အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) ၀၉ ၇၇၈၉၄၀၅၉၃
၀၉ ၇၇၈၉၄၀၅၉၄
ခရိုင်မှူး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ၀၉ ၅၀၉၄၃၃၅
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၀၉ ၄၀၃၉၃၀၆၇
ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) အပိုင်း (၁) ၀၉ ၅၀၉၄၃၃၅
ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) အပိုင်း (၂) ၀၉ ၅၄၀၄၉၇၉
ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) ၀၉ ၇၈၇၁၃၀၃၅၁
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀၉ ၄၂၁၀၇၀၂၉၅
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀၉ ၇၉၈၃၉၇၄၃၉
ရွှေပေါက္ကံမြို့နယ် ၀၉ ၄၂၀၁၄၉၇၃၇
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၀၉ ၉၇၉၆၁၃၇၆၆
ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်) ၀၉ ၉၆၁၆၂၇၃၈၆
ခရိုင်မှူး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင် ၀၉ ၅၀၅၁၉၈၆
ဗဟန်းမြို့နယ် ၀၉ ၅၀၅၁၉၈၆
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၀၉ ၅၁၈၈၅၂၆
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၀၉ ၂၅၄၀၆၆၃၅၈
ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၀၉ ၄၂၀၁၅၂၃၀၃
ဒဂုံမြို့နယ် ၀၉ ၇၆၇၁၄၄၇၆၇
ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၀၉ ၅၁၇၆၇၇၆
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၀၉ ၄၃၀၆၉၄၂၆
လမ်းမတော်မြို့နယ် ၀၉ ၅၁၇၆၇၇၆
လသာမြို့နယ် ၀၉ ၂၆၂၆၀၂၀၄၃
အလုံမြို့နယ် ၀၉ ၅၁၉၂၁၄၀
ခရိုင်မှူး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင် ၀၉ ၅၁၃၃၂၀၂
ဒလမြို့နယ် ၀၉ ၄၄၃၁၅၅၉၃၇
တာမွေမြို့နယ် ၀၉ ၅၁၃၃၂၀၂
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၀၉ ၄၄၃၀၃၀၈၉၄
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၀၉ ၄၄၈၀၄၈၆၇၁
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၀၉ ၄၄၃၀၅၈၀၁၆
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၀၉ ၄၄၃၀၆၇၂၅၃
ဒေါပုံမြို့နယ် ၀၉ ၄၄၈၀၄၈၇၆၀
သာကေတမြို့နယ် ၀၉ ၄၂၀၀၄၅၂၈၇
ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ် ၀၉ ၂၅၄၅၃၀၇၁၉
ခရိုင်မှူး၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင် ၀၉ ၅၀၈၇၆၇၇
အင်းစိန်မြို့နယ် ၀၉ ၄၄၃၁၃၆၃၇၄
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၀၉ ၅၀၀၁၁၁၃
ဒဂုံဧရာအဝေးပြေး ၀၉၅၀၈၄၇၆၉
လှိုင်သာယာ(အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ် ၀၉ ၆၉၈၇၀၅၂၅၀
လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် ၀၉ ၄၂၁၁၀၃၁၂၅
သဲဖြူရေပေးဝေရေး ၀၉ ၄၄၃၃၃၈၁၈၃
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၀၉ ၄၄၈၀၄၈၆၂၂
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး ၀၉ ၆၉၈၇၀၅၂၅၀
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၀၉ ၅၁၂၀၈၀၅
ကမာရွတ်မြို့နယ် ၀၉ ၉၆၁၆၂၇၃၉၂
လှိုင်မြို့နယ် ၀၉ ၅၀၈၇၆၇၇