မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရုံးချုပ် ၀၉-၄၅၀၀၄၂၆၆၁ ၊ ၀၉-၅၅၀၂၇၆၇ ၊ ၀၁-၂၀၁၄၅၉ (လိုင်းခွဲ ၁၈၄)
အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရုံး ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၆၀
သင်္ဃန်းကျွန်း ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၆၆
တောင်ဥက္ကလာပ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၆၉
မြောက်ဥက္ကလာပ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၇၂
ရွှေပေါက္ကံ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၇၃
ဒဂုံမြောက် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၇၆
ဒဂုံတောင် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၈၀
ဒဂုံအရှေ့ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၈၃
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၈၆
အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံး ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၈၉
ကျောက်တံတား ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၉၄
ကြည့်မြင်တိုင် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၇၉၇
စမ်းချောင်း ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၀၀
ဒဂုံ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၀၃
ပန်းဘဲတန်း ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၀၆
ဗဟန်း ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၀၉
လသာ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၁၂
လမ်းမတော် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၁၅
အလုံ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၁၈
ဆိပ်ကမ်း ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၂၁
တောင်ပိုင်းခရိုင်ရုံး ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၂၂
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၂၉
တာမွေ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၃၂
ရန်ကင်း ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၃၅
သာကေတ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၃၈
ဒေါပုံ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၄၁
ဒလ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၄၃
ဆိတ်ကြီးခနောင်တို ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၄၆
ပုဇွန်တောင် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၄၈
မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံး ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၅၅
ကမာရွတ် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၆၂
မင်္ဂလာဒုံ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၆၅
မရမ်းကုန်း ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၆၈
ရွှေပြည်သာ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၇၁
လှိုင် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၇၄
လှိုင်သာယာ(၁) ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၇၇
လှိုင်သာယာ(၂) ၀၉-၄၄၈၀၄၁၃၃၂
အင်းစိန် ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၈၀
သီရိမင်္ဂလာစျေး ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၈၃
ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံ ၀၉-၂၅၀၁၈၀၃၄၅
ထားဝယ်ချောင်အမှိုက်ပုံ ၀၉-၄၄၈၀၅၀၈၉၀
မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ ၀၉-၄၅၃၈၉၁၈၈၄
မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ ၀၉-၄၉၃၄၂၆၅၀
မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ ၀၉-၂၅၄၄၉၄၆၄၀
ရေဝေးသုဿာန် ၀၉-၅၀၀၄၅၆၆
ထိန်ပင်သုဿာန် ၀၉-၅၁၄၉၅၂၀
ကျီစုသုသာန် ၀၉-၄၂၀၁၅၉၈၃၇
ကျူချောင်သုသာန် ၀၉-၂၅၃၂၉၈၂၅၈
ဒလသုသာန် ၀၉-၈၉၄၁၈၇၀၂၂
ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုသုသာန် ၀၉-၄၅၃၇၇၄၈၇၅
ဆိပ်ကြီးသုသာန် ၀၉-၇၇၈၉၄၂၂၇၆