ရန်ကုန်မြို့ဇုန်သတ်မှတ်ချက်စည်းမျဉ်း
မူကြမ်း

ရန်ကုန်မြို့ဇုန်သတ်မှတ်ချက်စည်းမျဉ်း(မူကြမ်း) နှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုလိုသည်များရှိပါက ဌာန၏ အီးမေးလ် ycdc.upd@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။