ဌာနများ ပါရှိပြီး တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးဌာနသည် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်၏ (၃၃)မြို့နယ်အား ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး(ဌာနခွဲများ)ဖြင့် နယ်မြေဧရိယာအလိုက် ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကြီးကြပ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဌာနတွင် ကုသရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(ခရိုင်ရုံး)များနှင့် အသားထုတ်လုပ်ရုံများ (၅)ခုရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ပြီး သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော စားသုံးရန်သင့်သည့် အသားများလုံလောက်စွာအချိန်မီနေ့စဉ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနိုင်ရေးကို အဓိက တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။


၂။     ဌာန၏အဓိကတာဝန်

        အစားအစာ(အသား)ထုတ်လုပ်မှုများတွင် စားသုံးသော အစားအစာများမှ ရောဂါရရှိစေခြင်းနှင့် စားသုံးသူများ၏ နာမကျန်း၊ ဖျားနာမှုအန္တရာယ်နည်းပါးစေရန်။


၃။     ဌာန၏ရည်မှန်းချက်

     (က)     မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း တိရစ္ဆာန်မှ လူသို့ ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ တားဆီး၊ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေး။
     (ခ )     ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးကဏ္ဍကို အန္တရာယ်ကင်းရှင်း၍ စည်းစနစ်ကျနပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်
                စေရေး။
     (ဂ )     ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်၍ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှု အာမခံချက်ပြည့်ဝသောအသားများထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး။
     (ဃ)     ဌာန၏ဝင်ငွေပြည့်မီကျော်လွန်ရေးနှင့်ကောက်ခံရရှိသောအခွန်အခများကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အလေအလွင့်မရှိစေဘဲအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ
                ကောက်ခံပေးသွင်းရေး။

၄။     လိုင်စင်အမျိုးအစားများ၏တစ်ရက်လျှင် အခြေခံထုတ်လုပ်ကောင်ရေ

စဉ် အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် လိုင်စင်စီအရေအတွက် အခြေခံထုတ်လုပ်ကောင်ရေ
၁။ ကျွဲ၊နွား ရွာသာကြီး(၃၄)

လှိုင်သာယာ(၄)
(၅)ကောင်
၂။ သိုး-ဆိတ် ရွာသာကြီး (၅)

လှိုင်သာယာ (၃)

ရွှေပြည်သာ(၁)
၅၀ ကောင်
၃။ ဝက် ရွာသာကြီး (၁၁)

ရွာမ (၂၆)
၃၀ ကောင်
၄။ ကြက်/ဘဲ အရှေ့ပိုင်းခရိုင် (၃၅)ဦး

အနောက်ပိုင်းခရိုင် (၁၉)ဦး

တောင်ပိုင်းခရိုင် (၆၆)ဦး

မြောက်ပိုင်းခရိုင် (၇၃)ဦး
၁၀၀ ကောင်

စုစုပေါင်း(၁၉၃)ဦး

၅။     တစ်ရက်ပျမ်းမျှ အသားထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ

အသားထုတ်လုပ်ရုံများ ထုတ်လုပ်ကောင်ရေ အသားပိဿာချိန်
ရွာသာကြီး (ကျွဲ၊နွား) ၁၇၀ ၁၇၀၀၀
ရွာသာကြီး (သိုး-ဆိတ်) ၂၅၀ ၂၅၀၀
လှိုင်သာယာ (ကျွဲ၊နွား) ၂၀ ၂၀၀၀၀
လှိုင်သာယာ (သိုး-ဆိတ်) ၁၅၀ ၁၅၀၀
ရွှေပြည်သာ (သိုး-ဆိတ်) ၅၀ ၅၀၀
ရွာသာကြီး (ဝက်) ၈၀၀ ၄၀၀၀၀
ရွာမ (ဝက်) ၃၅၀ ၁၇၅၀၀
ကြက်/ဘဲ ၆၇၉၂၀ ၈၁၅၀၄

၆။     Meat Inspection (အသားစစ်ဆေးခြင်း)

     (က)     အရှင်စစ်ဆေးခြင်း။ အသားထုတ်လုပ်ရုံသို့ရောက်ရှိလာသော တိရစ္ဆာန်အရှင်များကို တရားဝင်သယ်ယူခွင့်ပြုမိန့် (မျှော)၊မွေးမြူရေးခြံတွင် ကူးစက်ရောဂါ
                ဖြစ်ပွားခြင်း၊ နာမကျန်း၍ ‌ဆေးကုသမှုမရှိခြင်းတို့ပါဝင်သော သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မွေး/ကုဦးစီးဌာန၊မြို့နယ်တာဝန်ခံ၏ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း
                ထောက်ခံချက် (PC 3)နှင့် အသားထုတ်လုပ်မည့်တိရစ္ဆာန်၏ အသက်၊ ခန္ဓာကိုယ် အခြေအနေတို့ကိုသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးခြင်း။
     (ခ )     အနားပေးကာလ။ ခရီးဝေးသယ်ဆောင်ရောက်ရှိလာသော တိရစ္ဆာန်များကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအလို့ငှာ အသားအရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရန်
                အနားပေးကာလ 24 နာရီမှ48 နာရီ ယာယီ လှောင်ခြံတွင် ထားရှိရပါသည်။
     (ဂ )     ပေါ်သတ်စစ်ဆေးခြင်း။ ထုတ်လုပ်ပြီးသော အသားခြမ်းများနှင့်ဝမ်းတွင်းကလီစာများကို အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ စားသုံးရန်မသင့်သော အခြေအနေ
                (သို့မဟုတ်)ပုံမှန်မဟုတ်သောတွေ့ရှိချက်ပေါ်မူတည်၍ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု(သို့မဟုတ်)တစ်ကောင်လုံး ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အသားခြမ်းများရှိသက်ဆိုင်ရာ
                lymp node များကိုပုံမှန်အခြေအနေရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း၊အသား၏အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း၊အသား၏အရောင်၊အနံ့၊အဆင်းပုံသဏ္ဍာန်အခြေအနေ
                စစ်ဆေးခြင်း၊သံသယရှိပါက ဌာန၏ ဇီဝဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းသို့ အသားနမူနာ Sample ပေးပို့စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။သံကောင်များအစာအိမ်အူလမ်း
                အကြောင်းနှင့် ကလီစာများတွင် သံကောင်များ၊သံဥများ၊သားလောင်းများ၊အရေအိတ်များ ကူးစက်ပြန့်ပွားရောဂါရှိ/မရှိလည်း ရောဂါစစ်ဆေးပါသည်။
     (ဃ)    ဓါတ်ခွဲခန်းတွင်အသားစစ်ဆေးခြင်း။ အသား၊ငါးစစ်‌ဆေးခသည် sample တစ်ခုလျှင် ၃၀၀၀/- နှုန်း ဌာနဝင်ငွေပေးသွင်းရပြီး အထက်ပါ
                ဘက်တီးရီးယားမျိုးခွဲ (၇)ခုကို ဌာန၏ Mini-lab တွင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ Sample များကို Cold Chain Delivary ရေခဲပုံးဖြင့် သယ်ယူ ပေးပို့ရပြီး
                အပတ်စဉ် တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များတွင် ပေးပို့စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

၇။     ခွင့်ပြုသ‌င်္ကေတအမှတ်အသားပြုလုပ်ခြင်း

        နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်ပြီးအသားများကို စစ်ဆေး၍ လူတို့စားသုံးရန်သင့်ပြီး ဖြန့်ဖြူးရန်ခွင့်ပြုသော အသားခြမ်း များပေါ်တွင် YCDC pork, YCDC beef (ခွင့်ပြု
        သ‌င်္ကေတတံဆိပ်များ)ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဂူဂျာရက်မှ မှာယူ တင်သွင်းထားသော အစားအစာသုံး ဆိုးဆေးရည်များ (carmoisine food dyes)ဖြင့် နေ့စဉ်
        ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည်လူတို့အတွက် အန္တရာယ်မဖြစ်စေပါ။


Back to Top

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC