ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနများသို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ရုံးချုပ် မြို့တော်ခန်းမ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် လိပ်စာ
ကော်မတီရုံး ၀၁-၃၇၀၉၈၂ မြို့တော်ခန်းမ
 • စီမံရေးရာဌာန
 • ကြည့်ရှုရန်
 • ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန
 • ကြည့်ရှုရန်
 • ရာပြတ်ဌာန
 • ကြည့်ရှုရန်
 • အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)
 • ကြည့်ရှုရန်
 • အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)
 • ကြည့်ရှုရန်
 • အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)
 • ကြည့်ရှုရန်
 • အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေစီးရေလာစီမံခန့်ခွဲမှု)
 • ကြည့်ရှုရန်
 • မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန
 • ကြည့်ရှုရန်
 • စျေးများနှင့် ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန
 • ကြည့်ရှုရန်
 • တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးဌာန
 • ကြည့်ရှုရန်
 • ယာဉ်ယန္တရားစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးဌာန
 • ကြည့်ရှုရန်
 • မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန
 • ကြည့်ရှုရန်
 • ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန
 • ကြည့်ရှုရန်
 • ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
 • ကြည့်ရှုရန်
 • ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန
 • ကြည့်ရှုရန်
 • မြို့ပြစီမံကိန်းဌာန
 • ကြည့်ရှုရန်
 • လုံခြုံရေးနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာန
 • ကြည့်ရှုရန်
 • ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်
 • ကြည့်ရှုရန်
 • မြို့တော်ဂေါက်ကွင်း
 • ကြည့်ရှုရန်