အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဌာနခွဲ/ ခရိုင် ဖုန်းနံပါတ်
ဒုတိယဌာနမှူး(ညွှန်ကြားရေးမှူး) အုပ်ချုပ်/စီမံ ၀၁ ၃၈၁၆၁၆
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး) အုပ်ချုပ်/ စီမံ ၀၁ ၈၃၁၁၂၈
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး) မင်္ဂလာဒုံခရိုင် ၀၉၅၁၅၇၃၃၂
ဌာနစုမှူး(အင်/ယာ) အင်းစိန်ခရိုင် ၀၉၅၀၉၂၆၅၃
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး) သင်္ဃန်းကျွန်းခရိုင် ၀၉၅၁၂၅၆၈၄
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး) ဗိုလ်တထောင်ခရိုင် ၀၉၇၉၉၅၅၈၆၀၄
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး) ဒဂုံမြို့သစ်ခရိုင် ၀၉၄၅၀၀၄၅၇၁၃
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး) ဒဂုံမြို့သစ်ခရိုင် ၀၉၄၅၅၇၉၆၄၀၁
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး) တွံတေးခရိုင် ၀၉၅၀၀၃၆၅၅
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး) ကျောက်တံတားခရိုင် ၀၉၅၄၀၅၈၂၆
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး) အလုံခရိုင် ၀၉၅၀၀၁၅၁၆
ဌာနခွဲမှူး(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး) မရမ်းကုန်းခရိုင် ၀၉၇၇၇၇၇၇၄၄၉
အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) ကမာရွတ်ခရိုင် ၀၉၄၅၃၃၀၀၁၁၇