ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန

စျေးများဌာန ပင်မစာမျက်နှာ

ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော စျေးများတွင် ဆိုင်ခန်းများ အငှားချထားခြင်း၊ စျေးစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့်ဆိုင်များအား ပြန်လည် သိမ်းယူခြင်းနှင့် ဆိုင်ခန်းအား တရား၀င်လွှဲပြောင်းထားသူများအား ရောင်းချသတ်မှတ် ခွင့်ပြုခြင်း။
 • သတ်မှတ်ထားသော စျေးစည်းကမ်းများကို ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူ များအား အရေးယူခြင်း။
 • စျေးအသီးသီးအတွက် စျေးခွန်ပြေစာများနှင့် စျေးကောက်လက်မှတ်များကို ထုတ်ပေးခြင်း၊ စျေးခွန်စျေးကောက်များ ပြည့်ဝစွာကောက်ခံရရှိရန် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဈေးများနှင့်ပွဲရုံစခန်းများ လုံခြုံ‌ရေးနှင့်သန့်ရှင်း‌ရေးကို စနစ်တကျ ကောင်းမွန်‌စေရန် စီမံ ကြီးကြပ်‌ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စျေးများကို စီမံအုပ်ချုပ်သည့် စျေးတာ၀န်ခံအဆင့်ဆင့်နှင့် စျေးသန့်ရှင်း​ရေး၊ လုံခြုံရေး၀န်ထမ်း များအားဌာနအကြီးအကဲထံ တင်ပြခန့်ထားခြင်း၊ ၄င်းတို့၏ တာ၀န်များကို ခွဲ​​​ဝေသတ်မှတ်ခြင်း။
 • စျေးရုံအဆောက်အအုံများရှိ ဆိုင်နေရာပုံစံများ၊ စျေးဆိုင်စာရင်းများနှင့် စျေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများကို ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၏ ရုံးတွင်းလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ‌ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စျေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စျေးအသီးသီးရှိ စျေးရုံများ၊ စျေးဆိုင်ခန်းများ၊ စျေးတာဝန်ခံရုံးများ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စျေးအတွင်းရေပေးရေးစနစ်၊ လျှပ်စစ်မီးနှင့်အခပေးအိမ်သာများပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကိုဌာနအကြီးအကဲ၏ သီးခြားခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စျေးဆိုင်ခုံများ တိုးချဲ့ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းကို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း။
 • အဝေးပြေးကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများ စနစ်တကျရှိစေရေးနှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန် အကောက်များ အပြည့်အဝ ကောက်ခံရရှိရေး စီမံကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကော်မတီပိုင် ဆိုင်ခန်း/မြေ/လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်စဉ် အငှားချ ဆောင်ရွက်ပြီး သတ်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ဆက်လက်ငှားရမ်းနိုင်ရေး ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပွဲရုံစခန်းများရှိ ဆိုင်ခန်းလခများကောက်ခံခြင်း၊ နှစ်ကောက်လုပ်ငန်းများ ကောက်ခံခြင်း တို့အား ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲခြင်း။
 • ကော်မတီမှအခါ အား‌လျော်စွာ သတ်မှတ်‌ပေးသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင် အထည်‌ ဖော်‌ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဌာန၏ ရ/သုံးမှန်း‌ခြေ‌ငွေစာရင်းများကို ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။။

Back to Top

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC