ပြည်သူအများမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ

ကော်မတီနှင့်ပတ်သက်၍ပြည်သူအများသိလိုသောမေးခွန်းများကို www.ycdc.gov.mm ရှိ အကြံပြုရန်ကဏ္ဍတွင် အကြံပြုနိုင်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန

၁။ ခြံဝန်းများရှင်းလင်းလိုပါကမည်သို့ဆောင်ရွက်ရပါသလဲ။
ခြံဝန်းများရှင်းလင်းလိုပါက မိမိတို့ခြံဝန်းအတွင်းရှိ အမှိုက်များကို မိမိတို့ အစီအစဉ်ဖြင့် ရှင်းလင်းစုပုံထားပြီး သယ်ယူစွန့်ပစ်လိုပါက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန၊သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ရုံးများသို့ ဆက်သွယ်ပြီး On Call စနစ်ဖြင့် ခေါ်ယူ၍ စွန့်ပစ် နိုင်ပါသည်။ On Call ခေါ်ယူပါက အောက်ပါနှုန်းထားအတိုင်း ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်-
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား နှုန်းထား(ကျပ်)
(က) ကားသေး (၂.၅)တန်ယာဉ် (အားမာန်သစ်/GBS) ၃၅၀၀၀
(ခ) ကားလတ်(၅)တန်ယာဉ် (Cheng Long) ၇၀၀၀၀
(ဂ) ကားကြီး (၇.၅/၈)တန်ယာဉ် (10 Wheel Dump Truck, Power Plus, ပုံးကား) ၁၀၅၀၀၀
မှတ်ချက်။

(၁) အမှိုက်သိမ်းယာဉ်(စက်သုံးဆီအပါအဝင်)ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၂) လုပ်သားအင်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိပါ။

- စည်ပင်သာယာ သတ်မှတ်အမှိုက်သိမ်းလှည်း(၁)ခေါက်လ​ျှောက် ၂၅၀၀ နှုန်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန
  • အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရုံး - ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၆၀
  • အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံး - ၀၉- ၄၅၃၈၉၁၇၈၉
  • တောင်ပိုင်းခရိုင်ရုံး - ၀၉ - ၄၅၃၈၉၁၈၂၂
  • မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံး - ၀၉ - ၄၅၃၈၉၁၈၅၅
၂။ ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်များခေါ်ယူလိုပါက မည်သို့ဆောင်ရွက်ရပါသလဲ။
ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်များ ခေါ်ယူလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်ဌာနခွဲသို့ ဆက်သွယ်ပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန (ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်ဌာနခွဲ)
  • ရုံးဖုန်း - ၀၁-၅၄၄၈၄၆
  • လက်ကိုင်ဖုန်း - ၀၉-၄၅၀၀၆၄၂၇၆
၃။ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခများအားမည်သည့်မြို့နယ်အား မည်သည့်နှုန်းထားသတ်မှတ်ကောက်ခံပါသလဲ။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခများအား မြို့နယ်အလိုက် အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ကောက်ခံ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
  • (က) ကျောက်တံတား၊ပန်းဘဲတန်း၊လမ်းမတော်၊လသာ၊ဗိုလ်တထောင်၊ဒဂုံ၊ အလုံ၊ကြည့်မြင်တိုင်၊စမ်းချောင်း၊ဗဟန်း၊တောင်ညွန့်၊တာမွေ၊ရန်ကင်း၊ ပုဇွန်တောင်၊ကမာရွတ်မြို့နယ် စသည့်(၁၅)မြို့နယ်တွင် (၁)ရက်လျှင် ၂၀/-နှုန်းဖြင့် တစ်လ ၆၀၀/-အား (၃)လ တစ်ကွာတာ ၁၈၀၀/-ကောက် ခံဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
  • (ခ) သင်္ဃန်းကျွန်း၊ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) ၊ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)၊တောင် ဥက္ကလာ၊မြောက်ဥက္ကလာ၊သာကေတ၊ဒေါပုံ၊မရမ်းကုန်း၊အင်းစိန်၊လှိုင် မြို့ နယ်စသည့် (၁၀)မြို့နယ်တွင် (၁)ရက်လျှင် ၁၅/-နှုန်းဖြင့် တစ်လ ၄၅၀/- အား (၃)လတစ်ကွာတာ ၁၃၅၀/- ကောက်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
  • (ဂ) ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)၊ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ဒလ၊ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုး၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ရွှေပြည်သာ၊လှိုင်သာယာ မြို့နယ်စသည့် (၇)မြို့နယ်တွင် (၁)ရက် လျှင် ၁၀/-နှုန်းဖြင့် တစ်လ ၃၀၀/-အား (၃)လတစ်ကွာတာ ၉၀၀/-ကောက် ခံ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စက်ရုံနှင့် မော်တော်ယာဉ်ဌာန

၄။ ရေဆိုး၊ ရေပုပ်များစီမံချက်ဖြင့်(သို့မဟုတ်) မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် သယ်ယူပေးရန် အစီစဉ် ရှိ/မရှိ သိလိုပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စက်ရုံနှင့် မော်တော်ယာဉ်ဌာန၊ (ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်စုအနေဖြင့်) ရေပုပ်စုပ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို ဂါလံ(၁၂၀၀)ဆံ့ယာဉ်ကြီး(၁၀)စီး၊ ဂါလံ(၄၀၀)ဆံ့ ယာဉ်ငယ်(၂၁)စီး စုစုပေါင်း(၃၁)စီးဖြင့် နေ့စဉ် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ရေဆိုးများအား ဗိုလ်တထောင်သံလျက်စွန်းရှိ ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံ၌သာ စွန့် ပစ်ရသဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သော မြို့နယ်အနီးအဝေးအရ ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်ငှားရမ်းခနှုန်းထားများ သတ်မှတ် ထား ပါသည်။ ငှားရမ်းခနှုန်းထားများ--

စက်သုံးဆီအား ဌာနမှထုတ်ပေးပြီး ပြောင်းလဲကောက်ခံမည့် ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်ငှားရမ်းခနှုန်းထားဇယား

စဉ် ဝန်ဆောင်မှုပြုမြို့နယ် ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထား
ယာဉ်ကြီး ယာဉ်ငယ်
(က) လှိုင်သာယာ၊ ပုလဲမြို့သစ်၊ ဝါယာလက်၊ ထောက်ကြန့်၊ ရွှေပြည်သာ၊ ပတ္တမြား မြို့သစ်။ ၄၁၀၀၀ ကျပ် ၃၂၀၀၀ ကျပ်
(ခ) မင်္ဂလာဒုံ၊ အင်းစိန်၊ မရမ်းကုန်း၊ မ/ဥက္ကလာ၊ ရွှေပေါက်ကံ၊ သန်လျင်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တ/မ/ရှေ့/ ဆိပ်ကမ်း) ၃၃၀၀၀ ကျပ် ၂၆၀၀၀ ကျပ်
(ဂ) လှိုင်၊ ကမာရွတ်၊ စမ်းချောင်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ အလုံ၊ သာကေတ၊ တ/ဥက္ကလာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ရန်ကင်း၊ ဒလ။ ၃၁၀၀၀ ကျပ် ၂၄၀၀၀ ကျပ်
(ဃ) ဒဂုံ၊ ဗဟန်း၊ တာမွေ၊ ဒေါပုံ၊ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ လသာ၊ လမ်းမတော်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၂၉၀၀၀ ကျပ် ၂၂၀၀၀ ကျပ်

မြို့နယ်အလိုက် ရေပုပ်စုပ် ယာဉ်ကြီး/ ယာဉ်ငယ်များကို ထုတ်ပေးမည့် ဒီဇယ်ဆီဇယား

စဉ်

မြို့နယ်များမှ ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံ (ဗိုလ်တစ်ထောင်)သို့အသွားအပြန် ခရီးအကွာအဝေးခန့်မှန်းမိုင်

စက်သုံးဆီဘိုးယခုကောက်ခံမည့်ငှားရမ်းနှုန်းထားများ

မှတ်ချက်

မြို့နယ်

အကွာအဝေးခန့်မှန်းမိုင်

ယာဉ်ကြီး

ယာဉ်ငယ်

လှိုင်သာယာ၊ ပုလဲမြို့သစ်၊ ဝါယာလက်၊ ထောက်ကြန့်၊ ရွေပြည်သာ၊ ပတ္တမြားမြို့သစ်

၄၇ မိုင်

၄+၁

၅ ဂါလံ

၃+၁

၄ ဂါလံ

ယာဉ်ကြီး(၁၂)မိုင်လျှင်(၁)ဂါလံနှုန်း၊

ယာဉ်ငယ်(၁၆)မိုင်လျှင်(၁)ဂါလံနှုန်း

ရေပုပ်စုပ်ယူ ခြင်းနှင့်

စွန့်ထုတ်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်

(၁)ဂါလံနှုန်းဖြင့်တွက်ထား ပါသည်။

မင်္ဂလာဒုံ၊ အင်းစိန်၊ မရမ်းကုန်း၊ မ/ဉက္ကလာ၊ ရွေပေါက္ကံ၊ သန်လျင်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တ/မ/ရှေ့/ဆိပ်ကမ်း)

၂၃ မိုင်

၂+၁

၃ ဂါလံ

လှိုင်၊ ကမာရွတ်၊ စမ်းချောင်း၊ကြည့်မြင့်တိုင်၊ အလုံ၊ သာကေတ၊ တ/ဉက္ကလာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း၊ ရန်ကင်း၊ဒလ

၁၇ မိုင်

၁+၁

၂ ဂါလံ

ဒဂုံ၊ ဗဟန်း၊ တာမွေ၊ ဒေါပုံ၊ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ လသာ၊ လမ်းမတော်

၁၁ မိုင်

၁+၁

၂ ဂါလံ

မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

၉ မိုင်

၁+၁

၂ ဂါလံ

ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်လုပ်ငန်းသည် အခယူ၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော လုပ်ငန်းသက်သက်သာဖြစ်ပြီး၊ အကျိုးအမြတ်အတွက် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ မြို့နယ်အလိုက် ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်ငှားရမ်းခနှုန်းများနှင့် ဌာနမှ ထုတ်ပေးရသည့် စက်သုံးဆီနှုန်းထားများအား နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိသာနိုင်ပါသည်။ လောလောဆယ် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ စီမံချက်ဖြင့် ရေဆိုး၊ ရေပုပ်များ သယ်ယူပေးရန်စီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ Website ဖြစ်သော www.ycdc.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ ကြောင်း ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။
၅။ ပြည်သူများ မိမိငွေကြေးဖြင့် ငှားရမ်းပါက အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် မိလ္လာများ ပြည့်လျှံ သောအခါ မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။
ရေပုပ်စုပ်ယာဉ် ငှားရမ်းလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ၌ လည်းကောင်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊မင်းနန္ဒာလမ်းနှင့် ရှုခင်းသာလမ်းဒေါင့်၊ ယမုံနာ၀င်း( ဒေါပုံသင်္ဘောကျင်းမှတ်တိုင်အနီး)၊ ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်ဌာနစု၌ လည်းကောင်း ရုံးဖွင့်ရက် နံနက်(၉:၃၀)နာရီမှ ညနေ(၂:၃၀)နာရီအတွင်း လိုအပ်သော ယာဉ်ကြီး/ငယ်အလိုက် ကျသင့်ငွေ ပေးသွင်းငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍၄င်း၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၉-၄၅၀၀၆၄၂၇၆၊ ၀၉-၇၉၀၈၆၉၈၁၁၊ ၀၉-၂၆၂၆၄၀၄၉၆၊ ၀၁-၃၇၁၁၂၇၊ ၀၁-၂၄၈၁၂၃၊ ၀၁-၅၄၄၈၄၆) ဖြင့်၄င်း ဆက်သွယ်ငှားရမ်းပြီး၊ နောက်တစ်နေ့တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါကြောင်း ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)

၆။ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ အဆောက်အဦများအား တရားစွဲဆိုသည့် အခါ အထပ်နိမ့်နှင့်အထပ်မြင့် တူညီမှုရှိပါသလား။
တူညီပါသည်။ ကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မည်သည့် အဆောက်အဦမှ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသစ်ဆောက် လုပ်ခြင်းမပြုရပါ။ ပြုလုပ်ပါက တရားစွဲအရေးယူပါသည်။
၇။ ပိုင်ဆိုင်မှုဂရန်တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အရပ်စာချုပ်ဖြင့်ခွင့်ပြု မိန့်လျှောက်ထားလာပါက ခွင့်ပြုပါသလား။
အရပ်စာချုပ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားပါကမြေရာဇဝင်ကို စိစစ်ပါသည်။ မြေရာဇဝင် စိစစ်ချက် အရနိုင်ငံသားအမည်ပေါက်မြေဖြစ်ပါက (၃)ထပ်ထိ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပါသည်။
၈။ ခွင့်ပြုချက်မဲ့အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှသာ ဘာကြောင့်တရားစွဲပါသလဲ၊ မဆောက်လုပ်မီဘာကြောင့် တရားမစွဲပါသလဲ။
ခွင့်ပြုချက်မဲ့ဆောက်လုပ်မှုတွေ့ရှိပါက Foundation အဆင့်တွင်ပင် တားမြစ်ပါသည်။ လိုက်နာခြင်းမရှိပါ ကတရားစွဲဆိုမှုကို စတင်ပြုလုပ်ပါသည်။
၉။ အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်သည့်အခါ ကားပါကင်ကို ဘယ်လိုအထပ်မြင့်တွေမှာ ခွင့်ပြုပါသလဲ၊ ကားပါကင် ထည့်သွင်းမှုကို ဘယ်အချိန်က စတင်ညွှန်ကြားခဲ့ပါသလဲ။
မြေကွက်အကျယ် (၅၀' x ၅၀') သို့မဟုတ် ၂၅၀၀ စတုရန်းပေနှင့် အထက် ကျယ်သော မြေကွက်များတွင် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ပါက ကားပါကင် ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ (၁၃.၈.၂၀၁၂) ရက် နေ့မှစတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်သည့်အခါ ခွင့်မပြုသည့်နေရာတွေက မည်သည့်နေရာများဖြစ်ပါသ လဲ။
ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်များဖြစ်သည့် ရွှေတောင်ကြား၊ အင်းယားမြိုင်၊ သံလွင်လမ်း၊ အင်းယားလမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဟောင်း အစရှိသည့် အလားတူနေရာများဖြစ်ပါသည်။
၁၁။ နိုင်ငံခြားသားအမည်ပေါက်နှင့် အဆောက်အဦ ဆောက်မည်ဆိုပါက ခွင့်ပြုမိန့်မည်သို့လျှောက်ရမည်နည်း။
လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အဆိုပြုပုံစံ(၃)စုံ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား၊ သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာများနှင့် အတူ လျှောက်ထားရပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြရ ပါသည်။
၁၂။ ခြံစည်ရိုးနယ်နိမိတ်တိုင်းတာ မည်ဆိုပါက အရပ်စာချုပ် နှင့် တင်ပြလျှင် ခွင့်ပြုနိုင်ပါသလား။
အရပ်စာချုပ်ဖြင့် ခြံစည်းရိုးနယ်နိမိတ်တိုင်းတာ၍ မရပါ။
၁၃။ အဆောက်အဦခိုင်ခံ့မှု စစ်ဆေးရေးအား မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ထားပါသလဲ။
အဆောက်အဦခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိုင်စင်ရ အဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာမှ တွက်ချက်တင်ပြလာသည့် Structure Calculation ကိုဌာနမှ စိစစ်ပေး ပါသည်။ ခိုင်ခံ့မှုရှိပါက ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ ခွင့်ပြု ပေးပြီးပါက မြေပြင်တွင်လည်း တွက်ချက် တင်ပြ ထားသည့်အတိုင်း ဆောက်လုပ်စေရန်အတွက် စစ်ဆေးကြပ်မတ်ပေးပါသည်။

တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန

၁၄။အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (အမဲ၊သိုး-ဆိတ်/ဝက်)ကိုမည့်သို့ လျှောက်ထားရပါသလဲ။
နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မကုန်မီ အချိန်တစ်လခန့်ကြိုတင်၍ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်းခေါ်ယူပြီး သတ်မှတ်ရက်ရောက်ရှိလျှောက်လွှာများအား စိစစ်ကာ ဌာနလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ချပြဆွေးနွေး၍ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ကော်မတီသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ပါသည်။
၁၅။အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(ကြက်/ဘဲ)ကို မည်ကဲ့သို့ခွင့်ပြုပေးပါသလဲ။
လုပ်ငန်းရှင်မှ ကုသရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (ခရိုင်)ရုံးသို့လျှောက်ထားရပြီး ခရိုင်ရုံးမှ တစ်ဆင့် ဌာနသို့တင်ပြရပါသည်၊ဌာနမှ အဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် ရုံးတွင်းအမိန့်ထုတ်ပေးပြီး အဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအပေါ် သုံးသပ်ချက်ဖြင့် ပြန်လည်တင်ပြချက်အရ ခွင့်ပြုပေးပါသည်။
၁၆။တိရစ္ဆာန်မွေးမြူခွင့်လိုင်စင်(တစ်ပိုင်တစ်နိုင်/စီးပွားဖြစ်)မည်ကဲ့သို့ရယူဆောင်ရွက်ရပါသလဲ။
ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(ခရိုင်)ရုံးများတွင်သတ်မှတ်မြို့နယ်များလိုက် လျှောက်ထားလာပါက (၁)ပတ်အတွင်းကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လုပ်ထုံး၊လုပ်နည်းများနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
၁၇။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်(ခွေး/ကြောင်)မှတ်ပုံတင်ရန် မည်သို့လျှောက်ထားရပါသလဲ။
လုပ်ငန်းရှင်မှ ကုသရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (ခရိုင်)ရုံးသို့လျှောက်ထားရပြီး ခရိုင်ရုံးမှ တစ်ဆင့် ဌာနသို့တင်ပြရပါသည်၊ဌာနမှ အဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် ရုံးတွင်းအမိန့်ထုတ်ပေးပြီး အဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအပေါ် သုံးသပ်ချက်ဖြင့် ပြန်လည်တင်ပြချက်အရ ခွင့်ပြုပေးပါသည်။
၁၈။ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီး၌ ခွေးလေခွေးလွင့်များပေါက်ဖွားသွားလာကျက်စားလျက်ရှိရာ ခွေးရူးရောဂါကူးစက်တက်သောရာသီတွင် ပြည်သူနှင့်ကလေးများအတွက် အထူးအန္တရာယ်ရှိသဖြင့် လေလွင့်ခွေးများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် လေလွင့်ခွေးရှင်းလင်းမှုစီမံချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီးတွင် လေလွင့်ခွေးရှင်းလင်းခြင်းကို စီမံချက်များရေးဆွဲ၍ တနင်္ဂနွေနေ့နှင့် ဥပုသ်နေ့မှလွဲ၍ အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့မှစနေနေ့အထိ ရုံးချုပ်ရှိ အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ခရိုင်ရုံးများမှ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများဖြင့် သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေအလိုက် ပုံမှန်ရှင်းလင်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့တိုင်းခရိုင်(၄)ခရိုင်မှ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများနှင့် ရုံးချုပ်တွင်ရှိ အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ပူးပေါင်း၍လည်းကောင်း ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးများ၊ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ တင်ပြစာများနှင့် ပြည်သူလူထုထံမှ တိုင်ကြားစာများရှိပါကလည်း အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၁၉။လူနေရပ်ကွက်များတွင် တိရစ္ဆာန်များမွေးမြူထားခြင်းကြောင့် ၄င်းတိရစ္ဆာန်များမှ ထွက်ရှိသော အညစ်အကြေးအနံ့ဆိုးများကြောင့် အများပြည်သူ၏ကျန်းမာရေးဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်စေသဖြင့်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းအား ဖယ်ရှားပေးရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်ပေါင်း (၃၃)မြို့နယ်ရှိသည့်အနက် လူတို့၏အစားစာအလို့ငှာ တိရစ္ဆာန်များကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားဖြစ်ဖြစ်စေ၊ မွေးမြူခြင်းကို မြို့နယ်(၁၄)မြို့နယ်တွင် ခွင့်ပြုထားရှိပြီး ကျန်မြို့နယ်များတွင် မွေးမြူခွင့်မပြုပါ၊ ထိုသို့ခွင့်ပြုရာတွင်လည်း မွေးမြူရေးခြံမှ ထွက်ရှိသည့် အသံ/အနံ့များကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အနှောက်အယှက်ရှိ/မရှိ၊ ပတ်ဝန်းကျင် နေထိုင်သူများ၏ သဘောထား ထောင်ခံချက်များရယူ၍ တင်ပြလျှောက်ထားစေပြီး သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ရုံးများမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး တင်ပြချက်အပေါ် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်၍ မွေးမြူရေးလိုင်စင်များ ထုတ်ပေးပါသည်၊ လိုင်စင်မဲ့ မွေးမြူခြင်း ရှိ/မရှိကို တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနရှိ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်များအလိုက် စစ်ဆေးကြပ်မတ်လျက်ရှိပါသည်၊ မွေးမြူရေးခြံများမှ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အနှောက်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားလာ ပါက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ မှန်ကန်ပါက အချိန်ကာလအခြေအနေအရ ရွှေ့ပြောင်းရန်ရက် သတ်မှတ်ပေးပြီး ပြောင်းရွှေ့မှု အခြေအနေကို မပြတ်စစ်ဆေး၍ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမရှိပါက လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းများနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ တိရစ္ဆာန်များအား တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဖြစ်စေ၊စီးပွားဖြစ် ဖြစ်စေ မွေးမြူခွင့်ရှိသောမြို့နယ်နှင့် မရှိသော မြို့နယ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(၁) မွေးမြူခွင့်ရှိသောမြို့နယ်များမှာ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)၊ ဒလ၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို၊ ဒေါပုံ၊ သာကေတ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ အင်းစိန်၊ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တို့ဖြစ်ပါသည်။
(၂) မွေးမြူခွင့်မရှိသော မြို့နယ်များမှာ တောင်ဥက္ကလာပ၊ ဗဟန်း၊ ဒဂုံ၊ စမ်းချောင်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ အလုံ၊ ဆိပ်ကမ်း၊ လမ်းမတော်၊ လသာ၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ပုဇွန်တောင်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ တာမွေ၊ ရန်ကင်း၊ ကမာရွတ်၊လှိုင်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တို့ဖြစ်ပါသည်။
၂၀။YCDC မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော သားသတ်လိုင်စင်(အမဲ)ကို မည်သည့်စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ထုတ်ပေးနေပါသလဲ။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနတွင် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက်အသားထုတ်လုပ်ခွင့်၊သားသတ်လိုင်စင်(အမဲ)အသစ်ချထားခြင်း၊သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းတို့အတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးမည့်လတွင် ဥက္ကဌ(မြို့တော်ဝန်)ထံသို့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မှု မူဝါဒများတင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူစေပြီး အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်- (၁) လိုင်စင်ချထားပေးရေးအတွက် သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်း၍ လျှောက်လွှာပုံစံများရောင်းချပေးခြင်း၊ လျှောက်လွှာပုံစံများ တင်သွင်းလျှောက်ထားမှုအား လက်ခံခြင်း၊ (၂) အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီ အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(အမဲ)လိုင်စင်များ စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း- (က) ပြီးခဲ့သောဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသူ လိုင်စင်စီများထဲမှ လိုင်စင်စည်းကမ်းနှင့် ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်၍ လိုင်စင်ပယ်ဖျက်ခံရခြင်းမရှိသူများ။

ရာပြတ်ဌာန

၂၁။ ပစ္စည်းခွန်ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာလို့ပေးဆောင်ရမှာပါလဲ။ နောက်အဲဒါကို ဘယ်လိုသုံးပါ သလဲ။ ပြည်သူပြည်သားအားလုံးထမ်းဆောင်ပါသလား။
ပစ္စည်းခွန်ဆိုတာရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိမရွှေ့မပြောင်း နိုင်တဲ့(ပုဂ္ဂလိကပိုင်/အစိုးရပိုင်) မြေနှင့်အဆောက်အအုံများအပေါ်စည်းကြပ်တဲ့ အခွန်ဖြစ် ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေအရ ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိပါ တယ်။ ပစ္စည်းခွန်ဆိုတာရာပြတ်ဌာနရုံးအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို Property Taxပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ သုံးစွဲကောက်ခံ ပါတယ်။ ယခင်ကမြူနီစီပါယ်အခွန်လို့ခေါ်ပါ တယ်။ အရပ်ထဲမှအိမ်ခွန်၊ကွာတာ ကြေး (သုံးလတစ်ကြိမ်ကောက်) လို့ သိကြပါ တယ်။ အခွန်အမျိုးအစားဖြစ်လို့ အားလုံးထမ်းဆောင်ကြရပါတယ်။
၂၂။ပစ္စည်းခွန်ထဲမှာ ဘာတွေပါ ပါသလဲ။

အထွေထွေခွန်နဲ့ မီးခွန်၊ ရေခွန်၊ သန့်ရှင်းရေးခွန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။

အထွေထွေခွန်ဆိုတာ အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်ရာလမ်းများ၊တံတားများ၊မြောင်းများ၊ စျေးများ၊ပန်းခြံများ၊ကစားကွင်း စသည်များတည်ဆောက် ခြင်း၊ ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကာမိစေရန် ကောက်ခံသောအခွန် ဖြစ်ပါ တယ်။

မီးခွန်ဆိုတာ အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းများ၊တံတားများ၊စျေး၊ပန်းခြံ၊အားကစား ကွင်းများနှင့် စည်ပင်သာယာပိုင်အဆောက်အအုံများ အတွက် မီးထွန်းစရိတ်ကာမိစေရန် ကောက်ခံပါတယ်။

ရေခွန်ကိုတော့ အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းများအပေါ်မှာ စည်ပင်သာယာပိုင် ရေတိုင် ၊ ရေငုတ်၊ ရေကန်မှသုံးစွဲတဲ့ မြေနှင့်အဆောက်အအုံများအပေါ် ကောက်ခံပါ တယ်။ သီးခြားရေဆက်သွယ်အသုံးပြုတဲ့ အဆောက် အအုံတွေကိုတော့ အင်ဂျင်နီယာ ဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)မှ ရေဖိုးရေခအဖြစ် သီးခြားနှုန်းထားဖြင့်ကောက်ခံပါတယ်။

သန့်ရှင်းရေးခွန်ကိုတော့ မြေအောက်မိလ္လာစနစ်ရှိတဲ့ မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ်မှာ ၈(၁/၂)%နဲ့ ကောက်ခံပြီး ကျန်မြို့နယ်များကိုတော့ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနက သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခအဖြစ် သီးခြားနှုန်းနှင့် ကောက်ခံပါတယ်။

၂၃။တစ်အိမ်နှင့်တစ်အိမ် အခွန်ငွေတွေဘာလို့မတူညီတာလဲ။ အခွန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ သမာ သမတ်ကျကျ မျှမျှတတဖြစ်ရဲ့လား။
တစ်အိမ်နှင့်တစ်အိမ် အခွန်ငွေမတူညီနိုင်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ် တဲ့အခါမှာစည်းကြပ်တဲ့မြေနှင့်အဆောက်အအုံတို့မှာမြေအကျယ်အ၀န်း၊မြေအတန်းအစား ဖြစ်တဲ့ လမ်းမကြီး၊ လမ်းကျယ်၊ လမ်းကျဉ်း၊ အဆောက်အအုံမှာဆိုရင် အကျယ်အဝန်း၊ အိမ်အမျိုးအစား စသဖြင့် ကွဲပြားသလို ရာခိုင်နှုန်းမှာလည်း အထွေထွေခွန်၊ မီးခွန်၊ ရေခွန် တို့ ပါဝင်ရင်ပါဝင်သလို မတူညီနိုင်ပါ။ အိမ်ကြီးရင်ကြီးသလို၊ သေးရင်သေးသလိုထမ်း ဆောင်ရတဲ့အတွက် မျှမျှတတဖြစ်ပါတယ်။
၂၄။ရာပြတ်ဌာနဆိုတာ အဆောက်အအုံ၊ မြေတန်ဖိုးတွေကိုဖြတ်ပေးရာ ဌာနလို့သိရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးပြောပြပါအုံး။
ဌာနရဲ့ မူလလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရတော့ တန်ဖိုးဖြတ်ဆိုရတဲ့ဌာန တစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်။ ရာပြတ်ဆိုတာ ပစ္စည်းတန်ဖိုးသတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ပေးသူလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ရာပြတ်တွေဆိုတာလည်းဆိုင်ရာအလိုက် ဘဏ်ရာပြတ်၊ အကောက်ခွန်ရာပြတ်၊ အပေါင် ပစ္စည်းဆိုင်ရာရာပြတ်၊ ကျောက်မျက်ရတနာရာပြတ် စသဖြင့် အသီးသီးရှိကြပါ တယ်။ အခုလောလောဆယ် လူကြီးမင်းမေးမြန်းတဲ့ ရာပြတ်ဆိုတာ အဲဒီထဲမှာမပါ၀င် တော့တဲ့ အိမ်ခွန်ရာပြတ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးပိုင်တဲ့အဆောက်အအုံဟာသုံးလတစ်ကွာတာ(သို့မဟုတ်) တစ်နှစ်တာမှာ ဘယ်လောက်အခွန်ပေးဆောင်ရမလဲလို့ သတ်မှတ်ပေးတဲ့ ဌာနတစ်ခု ဖြစ် ပါတယ်။

အခွန်ဌာန

(၁) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

၂၅။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များသို့ပြေးဆွဲသည့်ယာဉ်လိုင်းဂိတ်များ တည်နေရာအား ခရီးသွားလုပ်သားပြည်သူများမှသိလိုသဖြင့် မေးမြန်းခြင်း။

(က) အများပြည်သူ မြင်သာအောင် အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းအ၀င်လမ်းမကြီးဖြစ်သည့် ဒဂုံလမ်းနှင့် တောင်ကြီးလမ်းဆုံတွင် စခန်း၏လမ်းညွှန်မြေပုံ (၄ x ၈)ပေ(၁၀)ခုအားစိုက်ထူပေးထားပါသည်။

(ခ ) ကားဂိတ်အဆောင်များအလိုက်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်သို့ထွက်ခွာမည့် ဂိတ်ခန်းများတည်ရှိနေ ပုံကိုဖော်ပြသည့် ဂိတ်ခန်းလမ်းညွှန်မြေစိုက်မြေပုံ များအား လမ်းထိပ်တိုင်းတွင်စိုက်ထူပေးထားပါသည်။

(ဂ ) ဂိတ်ခန်းများ စခန်းအတွင်းတည်ရှိနေပုံကိုဖော်ပြ သည့် လက်ကမ်းမြေပုံ(PamPhlet)များအားခရီး သွားပြည်သူများသို့ ဖြန့်ဝေပေးခြင်းကိုဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။

(ဃ) ယာဉ်လမ်းကြောင်းရှင်းလင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးတာ၀န်ကျ၀န်ထမ်းများအား မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

၂၆။ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှ မြို့တော်အတွင်း မြို့နယ်များသို့ ပြေးဆွဲသည့် ခရီးသည်တင် မ-ထ-သ(မြို့တွင်း) ယာဉ်လိုင်းများတည်နေရာအား စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း။
မ-ထ-သ(၄၃) ယာဉ်ကြီး(စိမ်း)(ဖြူ)(အထူး)၊ (၄၅)ယာဉ်ကြီး၊ (၄၉)ဒိုင်နာ၊ (၆၃)ဒိုင်နာ၊ အောင်မဟာယာဉ်ငယ်လိုင်းနှင့် သန်မြန်သူ(၈၂)(စိမ်း)ယာဉ်ကြီး၊ ယာဉ်ငယ်ဂိတ်များသည် အောင်မင်္ဂလာလမ်းမကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။
၂၇။ တည်းခိုခန်းနှင့် အများသုံးသန့်စင်ခန်းများအသုံးပြုလိုသဖြင့်မေးမြန်းခြင်း။
စခန်းသို့ရောက်ရှိလာသည့် ခရီးသွားပြည်သူအချို့မှ တည်းခိုခန်းနှင့် အများသုံးသန့်စင်ခန်းများ အသုံးပြုလိုသဖြင့် စုံစမ်းမေးမြန်း လာခြင်းများအတွက် တည်းခိုခန်း(၂)ခု တည်ရှိရာ စက်မှုလမ်း နှင့် ပခုက္ကူလမ်းထောင့်၊ ဥဿာလမ်းထောင့်တို့တွင် တည်းခိုခန်းလမ်းညွှန် အမှတ်အသား ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူ၍ လမ်းညွှန်ပြသထား ပါသည်။ အများသုံးသန့်စင်ခန်းများ တည်ရှိရာ တနင်္သာရီလမ်းနှင့် ဒဂုံလမ်းထောင့်၊ ဥဿာလမ်းထောင့်၊ ထားဝယ်လမ်းထောင့်၊ မိတ္ထီလာလမ်းနှင့် ပခုက္ကူလမ်းကြား၊ စစ်တွေလမ်းနှင့် ပခုက္ကူလမ်းကြား၊ စစ်တွေလမ်းနှင့် မ-ထ-သ(မြို့တွင်း)လမ်းထောင့်၊ ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်းတို့တွင် သန့်စင်ခန်းသို့ဟူသည့် လမ်းညွှန်အမှတ်အသားပြ ဆိုင်းဘုတ်များစိုက်ထူ၍ခရီးသွားများ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

(၂) ငါးပိ၊ငါးခြောက်ငံပြာရည်/အနံ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းဇုန်

၂၈။ မြေကွက်၀ယ်ယူခွင့်လျှောက်ထားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်း။

လက်ရှိအချိန်တွင် ရောင်းချရန်မြေကွက်များမရှိပါ။

(၃) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

၂၉။ မြေကွက်၀ယ်ယူခွင့်လျှောက်ထားမှုနှင့်ပတ်သက် ၍ မေးမြန်းခြင်း။

ဌာနသို့ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၃၀။ ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့် အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း အတွင်း ပြေးဆွဲလျက်ရှိသော ယာဉ်လိုင်းများ၏ ခရီးစဉ်များနှင့် ထွက်ခွာသည့်ဂိတ်၊ အချိန် မေးမြန်းခြင်း။
စခန်းအတွင်းဂိတ်ခန်းများ၏ ပြေးဆွဲသည့်ယာဉ်လိုင်း၊ ထွက်ခွာချိန်၊ ကားခစျေးနှုန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နံပါတ်များအား ပြုစုထားရှိလျက်စုံစမ်းသူသို့ဖြေကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)

၃၁။ရေဆက်သွယ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)သို့ လာရောက်လျှောက်ထားရပါမည်။
၃၂။မိလ္လာကန်ပြည့်လျှံနေတယ်၊ မိလ္လာကားခေါ်ချင်တယ်။
စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာနသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးများသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
၃၃။ဘေးအိမ်တွေရေလာတယ်၊ ကျွန်မအိမ်ရေမလာဘူး/ရေအားနည်းနေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် တွဲဖက်တာဝန်ပေးထားသည့် မြို့နယ်တာဝန်ခံ (ရေ/သန့်) နှင့် ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
၃၄။ပိုက်ခေါင်းကလာတဲ့ရေက အနံ့တစ်ခုရနေတယ်/ဝါနေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ရေနမူနာရယူပြီး၊ မြို့နယ်တာဝန်ခံ (ရေ/သန့်)နှင့် ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
၃၅။ကျွန်တော်အိမ်ကရေသွယ်ထားတယ်၊အခုကန်ထရိုက်နဲ့အထပ်မြင့်ဆောက်ဖို့လုပ်နေပြီ၊ ရေသွယ်ထားတာ သုံးလို့ရလား။
မူလအဆောက်အအုံ ဖျက်သိမ်းပါက ရေ/သန့်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုမိန့်များ ပျက်ပြယ်သွားပြီဖြစ်၍ ဌာနက ပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေသုံးစွဲ၍ မရတော့ပါ။