စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ​အား အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်မှုကဏ္ဍနှင့်ယန္တရားစက် ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • မြို့နယ်အသီးသီးတွင်လမ်းဖောက်လုပ်၊ လမ်းပြင်၊ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေးလုပ်ငန်းများ အမှိုက်သိမ်းဆည်းရေးနှင့်မိလ္လာသိမ်းဆည်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ယာဉ်နှင့်စက်ယန္တရားများ ကို ထိရောက်အောင်မြင်စေရေး ပံ့ပိုးခြင်း။
 • လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များနှင့် ယန္တရားများကို သောက်သုံးရေရရှိရေး၊ တည်ဆောက်ရေး စသည့် အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းများမှလိုအပ်ချက်အတိုင်းစီမံခန့်ခွဲပေးပို့ခြင်း။
 • လုပ်ငန်းများတွင် ချောမွတ်ပြေပြစ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များနှင့် ယန္တရားပစ္စည်းများကို စီမံထားရှိခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဌာနအသီးသီးမှလိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများ၊ အရန်ပစ္စည်းများ လက်သုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကုန်ခမ်းစေသောပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ယန္တရားများ၊ အရန်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျမှာယူသုံးစွဲခြင်း။
 • ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်း၊ ယန္တရားများ သုံးစွဲမှုကို ကွပ်ကဲထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • ပစ္စည်းများ ပျက်စီးလေလွင့်ပျောက်ဆုံးမှုမရှိစေရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အလုပ်ရုံနှင့်ယာဉ်ဝင်းများ သန့်ရှင်းရေး၊ လုံခြုံရေးကိစ္စများ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲရသော ယာဉ်စက်ပစ္စည်း၊ ပြန်တမ်းစာရင်းများ၊ မှတ်တမ်းများကို စနစ်တကျ ပုံစံထားရှိခြင်း။
 • အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများနှင့် အထူးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်၊ ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းများဖြင့် ထောက်ပံ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • မိမိဌာနရှိ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများကို စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပညာပေးခြင်း။
 • စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန၏ ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းကို ပြုစုရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။
 • နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏ လမ်းညွန်ချက်အရ ကော်မတီစိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးစီမံကိန်းများတွင် လိုအပ်သော ယာဉ်/စက်ယန္တရားများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • နိုင်ငံတော်မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော အထိမ်းအမှတ်နေ့များ၊ သာသနာရေးကိစ္စများတွင် ကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ယာဉ်/ယန္တရားများ စီမံပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

Back to Top