စီမံရေးရာဌာန

စီမံရေးရာဌာန(လုပ်ငန်းလိုင်စင်) ပင်မစာမျက်နှာ

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

 • ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲခြင်း၊ ရာထူးတီထွင်ခြင်း၊ ၀န်ထမ်းများစတင်ခန့်ထားခြင်း၊ အတည်ပြုခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း။
 • ဝန်ထမ်းများခွင့်ခံစားခြင်း၊ အငြိမ်းစားယူခြင်း၊ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အလိုက်ခန့်ထားခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များခန့်ထားခြင်း။
 • ဝန်ထမ်းများ၏ အမှုထမ်းသက်မှတ်တမ်း၊ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊စိစစ်ခြင်း၊ကိုယ်ရေးအကျဉ်းမှတ်တမ်း၊အမှု့ထမ်းများ၏အတွင်းရေးအစီရင်ခံစာများ၊ ကိုယ်ရေးအရည်အချင်း မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • သင်တန်းများစေလွှတ်ခြင်း။
 • နိုင်ငံတော်မှချီးမြှင့်သည့် ဂုဏ်ထူး၊ ဘွဲ့ထူးလက်မှတ်၊ ဆုတံဆိပ်များရရှိစေရန် ထောက်ခံ တင်ပြခြင်း။
 • ဝန်ထမ်းများ ရာထူးမှခေတ္တချထားခြင်း၊ ပြန်လည်ခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးမှ ရပ်စဲခြင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ထုတ်ပစ်ခြင်း ။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြိုနယ်တရားရုံး(စည်ပင်သာယာ)၊ မြို့နယ်ဥပဒေရုံး (စည်ပင်သာယာ) ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း မြို့တော်သူမြို့တော်သားများအား မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ နေထိုင်ကြစေရန် စည်းရုံးခြင်း၊ စည်ပင်သာယာလုပ်ငန်းများအကြောင်း သိကောင်းစရာအဖြာဖြာကို ပြည်သူတို့ကျယ်ပြန့်စွာ သိရှိနားလည်စေရန် သတင်းပြန်ကြားခြင်း၊ မြို့တော်သူမြို့တော်သား များ၏ စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကို ပြန်ကြားဖြေရှင်းပေးသည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ၊ တည်းခိုခန်းလိုင်စင်၊ ဘော်ဒါ ဆောင်လိုင်စင်၊ ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်နှင့်ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်များ စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ယာယီဇာတ်ရုံများဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ယင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။
 • ကော်မတီက ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းကျောင်းများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။
 • ကော်မတီရှိ၀န်ထမ်းများအတွက် ၀န်ထမ်းအိမ်ယာများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ နေရာချထားခြင်း များကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးတွင် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။
 • လမ်းဘေးစျေးဆိုင်နှင့် လမ်းဘေးစျေးသည်များနှင့် ပတ်သက်၍ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ နေရာနှင့်အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်နေရာများ၊ ကိုယ်ပိုင်စျေးများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း လိုင်စင် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းတွေ့ရှိပါက အရေးယူခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း တည်းခိုခန်း၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည့်ဂေဟာနှင့် တည်းခို ရိပ်သာများအား ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၀န်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း၍စစ်ဆေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်း။
 • လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအမည်ပြောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းတည်ရှိရာ နေရပ်လိပ်စာပြောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပြောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းအချင်းချင်း ပူးပေါင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း။
 • မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကောက်ခံမရနိုင်သော အခွန်အခများကိုပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခွင့်ရလျှင် စာရင်းမှ လျှော့ချနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ယာယီစီးပွားရေးစုပုံလုပ်ငန်းများအား ယာယီခွင့်ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း။
 • ပြင်ပဦးစီးဌာန လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း ပုဂ္ဂလိကများနှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင် ဌာနအကြီးအကဲအား တာ၀န်ခံ၍ အဖွဲ့၏ကိုယ်စား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အကြီးအကဲများမှ ချမှတ်သည့် ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ အမိန့်များကို သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းအားလုံး လိုက်နာစေရေးအတွက် ညွှန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် အဖွဲ့ငယ်များမှ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဌာနအသီးသီးမှ လိုက်နာအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်၊ ဌာနအကြီးအကဲကိုယ်စား အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကော်မတီက ခွင့်ပြုတာ၀န်ပေးအပ်ထားသည့် ဆိုင်/မြေများ အငှားချထားခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်၏ နေ့ကြီး၊ ရက်ကြီး၊ ပွဲလမ်း သဘင်အခမ်းအနားများတွင် အဖွဲ့အနေဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရသည့်အခါ ကော်မတီကိုယ်စားပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

စီမံရေးရာဌာန(ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန)၏လုပ်ငန်းတာဝန်မျာ:

 • ကော်မတီတစ်ရပ်လုံးရှိ ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်ပတ်သက်သော ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သည်။
 • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) သင်တန်းသို့ စေလွှတ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည်။
 • ဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဘွဲ့၊ တံဆိပ်များ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်ကတ်ပြားများ ရရှိရေးအတွက် ရုံးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည်။
 • ကော်မတီတစ်ရပ်လုံးရှိ ဝန်ထမ်းအင်အားပြန်တမ်းများ စိစစ်ဆောင်ရွက်သည်။
 • အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မှတ်တမ်းများ တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းသည်။

ဝန်ထမ်းသင်တန်းကျောင်းတာဝန်များ

 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဝန်ထမ်းများအား ရာထူးအဆင့်အလိုက် သင်တန်း လေ့ကျင့်ခြင်း
 • သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် သင်တန်းသားအရေအတွက် သတ်မှတ်ခြင်း
 • သင်တန်းတွင် သင်ကြားမည့်ဘာသာရပ်များကို ဌာနတွင်းနှင့်ပြင်ပသင်တန်းဆရာများအား ညှိနှိုင်း ဆက်သွယ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း
 • သင်တန်းကျောင်းသန့်ရှင်းသပ်ရပ်ရေးနှင့်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ဝန်ထမ်းသင်တန်းကျောင်းရုံးလိပ်စာ : စည်ပင်အားကစားစခန်းဝင်း၊ စက်ရုံလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။

သင်တန်းအမျိုးအစားများ

 • စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း
 • အခြေခံစာရင်းကိုင်သင်တန်း
 • စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုသင်တန်း
 • စာရင်းကိုင်မွမ်းမံသင်တန်း
 • အင်ဂျင်နီယာမွမ်းမံသင်တန်း
 • စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်း

ကော်မတီ၏လိုအပ်ချက်အရဖွင့်လှစ်ပေးရသည့် သင်တန်းများဖြစ်ပါသည်။

Back to Top

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC