တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)မှ ရန်ကုန် မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ်အတွင်း ယာဉ်ရပ်နားကန့်သတ်ဇုန် (Parking Restricted Zone) (၃)ဇုန် တွင် ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံရန် အငှားချထားခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် ၂၉-၉-၂၀၁၈ရက်နေ့နှင့် ၃၀-၉-၂၀၁၈ရက်နေ့တို့တွင် တင်ဒါပြန်လည်ခေါ်ယူထားပါသည်။ ယခုအခါ အခြား ယာဉ်ရပ်နားကန့်သတ်ဇုန်(၂)ဇုန်တွင်လည်း အဆိုပါလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါပြန်လည်ခေါ်ယူမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် စုစုပေါင်းဇုန်(၅)ဇုန်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံရန် အငှားချထားခြင်း လုပ်ငန်းစျေးပြိုင်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။

၂။ စျေးပြိုင်တင်ဒါစည်းကမ်းချက်နှင့် လျှောက်လွှာပုံစံများကို ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့တော်ခန်းမ(ဒုတိယထပ်)၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းနှင့်တံတား)တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)သို့ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၀၉၅၁၀၃၂၅၀ သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် -

၅-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချိန် -

၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ရက် (အင်္ဂါနေ့)

မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်ရက် -

၁၇-၁၀-၂၀၁၈ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)

တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ -

မြို့တော်ခန်းမ၊
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)မှ ရန်ကုန် မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ်အတွင်း ယာဉ်ရပ်နားကန့်သတ်ဇုန် (Parking Restricted Zone) (၃)ဇုန် အား ဈေးပြိုင်တင်ဒါပြန်လည် ခေါ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ စျေးပြိုင်တင်ဒါစည်းကမ်းချက်နှင့် လျှောက်လွှာပုံစံများကို ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့တော်ခန်းမ(ဒုတိယထပ်)၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းနှင့်တံတား)တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)သို့ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၀၉၅၁၀၃၂၅၀ သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် -

၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချိန် -

၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ရက် (အင်္ဂါနေ့)

မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်ရက် -

၁၇-၁၀-၂၀၁၈ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)

တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ -

မြို့တော်ခန်းမ၊
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
တင်ဒါကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် စျေးများဌာနမှ ကမ်းနားလမ်းညစျေး နှင့် သိမ်ကြီးစျေး(က+ခ) ၏ သန့်စင်ခန်းဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း အငှားချထားခြင်းအတွက် အိတ်ပိတ်တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - ၃၀-၈-၂၀၁၈ ရက် မှ ၂၈-၉-၂၀၁၈ ရက် ထိ
တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် တင်သွင်းရမည့်နေရာ - မြို့တော်တော်ခန်းမ (ဒုတိယထပ်၊ စျေးများဌာန)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက် -

၂၈.၉.၂၀၁၈ (သောကြာနေ့) ၊ ၁၂:၀၀နာရီ

၂။ တင်ဒါစည်ကမ်းနှင့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးများဌာန၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၃၇၆၇၀၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်များ လျှောက်ထားနိုင်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်များ လျှောက်ထားနိုင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနက သတ်မှတ်ထားသော သတ်ရုံနှင့်နေရာများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည့် အသားထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင် (ကျွဲ၊နွား၊သိုး၊ဆိတ်)ရွာသာကြီး၊ (ဝက်)ရွာသာကြီး၊ (ဝက်)ရွာမ၊(ကျွဲ၊နွား၊သိုး၊ဆိတ်)မွေးမြူရေးနှင့်မွေးမြူရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးဇုန်၊လှိုင်သာယာ၊(သိုး-ဆိတ်)ရွေပြည်သာ၊ မြို့နယ်တွင်းအသားထုတ်လုပ်ခွင့် (ဒလမြို့နယ်/ကျွဲ၊နွား၊ဝက်)နှင့် (ဆိပ်ကြီးခနောင်တို မြို့နယ်/ကျွဲ၊နွား)လိုင်စင်တို့၏ အသားထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာများကို တစ်စုံလျှင် (၃၀၀၀/-)နှုန်းဖြင့် (၃၁-၈-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှစ၍ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန (ရုံးချုပ်)၊(၁၂)ထပ်ခွဲ ရုံး၊ သတ္တမထပ်၊(၄၆)လမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းကြား၊ကုန်သည်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တွင် ဝယ်ယူ၍ (၇-၉-၂၀၁၈)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပြန်လည်တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

ဌာနမှူး တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန

မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ်အတွင်း လမ်းမကြီးများနှင့် အမည်တပ်လမ်းများတွင် ၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစတင်၍ ယာဉ်ရပ်နားခများ ပြန်လည်ကောက်ခံသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ငန်းရှင်များသို့ စျေးပြိုင် တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ခေါ်ယူ၍ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ရာ ကောက်ခံမည့်နှုန်းထားမှာ တစ်နာရီလျှင်(၂၀၀)ကျပ် နှုန်းဖြင့် နံနက် (၀၈:၀၀) နာရီမှ ညနေ (၁၈:၀၀)နာရီထိသာ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသောအချိန်၏ ပြင်ပအချိန် များကို လတ်တလောအခြေအနေတွင် အခမဲ့ ရပ်နားခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူများသို့  ကြိုတင်အသိပေး မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)မှ ရန်ကုန်မြို့တွင်း (၆)မြို့နယ်အတွင်း ယာဉ်ရပ်နားကန့်သတ်ဇုန် (Parking Restricted Zone) (၈)ဇုန်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းများကို စျေးပြိုင်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် အငှားချထား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ စျေးပြိုင်တင်ဒါစည်းကမ်းချက်နှင့် လျှောက်လွှာပုံစံများကို ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့တော်ခန်းမ(ဒုတိယထပ်)၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းနှင့်တံတား)တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက် အလက်များ သိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) သို့ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၀၉၅၁၀၃၂၅၀ သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် -

၂၄-၈-၂၀၁၈ ရက် မှ ၁၄-၉-၂၀၁၈ ရက် ထိ

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချိန် -

၂၀-၉-၂၀၁၈ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)


နေ့လည်(၁၂:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်ရက် -

၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက် (သောကြာနေ့)

တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ -

မြို့တော်ခန်းမ၊
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အခွန်ဌာန၊ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊အခွန်ဌာနကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိအောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများအားတင်ဒါစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်တင်ဒါများ
ခေါ်ယူအပ်ပါသည်-
(က)  လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ခ )  သံသုမာယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဂ )  နံ့သာကုန်းစက်ဘီးနှင့်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်းယာဉ်ဝင်ခကောက် ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဃ)  အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(င)  ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းယာဉ်ဝင်ခ၊ယာဉ်ရပ်နားခကောက် ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(စ )  ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်းယာဉ်ဝင်ခ၊ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံ ခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဆ) စော်ဘွားကြီးကုန်းပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်းယာဉ်ဝင်ခ၊ယာဉ်ရပ်နားခ
ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဇ )  မင်းဓမ္မလမ်း(အခွန်ဌာနဆိုင်ခန်းဝင်း) ယာဉ်ဝင်ခ၊ ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံ ခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဈ )  ကျိုက္ကဆံယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်းယာဉ်ဝင်ခ၊ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ည)  ဒဂုံမြောက်ယာဉ်မောင်းသင်လေ့ကျင့်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ လေ့ကျင့်ကြေး ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဋ )  ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိဆိပ်ကမ်းကပ်ခနှင့်ကုန်တင်ကုန်ချ ခွန်ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဌ )   ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိနားနေဆောင်၊နားနေခကောက် ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဍ )   နံ့သာကုန်းစက်ဘီးနှင့်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်းယာယီပစ္စည်းစုပုံခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဎ )  ကျိုက္ကဆံယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်းယာယီပစ္စည်းစုပုံခကောက်ခံ ခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဏ)  ဒေးဇတ်-သရက်ပင်ချောင်ကူးတို့လုပ်ငန်း၊

၂။  တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၆လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ(၁၂)ထပ်ခွဲရုံးအခွန်ဌာနတွင်ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အခွန်ဌာနသို့ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း ၀၉-၅၀၅၄၂၉၁ သို့ဖြစ်စေရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက်- ၂၀-၈-၂၀၁၈(တနင်္လာနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက်- ၁၇-၉-၂၀၁၈(တနင်္လာနေ့)(၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက်- ၁၉-၉-၂၀၁၈(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်လမ်း၊ ၃၄ မိုင်တိုင်ရှိ ''မှော်ဘီအုတ်စက်ရုံ''ကို အုတ်စက်ရုံအသစ်အဖြစ် တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ တင်ဒါကော်မတီသည် အုတ်စက်ရုံအသစ် တည်ဆောက်ရေးနှင့် အုတ်ထုတ်လုပ်ငန်းအား Public Private Partnership (PPP) အခြေခံဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပ၊ ကုမ္ပဏီများ အား အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၂။ အဆိုပြုလွှာ ပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ကျပ် ၅၀၀၀၀/-ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာ တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်-
ထုတ်လုပ်ရေးဌာန
အမှတ် (၃၉၉)၊ ၁၂ ထပ်ခွဲရုံး၊ ၁၁ လွှာ၊ ကုန်သည်လမ်း၊
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
၃။ အဆိုပြုလွှာများကို အထက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ (တနင်္လာနေ့) (၁၅:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား တင်သွင်းရပါမည်။
၄။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ဦးမြင့်ဦး၊ ဒုတိယဌာနမှူး၊ ထုတ်လုပ်ရေးဌာန (ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၀၂၈၆၃၄)ထံတွင် ရုံးချိန်အတွင်း (နံနက် ၉:၃၀ နာရီမှ ၄:၃၀ နာရီ) စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။


တင်ဒါကော်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)တွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများကို ဌာနအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ် ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ သည်-
(က) ဘိလပ်မြေ (ပြည်တွင်း)

(၁၅၀၀၀၀) အိတ်

(ခ) ကျောက်စရစ်

(၅၀၀၀) ကျင်း

(ဂ) မီးစက်

(၂) လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၃ - ၈ -၂၀၁၈ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၄ - ၈ -၂၀၁၈ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ် ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာန စုတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်-၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့လည်းကောင်း၊ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များအတွက် ဖုန်းအမှတ်-၀၉၅၁၉၄၁၆၃ သို့လည်းကောင်း ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
တင်ဒါကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် စျေးများဌာနမှ BOT သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် သီရိမင်္ဂလာစျေး သန့်စင်ခန်းအမှတ်(၄၊၅)၏ ဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း အငှားချထားခြင်းအတွက် အိတ်ပိတ်တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
၂။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - ၂၃.၇.၂၀၁၈မှ ၂၂.၈.၂၀၁၈ထိ
၃။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့် နေရာနှင့် တင်သွင်းရမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ(ဒုတိယထပ်၊ စျေးများဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၂၂.၈.၂၀၁၈(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ ၁၅:၀၀နာရီ
၅။ တင်ဒါစည်ကမ်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးများဌာန၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၁-၃၇၆၇၀၈) သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

Invitation for Bids

Date: 3rd July 2018
Loan Agreement No: MY-P5
IFB No: ICB-06

1. The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received a loan from Japan International Cooperation Agency (JICA) toward the cost of Greater Yangon Water Supply Improvement Project (MY-P5). It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the Contract for the Supply and Delivery of Sodium Hypochlorite.

2. Bidding will be conducted through procedures in accordance with the applicable Guidelines for Procurement under Japanese ODA Loans, and is open to all Bidders from eligible source countries, as defined in the Loan Agreement.

3. The Yangon City Development Committee now invites sealed Bids from eligible and qualified Bidders for the procurement of the Supply and Delivery of Sodium Hypochlorite (“the Goods”).

4. Interested eligible Bidders may obtain further information from and inspect the Bidding Documents at the office of Engineering Department (Water and Sanitation) , Yangon City Development Committee at 12 1/2 Storey Office Building, No.390, Merchant Road, Yangon, Myanmar.

5. A complete set of Bidding Documents may be purchased by interested Bidders on the submission of a written application to the address above, and upon payment of a non-refundable fee 50,000 Myanmar Kyats.

6. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Standard Bidding Documents under Japanese ODA Loans for the Procurement of Goods.

7. Bids must be delivered to the above address at or before 14:00 on 30th August 2018 and must be accompanied by a Bid Security of 17,000,000 JPY or 170,000 USD.

8. Bids will be opened in the presence of the Bidders' representatives who choose to attend at 14:00 PM on 30th August 2018 at the office of Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee, 12 1/2 Storey Office Building, No.390, Merchant Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.

Mr. Aung San Win
Head of Department
Engineering Department (Water and Sanitation)
Yangon City Development Committee
12 1/2 Storey Office Building, No.390, Merchant Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar
Tel :+ 959254017233
E-mail: ycdcws@gmail.com, thetlwin400@gmail.com

Urban Redevelopment Authority of Singapore “I Light Marina Bay” မီးအလှဆင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အနုပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များ ပါဝင်နိုင်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း

စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Urban Redevelopment Authority of Singapore (URA)“I Light Marina Bay 2009 edition” မီးအလှဆင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အနုပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များ ပါဝင်နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် မီးထွန်းပွဲအား ၂၈.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ မှ ၂၄.၂.၂၀၁၉ရက်နေ့ အထိ  ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားရှိပြီး ယင်းနှစ်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်း နှစ်၂၀၀ပြည့် နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသဖြင့် အထူးအစီအစဉ် တင်ဆက်မှုများဖြင့် ပြသရန် စီစဉ်ထားရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ စိတ်ပါဝင်စားသူ အနုပညာရှင်များ အနေဖြင့် ပါဝင်ပြသလိုပါက အဆိုပြုချက်များ တင်သွင်းနိုင်ရန် သတင်းအချက်အလက် များအား http://www.ilightmarinabay.sg/About/Open%20Call%202019 တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု့ လေ့လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါပွဲတော်ကို ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ အထင်ကရနေရာဖြစ်သည့် Marina Bay နောက်ခံအဖြစ်ထား၍ ရက်သတ္တပတ်(၃)ပတ်ကြာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့သည့် မီးထွန်းပွဲတော်သို့ ခရီးသွားဧည့်သည့် (၁.၂)သန်းကျော် လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် အတွက်လည်း ပြည်တွင်းပြည်ပ အနုပညာရှင်များ၏ ကျွမ်းကျင်သော ဆန်းသစ်မှု နည်းပညာများဖြင့် မီးအလှဆင်ပုံစံ (၂၂)မျိုးအား ပြသရန်စီစဉ်ထားကြောင်းသိရသည်။

အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ် နှစ်အလိုက်ဒဏ်ကြေးသတ်မှတ်မှုအခြေအနေ ၁၀-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း(၁၀/၂၀၁၄) ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ်(က/၄၇)အရမြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)သက်တမ်းတိုးအမှုတွဲများတွင် ဂရန်သက်တမ်းပြတ်တောက်ပါက (၁)နှစ်လျှင် ၁ဝဝဝဝဝိ/-(ငွေကျပ်တစ်သိန်းတိတိ) ကောက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်ထားမှုအားသိရှိနိုင်ပါရန် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

 

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

အများသိစေရန် ကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်သည့်အဆောက် အအုံများကို ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက အင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်များအား စိစစ်ထုတ်ပေးထားခဲ့ရာ အဆိုပါလိုင်စင်များသည် ၃၁.၃.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီများတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာများဖြင့်သာ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ​ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ​ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိသည့် အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာများသည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် မှတ်ပုံတင်ကြေးထပ်မံ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ကြောင်းနှင့် ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ရှိသည့် အဆောက်အအုံ အမျိုးအစား၊ အဆောက်အအုံအမြင့်တို့ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာကောင်စီများ၏ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အပိုဒ်(၁)နှင့် အပိုဒ်(၂)ပါအချက်များကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ လိုင်စင်ရယူထားသော အင်ဂျင်နီယာများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကောင်စီများနှင့် လိုအပ်သလို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၂၀၁၈၊ (၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသားထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်များ လျှောက်ထားနိုင်

၁။ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ (၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈မှ ၃၀-၉-၂၀၁၈)ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် သားသတ်ရုံများဌာနက သတ်မှတ်ထားသော သတ်ရုံနှင့်နေရာများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည့် အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်)ရွာသာကြီး၊ (ဝက်)ရွာသာကြီး၊ (ဝက်)ရွာမ၊ (ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်)မွေးမြူရေးနှင့် မွေးမြူရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးဇုန်၊ လှိုင်သာယာ၊ (သိုး၊ဆိတ်)ရွှေပြည်သာ၊ မြို့နယ်တွင်း အသားထုတ်လုပ်ခွင့်(ဒလမြို့နယ်/ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်) နှင့် ဆိပ်ကြီးခနေတိုမြို့နယ်/ ကျွဲ၊နွား) လိုင်စင်တို့၏ အသားထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာများကို တစ်စုံလျှင် (၃၀၀၀ိ/-)နှုန်းဖြင့် (၂၇-၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှစ၍ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် သားသတ်ရုံများဌာန(ရုံးချုပ်)၊ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊ သတ္တမထပ်၊ (၄၆)လမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းကြား၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တွင် ဝယ်ယူ၍ (၉-၃-၂၀၁၈)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပြန်လည်တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

ဌာနမှူး
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန


တင်ဒါခေါ်ယူထားခြင်းအား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၊ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့သည် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်း(၃)ခုကို (၈.၁၂.၂၀၁၇)နှင့် (၉.၁၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တို့တွင် ထုတ်ဝေသော မြို့တော်သတင်းစာတွင် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ

(က) EDRB/၀၄/
၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဦးဝိစာရလမ်း(ရွှေတိဂုံဘုရားအနောက်ဖက်မုခ်အနီး) Underpass တည်ဆောက်ခြင်း၊

(ခ) EDRB/၀၅/
၂၀၁၇-၂၀၁၈
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း (ပညာရေးတက္ကသိုလ်ရှေ့) Underpass တည်ဆောက်ခြင်း၊
(ဂ) EDRB/၀၆/
၂၀၁၇-၂၀၁၈
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း (ရှစ်မိုင်ခုံးကျော်တံတား အဆင်း) Underpass တည်ဆောက်ခြင်း၊

၂။ အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း(၃)ခုအား အကြောင်းအညီညွတ်ပါသဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူထားခြင်းအား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ရန်ကုန်မြို့တော်နေ ပြည်သူများသို့ အသိပေးပန်ကြားချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ရန်ကုန်မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးနှင့် သန့်ရှင်းသာယာလှပစေရေးတို့အတွက် အဖက်ဖက်မှ အဆင့်မြှင့်ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ယာယီဆိုင်းဘုတ်များ၊ LED ဆိုင်းဘုတ် များ၊ မြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်များ၊ Vinyl ကြော်ငြာများ၊ခြံစည်းရိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်များနှင့် နံရံဆေးခြယ် ဆိုင်းဘုတ် များအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

သို့ရာတွင် မြို့တော်နေပြည်သူအချို့မှာ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အဆောက်အဦးများ၊ဓါတ်တိုင်များ၊ခုံးကျော်တံတားများ၏ နေရာအချို့တွင် ကြော်ငြာများတပ်ဆင်ခြင်း၊ကပ်ခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၁ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်များ၊ ပုဒ်မခွဲ (ဍ)တွင် “မည်သူမျှ ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ကပ်ခြင်း၊ချိတ်ဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ရေးဆွဲခြင်း မပြုရ”ဟူ၍ ပြဌာန်းထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ၊ စာရွက်များ ၊Vinyl များစိုက်ထူခြင်း၊ကပ်ခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲခြင်း၊ ရေးဆွဲခြင်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်နေ ပြည်သူများသို့ အသိပေးပန်ကြားချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီအချို့သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း Fiber Optic Cable နှင့် ဆက်စပ် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ Wifi ချိတ်ဆက်မှုကိရိယာများ တပ်ဆင်ချိတ်ဆွဲခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးတိုင်များစိုက်ထူခြင်းတို့ကို တရားဝင် ခွင့်ပြုချက် ရယူခြင်းမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေအခန်း(၁၃)၊ ပုဒ်မ(၄၁)အရ “သက်ဆိုင်ရာမြေနှင့် အဆောက်အအုံ ပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) ယင်းမြေနှင့်အဆောက်အအုံ Right of Way ကို စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ကာလသတ်မှတ်ချက် ပါဝင်သော နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသည့် နေရာတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်”ဟုပါရှိသည်နှင့်အညီသာ ဆောင်ရွက်ရန် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ရယူ­­­­ထားသော အဖွဲ့ အစည်းမှာ MPT နှင့် Eager Communication Group နှစ်ခုသာရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်းတွင် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် ရယူထား ခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ငန်း­­ဆောင်ရွက်ထားသော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် (၃၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ တရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့် လာရောက် လျှောက်ထားကြပါရန်နှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာရောက်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိသော ကုမ္ပဏီများ မှ ဆောင်ရွက်ထားသည့် Fiber Optic Cable များ၊ ဆက်သွယ်ရေးတိုင်များနှင့် ဆက်စပ် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ Wifi ချိတ်ဆက်မှု ကိရိယာများအား ဖြုတ်သိမ်းသွားမည့်အပြင် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်နေပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် ရယူထားခြင်းမရှိသော ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုကြပါရန် အသိပေးနှိုးဆော် အပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ဆောင်ရွက်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ်စက်မှုလမ်းနှင့် ပိတောက်လမ်းထောင့်ရှိ ရွှေပြည်သာတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ စီမံကိန်းမှ တိုက်ခန်းမဲပေါက်သူများအားမူလစည်ကမ်းချက်တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း တိုက်ခန်းဖိုးငွေ လက်ငင်းပေးသွင်း၍ အခန်းလက်ရောက်ရယူရန် ၂၄-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ နှင့် ကြေးမုံသတင်းစာတို့တွင်လည်းကောင်း ၊ ၂၂-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် မြို့တော်သတင်းစာတွင် လည်းကောင်း ထည့်သွင်းကြေညာပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂။ တိုက်ခန်းမဲပေါက်သူများစာရင်းအား www.ycdc.gov.mm Website ၌ကြေညာ ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

၃။ သို့သော် တိုက်ခန်းမဲပေါက်၍ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် တိုက်ခန်းဖိုးငွေများအား ယနေ့အထိလာရောက်ပေးသွင်းခြင်းမရှိပါသဖြင့် (၁၅-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ တိုက်ခန်းဖိုးငွေများလာရောက်ပေးသွင်းကြရန် အသိပေး အကြောင်းကြားပါသည်။


၄။ အထက်အပိုဒ်(၃)ပါ တိုက်ခန်းဖိုးငွေ ပေးသွင်းရမည့် သတ်မှတ်ရက်အထိ တိုက်ခန်းဖိုးငွေ များလာရောက်ပေးသွင်းခြင်းမရှိပါက တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

မြို့တော်ပြည်သူ့နီတိပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိသူများအား ဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် မြို့တော်ပြည်သူ့နီတိပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို မေလ ၁၂ရက်နေ့၊ နံနက်(၉)နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှိ ခန်းမကြီး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ပြိုင်ပွဲတွင် အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းမှ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းအဆင့်တို့မှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ (၁၄၆)ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး စုစုပေါင်း ကျောင်းသား ကျောင်းသူ (၄၈)ဦး ဆုရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ဆုရရှိသူများမှာ မူလတန်းအဆင့်၌ ပထမဆုရ အထက(၁) ဒဂုံ စတုတ္ထတန်းမှ ကျောင်းသူ မဆုမြတ်ရတနာ၊ ဒုတိယဆုရ အမက(၂၈) လှိုင်သာယာ စတုတ္ထတန်းမှ ကျောင်းသား မောင်ကောင်းဆက်သန့်၊ တတိယဆုရ အမက(၂)တာမွေ ဒုတိယတန်းမှ ကျောင်းသူ မကြယ်စင်လင်း နှင့် အထူးဆု (၁၂)ဦး၊ အလယ်တန်းအဆင့်၌ ပထမဆုရ International School သတ္တမတန်းမှ ကျောင်းသူ မဟန်စုယဉ်၊ ဒုတိယဆုရ အထက(၂)အင်းစိန် ဆဋ္ဌမတန်းမှ ကျောင်းသူ မဖြိုးပြည့်ပြည့်ကျော်၊ တတိယဆုရ TTC ကမာရွတ် ဆဋ္ဌမတန်းမှ ကျောင်းသူ မဆုလာဘ်ရတနာနှင့် အထူးဆု (၁၇)ဦး၊ အထက်တန်းအဆင့်၌ ပထမဆုရ အထက(၂) ကမာရွတ် န၀မတန်းမှ ကျောင်းသူ မမေမြတ်မိုး၊ ဒုတိယ ဆုရ အထက(၂) စမ်းချောင်း န၀မတန်းမှ ကျောင်းသူ မစံထိပ်ထားလှိုင်၊ တတိယဆုရ သုခအလင်း (မြောက်ဒဂုံ) ဒသမတန်းမှ ကျောင်းသူ မနေဦးအိ​​န္ဒြေ နှင့် အထူးဆု (၁၀)ဦး တို့အား ဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

မြို့တော်ပြည်သူနီတိဆုချီးမြှင့်မည်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့သော မြို့တော်ပြည်သူနီတိ နှုတ်ဖြေပြိုင်ပွဲ၌ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိခဲ့ကြသည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအနေဖြင့် မေလ (၁၂)ရက် နံနက် ၉နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပရန်ရှိသည့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြပါရန် ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီက တိုက်တွန်းနှိုးဆော် ထားပါသည်။

အုတ်များရောင်းချနေကြောင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မှော်ဘီအုတ်စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သော အရည် အသွေးမြင့်စံချိန်မီ ( 9" x 4" x 3" )၁၀ပေါက်စက်ကြီးအုတ်များကို စက်ရုံအထိုင်စျေး အုတ်တစ်ချပ် ၁၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၉ ၇၈၄၅၅၄၉၃၃၊ ၀၉ ၃၀၁၀၀၇၇၀၊ ၀၉ ၇၉၈၃၈၀၄၁၄၊ ၀၉ ၇၉၈၂၆၁၀၉၉

ထုတ်လုပ်ရေးဌာန
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျ ဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက် ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၄၃)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ၍ ထောက်ခံချက်ရရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီ(၇)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါသည်-

(က) Myanmar D & C Engineering Company No.E3B, Hlaing Yadanar Villa, Thazin St, Hlaing Township, Yangon.
09-421075333, 09-250271615
E-mail: dinhnguyenpe@gmail.com, pyaephyokywe7@gmail.com.
(ခ) ရွှေအုတ်ခဲ ဆောက်လုပ်ရေး အမှတ်(၄၄)၊ ဆောင်းနှင်းသဇင်လမ်း၊ FMI City၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
09-5045478, 09-49229508
(ဂ) CROWN ADVANCED CONSTRUCTION COMPANY LIMITED အမှတ်(၄၅)၊ ဦးထွန်းညိုလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၃)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။
01-618601, 01-618600,09-5061333
FAX: 01-618009
(ဃ) BOSTOM Co., Ltd. တိုက်(ဘီ)၊အခန်း(၁၀၀၅)၊ ရွှေဟင်္သာကွန်ဒို၊ ရွှေဟင်္သာလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
09-8300414, 09-785527994
(င) Asia Express (YGN) Bored & Press Piling Co., Ltd. အမှတ်(၂၇၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း နှင့် ၃၈လမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
01-291106, 09-8601823, 09-795326942
(စ) DTCN HOLDING (MYANMAR) CO., LTD. အမှတ်(၃၂)၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး(၅)လမ်း၊ အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်။
09-254905121, 09-791658016
(ဆ) LUCKY CONCRETE PRECAST PRODUCT MANUFACTURING CO., LTD. No.217/222, U Tun Nyo Street, Industry Zone(1), Dagon Seikan Township.
01-593725, 09-973659312
E-mail: luckyconcrete@gmail.com

၂။ (၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

The Republic of the Union of Myanmar Yangon Region Government Yangon City Development Committee Invitation for Bids

Date 3-1-2017

Name of Project: Installation, Maintenance and Operation of Street Furniture Items in the City of Yangon

1. YCDC invites bids from the interested bidders for the Installation , Maintenance and Operation of Street Furniture Items and the grant of an exclusive right to advertise on the street furniture items in the City of Yangon.

2. The interested bidders may obtain further information about this invitation for bids from the following office during office hours: Engineering Department (Road and Bridge), Yangon City Development Committee, City Hall , Yangon. Telephone o. 09-43193314

3. A complete set of bidding Documents may be purchased upon submission of a written application to the above address and upon payment of a non-refundable fee of Kyat 50000 (fifty thousand kyats only) to YCDC.

4. Bids documents shall be delivered in person to the above office on or before 15 hrs. on 17th February 2017. Electronic bidding will not be permitted. Any bid submitted after the designated date and time will be rejected.

5. All Bids must be accompanied by bid security (tender guarantee) in the amount of Kyat 300,000,000 or USD 250000 issued by local bank as described in the bidding documents.

6. Bids will be opened in a session to be held at the office of Yangon City Development Committee in the presence of representatives of the bidders on the date and time as may be notified to the bidders.

Yangon City Development Committee

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အောင်မြင်တိုးတက်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှဆောင်ရွက်သည့် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းနှင့်မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာစီမံကိန်းရှိ တိုက်ခန်းများအား ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ပထမပတ်မှစ၍ တိုက်ခန်းဝယ်ယူထားသူများထံသို့ အခန်းအပ်နှံပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများမှ တိုက်ခန်းတန်ဖိုးငွေအကျေပေးသွင်းပြီးသူများအား ဌာနမှ အဆောက်အအုံနေထိုင်ခွင့်စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)သို့ လာရောက်ဆက်သွယ်ပါရန်နှင့် တိုက်ခန်းဖိုးငွေပေးချေရန် ကျန်သူများအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန် အသိပေးအပ်ပါသည်-

(က) တိုက်ခန်းဖိုးငွေပေးချေရန် ကျန်သူများအနေဖြင့် ပေးချေရန်ကျန်ငွေများအားပေးသွင်းရန်။
(ခ) ဘဏ်ချေးငွေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသူများအနေဖြင့် ဘဏ်သို့ပေးသွင်းရမည့်ငွေများအား ပေးသွင်းရန်နှင့် ဘဏ်ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်။

ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

REQUEST FOR INFORMATION

REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
YANGON CITY WATER SUPPLY IMPROVEMENT PROJECT
SUPPLY AND DELIVERY OF LIQUID SODIUM HYPOCHLORITE

The Water and Sanitation Department of the Yangon City Development Committee (YCDC) is upgrading its potable water supply system by constructing a new water treatment plant and implementing disinfection facilities at existing water supply facilities throughout the city.
YCDC is exploring a number of disinfection options one of which is the use of liquid sodium hypochlorite. There is no sodium hypochlorite manufacturing facility in Myanmar. YCDC would have to source the required product from international suppliers and determine how to transport and arrange deliveries to water supply facilities in Yangon City. Before proceeding with an international competitive bid, YCDC would like to confirm technical and logistic requirements in order to develop qualification criteria and tender documents.
General requirements are expected to be as follows:

 • Liquid sodium hypochlorite (NaOCl):12.5 percent available chlorine, capable of meeting American Water Works Standard B-300-99 or equivalent standard for potable water supply.
 • TSS <= 0.15 % by weight, free alkali as NaOH by weight 0.1% to 1.0%.
 • Chlorate concentration less than 2.5 g/L upon delivery.
 • The supplier shall be responsible for transferring the liquid sodium hypochlorite into storage tanks at the delivery sites.
 • Estimated annual requirement: - 8,760 m3
 • Delivery amount and schedule: - 120 m3 every 5 days
 • Delivery locations in Yangon:

Location

Storage capacity

Minimum delivery requirement

Lagunbyin WTP
3 x 30 m3
23 m3/ 5 days
Nyaunghnapin WTP No.1
3 x 30 m3
26 m3/ 5 days
Nyaunghnapin WTP No.2
3 x 30 m3
26 m3/ 5 days
Hlawga No.1 Pump Station
3 x 30 m3
29 m3/ 5 days
Yegu Pump Station
3 x 20 m3
16 m3/ 5 days
 • Delivery quantities and schedules may vary depending on actual water production and demands. Liquid sodium hypochlorite consumption at each location is an estimate only and YCDC would not be bound by these amounts in its contract with the supplier.

Interested suppliers should provide the following information:

 • Manufacturers name and country of origin. Location of production facility.
 • Production capacity.
 • Manufacturing method and applicable standards.
 • Experience with bulk supply and delivery of liquid sodium hypochlorite for potable water supply or wastewater treatment.
 • Typical commercial terms used on similar supply and delivery contracts.
 • Method for placing an order: fixed schedule and fixed amount vs delivery of a varying amount within 72 hours after telephone notification by YCDC.
 • Product specifications: available chlorine g/l (minimum and maximum).
 • Manufacturer’s certified laboratory report showing: total suspended solids, excess sodium hydroxide content in g/l, iron mg/l, copper mg/l, and nickel mg/l.
 • Proposed shipping method to Yangon: by land (containers on flatbed truck vs tanker truck) or containers by air, capacity of tanker trucks or containers, number of trucks and containers. Proposed Incoterms for shipping e.g. C.I.P.
 • Description of customs clearance procedures and timeframes for land transportation.
 • Description of tanker truck unloading procedures and equipment for unloading directly into the liquid storage tanks and feeding facilities.
 • Description of container delivery procedures and unloading equipment: indicate the size and number of containers per truck. Indicate how the containers will be unloaded and how they should be stored by YCDC. Describe how the empty containers will be managed by the supplier (loading and transporting back to the manufacturer or to a recycling facility).
 • Estimated shipment delivery times from the time the product is manufactured to delivery at site including any time spent in clearing customs.
 • Methods for acceptance sampling and testing prior to unloading.
 • Description of delivery safety equipment, safety training and emergency response plans for spills and accidents.
 • Availability of staff for engineering and technical assistance with the application of its product, and disposal and handing of residues and sludge produced by the application of liquid sodium hypochlorite.

This is a request for information only and no contract award will be made as a result of this process.
YCDC will proceed with an International Competitive Bid for the procurement of goods for a 1 year contract when there is adequate information to do so. It is expected that hypochlorination facilities would be ready to start operations in January 2019.

Further information can be obtained at the address below during office hours from Monday to Friday between 09:30 am to 04:30pm.
Information should be delivered in a written form to the address below in person, by mail or email by October 15 2016 at 12 noon Yangon time.

Mr. MyintOo
Head of Department
Engineering Department (Water and Sanitation)
Yangon City Development Committee
No. 390, 12-Storey New Building, Merchant Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar
+95-977-8940593
+95-977-8940595
ycdcws@gmail.com

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၂၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ၍ထောက်ခံချက်ရရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ(၁၈)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က) ဟိန်းလင်းခန့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အမှတ်(၁၂)၊ (၄)လွှာ၊ ဖျာပုံလမ်း၊ကျွန်းတောအလယ်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 01-514454, 09-5020218
(ခ)
အရုဏ်ဦးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်

အမှတ်(၆၀၈/ဘီ၊ ၆၀၉/အေ)၊ ယုဇနတာဝါ၊ ရွှေဂုံတိုင်။ 01-558294,01- 558321,01-555269, E-mail:ahyoneoo@myanmar.com.mm, ahyoneoo1985@gmail.com

(ဂ) Myanmar Zhi De GeotecHnical
ENGINEERING Services Co.,Ltd.
အမှတ်(၂၂/အေ)၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 09-43194928
(ဃ) Myat Mi Ba Company Limited.

အမှတ်(၁၁၁)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 95-1-2305385, 516212, 682710,706883, 09-5124590, E-mail:headoffice@myatmiba.com

(င)
Capital Leasing Ltd. အမှတ်(၄၀၃/အေ)၊ C(8)၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ 09-977921662
(စ)
Delight Piling Co.,Ltd.

အမှတ်(၀၀၈)၊ (ဘီ)ဘလောက်၊ နှင်းဆီလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ Highway Complex, ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ 01-523836, 01-532028, E-mail:info@delightengg.com, delightconstruction2009@gmail.com.

(ဆ) Taw Win Family Construction Co.,Ltd.

အမှတ်(၄၅)၊တော်ဝင်စင်တာ၊ပြည်လမ်း၊ ပြည်အနောက်ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်. 01-8600034,01-8600035,01-8600036,01-8600037 ,E-mail: tawwinfamily09@gmail.com

(ဇ)
GREAT MYANMAR SERVICES

အမှတ်(၄၆၉)၊မန္တလေးလမ်း၊စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ် 09-5157878,09-73051898, 09-794116313

(စျ)

GEO FOUNDATIONS & CONSTRUCTION CO.,LTD.

အမှတ်(၁၉၂/အေ)၊သစ္စာလမ်း၊(၁၂ )ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမြို့နယ်, 09-440472526,09-421011615,01-2336387

(ည) Mate Swe Taw Concrete Pole, Construction & Engineering Co.,Ltd.

အမှတ်(၇၄)၊တပင်ရွှေထီးလမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ 01-686784, 09-5129282, 09-5133280
import.mst@gmail.com.၊ uthanwinmst@gmail.com.

(ဋ) GEOLAB(MYANMAR) CO.,LTD.

အမှတ်(၄၁၃/၄၁၄)၊အောင်သစ္စာလမ်း၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်။ 5077153, 09-8625068, 09-5003281 . E-mail: csc1999@gmail.com, geolab.myanmar@gmail.com

(ဌ) GD Myanmar Co.,Ltd.

အမှတ်(၃၂)၊ပိတောက်ရိပ်သာ(၁)လမ်း၊ မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်မြို့တော်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် 09-254233334 E-mail: gdmyanmar.co@gmail.com

(ဍ)
Myanmar Zhong Fei Company Limited

အမှတ်(၁/၈)၊ဓမ္မာရုံလမ်း၊ဘောက်ထော်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် , 09-780509511, 09-250434558, 09-250980869, 09453403524

(ဎ) CJ PILING (MYANMAR) CO.,LTD.

အမှတ်(၅၇-၅၈)၊ အခန်း(၄၀၂)၊ခေမာသီလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
09-420093994,09-5114875, E-mail: zawaung238@gmail.com, lsdg172@gmail.com

(ဏ) Dragon Power Engineering Co.,Ltd.

အမှတ်(၂၀၅)၊အနော်ရထာလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ 01-9648086,09-428024002, 09-5019469, E-mail: kyawswar.min@umgroups.com

(တ) K B G Piling & Construction Co.,Ltd.

အမှတ်(၁၀၁၈)၊သီရိရိပ်သာကွန်ဒို၊ (၉)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ 09-420119207,09-425284771

(ထ) Tek Bumi Co.,Ltd.

အမှတ်(၂၁၂/၂၁၅)၊ Ground Floor စံပယ်မာဃလမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ 09-5153441, 01-512695

(ဒ) Asia Geotechnique International Limited

အမှတ်(၄၃/W)၊ သီရိမွန်(၈)လမ်း၊ သီရိမွန်အိမ်ရာ၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 01-681771, 01-681863, 09-797719672, 09-973078612

၂။ (၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

The Government of the Republic of the Union of Myanmar Yangon City Development Committee

Invitation for Prequalification Greater Yangon Water Supply Improvement Project

Date: May 17, 2016
Loan Agreement No.: MY-P5
IFP No.: PQ-ICB-05

1. The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received a Loan from Japan International Cooperation Agency toward the cost of the Greater Yangon Water Supply Improvement Project. It is intended that part of the proceeds of this Loan will be applied to eligible payments under the contract resulting from the bidding for which this prequalification is conducted.
2. The Head of Department, Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee intends to prequalify contractors and/or firms for:
- Supply of domestic water meters with approx. 50,000 nos.
- Supply of bulk water meters with approx.60 nos.
3. It is expected that Invitation for Bids will be made in October 2016.
4. Prequalification will be conducted through procedures in accordance with the applicable Guidelines for Procurement under Japanese ODA Loans, and is open to all Applicants from eligible source countries, as defined in the Loan Agreement.
5. Interested eligible Applicants may obtain further information from and inspect the Prequalification Documents at the office of Head of Department, Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee from 9:30 a.m. to 4:30 p.m.
6. A complete set of the Prequalification Documents may be purchased by interested Applicant(s) from 17 May to 31 May 2016 on the submission of a written Application to the address below and upon payment of a non-refundable fee of MMK 15,000.
7. Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below by 12:00 noon - July 20, 2016, and be clearly marked “Application to Prequalify for Greater Yangon Water Supply Improvement Project Contract Package No. ICB-05”.

Head of Department
Engineering Department (Water and Sanitation)
Yangon City Development Committee
Mr. Myint Oo
No.390, 12- Storey New Building, Merchant Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar
+95-977-8940593
+95-977-8940595
ycdcws@gmail.com

The Government of the Republic of the Union of Myanmar Yangon City Development Committee

Invitation for Prequalification Greater Yangon Water Supply Improvement Project

Date: May 17, 2016
Loan Agreement No.: MY-P5

IFP No.:PQ-ICB-04

1. The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received a Loan from Japan International Cooperation Agency toward the cost of the Greater Yangon Water Supply Improvement Project. It is intended that part of the proceeds of this Loan will be applied to eligible payments under the contract resulting from the bidding for which this prequalification is conducted.
2. The Head of Department, Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee intends to prequalify contractors and/or firms for:
- Construction of distribution main and service pipeline with approx. 300 km in length in distribution zone 7 & 8.
- Construction of 60 district metering facilities including installation of district meters procured under contract ICB-05.
- Installation of service connections including 50,000 water meters procured under contract ICB-05.
3. It is expected that Invitation for Bids will be made in October 2016.
4. Prequalification will be conducted through procedures in accordance with the applicable Guidelines for Procurement under Japanese ODA Loans, and is open to all Applicants from eligible source countries, as defined in the Loan Agreement.
5. Interested eligible Applicants may obtain further information from and inspect the Prequalification Documents at the office of Head of Department, Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee from 9:30 a.m. to 4:30 p.m.
6. A complete set of the Prequalification Documents may be purchased by interested Applicant(s) from 17 May to 31 May 2016 on the submission of a written Application to the address below and upon payment of a non-refundable fee of MMK 15,000.

7. Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below by 12:00 noon - July 20, 2016, and be clearly marked “Application to Prequalify for Greater Yangon Water Supply Improvement Project Contract Package No. ICB-04”.

Head of Department
Engineering Department (Water and Sanitation)
Yangon City Development Committee
Mr. Myint Oo
No.390, 12- Storey New Building, Merchant Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar
+95-977-8940593
+95-977-8940595

ycdcws@gmail.com

The Government of the Republic of the Union of Myanmar Yangon City Development Committee

Invitation for Prequalification Greater Yangon Water Supply Improvement Project

Date: May 17, 2016
Loan Agreement No.: MY-P5
IFP No.: PQ-ICB-03

1. The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received a Loan from Japan International Cooperation Agency toward the cost of the Greater Yangon Water Supply Improvement Project. It is intended that part of the proceeds of this Loan will be applied to eligible payments under the contract resulting from the bidding for which this prequalification is conducted.
2. The Head of Department, Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee intends to prequalify contractors and/or firms for:

 • Construction of a 700mm diameter treated water transmission pipeline below the Bago River using tunneling method.
 • Crossing length: approx. 820m.
 • Tunnel internal diameter: ≥ 1,000 mm.
 • Treated water transmission pipeline: internal diameter ≥ 700 mm
 • Shafts: depth ≥32m, diameter ≥5 m

3. It is expected that Invitation for Bids will be made in October 2016.
4. Prequalification will be conducted through procedures in accordance with the applicable Guidelines for Procurement under Japanese ODA Loans, and is open to all Applicants from eligible source countries, as defined in the Loan Agreement.
5. Interested eligible Applicants may obtain further information from and inspect the Prequalification Documents at the office of Head of Department, Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee from 9:30 a.m. to 4:30 p.m.
6. A complete set of the Prequalification Documents may be purchased by interested Applicant(s) from 17 May to 31 May 2016 on the submission of a written Application to the address below and upon payment of a non-refundable fee of MMK 15,000.
7. Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below by 12:00 noon - July 20, 2016, and be clearly marked “Application to Prequalify for Greater Yangon Water Supply Improvement Project Contract Package No. ICB-03”.

Head of Department
Engineering Department (Water and Sanitation)
Yangon City Development Committee
Mr. MyintOo
No.390, 12- Storey New Building, Merchant Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar
+95-977-8940593
+95-977-8940595
ycdcws@gmail.com

The Government of the Republic of the Union of Myanmar Yangon City Development Committee

Invitation for Prequalification Greater Yangon Water Supply Improvement Project

Date: May 17, 2016
Loan Agreement No.: MY-P5
IFP No.:PQ-ICB-02

1. The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received a Loan from Japan International Cooperation Agency toward the cost of the Greater Yangon Water Supply Improvement Project. It is intended that part of the proceeds of this Loan will be applied to eligible payments under the contract resulting from the bidding for which this prequalification is conducted.
2. The Head of Department, Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee intends to prequalify contractors and/or firms for:

 • Treated water transmission pipeline with approx. 21 km in length from the transmission pumping station at Lagunbyin WTP to service reservoirsSR7 and SR8.
 • Treated water transmission pipeline with approx. 26 km in length from the transmission pumping station located at service reservoir SR8 to Thilawa SEZ.

3. It is expected that Invitation for Bids will be made in October 2016.
4. Prequalification will be conducted through procedures in accordance with the applicable Guidelines for Procurement under Japanese ODA Loans, and is open to all Applicants from eligible source countries, as defined in the Loan Agreement.
5. Interested eligible Applicants may obtain further information from and inspect the Prequalification Documents at the office of Head of Department, Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee from 9:30 a.m. to 4:30 p.m.
6. A complete set of the Prequalification Documents may be purchased by interested Applicant(s) from 17 May to 31 May 2016 on the submission of a written Application to the address below and upon payment of a non-refundable fee of MMK 15,000.
7. Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below by 12:00 noon - July 12, 2016, and be clearly marked “Application to Prequalify for Greater Yangon Water Supply Improvement Project Contract Package No. ICB-02”.

Head of Department
Engineering Department (Water and Sanitation)
Yangon City Development Committee
Mr. Myint Oo
No.390, 12- Storey New Building, Merchant Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar
+95-977-8940593
+95-977-8940595
ycdcws@gmail.com

The Government of the Republic of the Union of Myanmar Yangon City Development Committee

Invitation for Prequalification Greater Yangon Water Supply Improvement Project

Date: May 17, 2016
Loan Agreement No.: MY-P5
IFP No.: PQ-ICB-01

1. The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received a Loan from Japan International Cooperation Agency toward the cost of the Greater Yangon Water Supply Improvement Project. It is intended that part of the proceeds of this Loan will be applied to eligible payments under the contract resulting from the bidding for which this prequalification is conducted.
2. The Head of Department, Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee intends to prequalify contractors and/or firms for:

 • The construction of an administration building at the Lagunbyin Water Treatment Plant including the procurement and installation of laboratory equipment.
 • The procurement and installation of a SCADA system including sensors for the Lagunbyin WTP and the transmission and distribution system.
 • Construction of disinfection facilities at 4 locations.
 • The construction of a treated water transmission pumping station at the Lagunbyin Water Treatment Plant (7,900 m3/hr) including the procurement and installation of pumps.
 • The construction of two reinforced concrete service reservoirs: SR7=21,000 m3 and SR8=28,000 m3.
 • The construction of a distribution pumping station at SR7 including procurement and installation of distribution pumps (5,280 m3/hr)
 • The construction of a distribution and transmission pumping station at SR8 including procurement and installation of distribution pumps (5,280 m3/hr) and transmission pumps to serve the Thilawa SEZ (1,750 m3/hr).

3. It is expected that Invitation for Bids will be made in October 2016.
4. Prequalification will be conducted through procedures in accordance with the applicable Guidelines for Procurement under Japanese ODA Loans, and is open to all Applicants from eligible source countries, as defined in the Loan Agreement.
5. Interested eligible Applicants may obtain further information from and inspect the Prequalification Documents at the office of Head of Department, Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee from 9:30 a.m. to 4:30 p.m.
6. A complete set of the Prequalification Documents may be purchased by interested Applicant(s) from 17 May to 31 May 2016 on the submission of a written Application to the address below and upon payment of a non-refundable fee of MMK 15,000.

7. Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below by 12:00 noon - July 12, 2016, and be clearly marked “Application to Prequalify for Greater Yangon Water Supply Improvement Project Contract Package No. ICB-01”.

Head of Department
Engineering Department (Water and Sanitation)
Yangon City Development Committee
Mr. Myint Oo
No.390, 12- Storey New Building, Merchant Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar
+95-977-8940593
+95-977-8940595
ycdcws@gmail.com

အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထားရန် အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဤဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးလျက်ရှိသည့် အချို့သော ကန်ထရိုက်တိုက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိဘဲ အဆောက်အအုံများတွင် နေထိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိသဖြင့် ဤဌာနမှ စိစစ် အရေးယူရလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၁။(င)တွင် မည်သူမျှဆောက်လုပ်ပြီးသော အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ယင်းအဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းမပြုရ ဟု ပြဌာန်းထားပါသည်။

၃။ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိဘဲ နေထိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ကန်ထရိုက်တိုက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများ၏ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာများနှင့် မြေရှင်များအနေဖြင့် ၃၁.၃.၂ဝ၁၆ ရက်နေ့မတိုင်မီ ဤဌာနသို့ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်(BCC) လျှောက်ထားရယူကြရန် သတင်းစာများတွင် အသိပေးကြေညာခဲ့ခြင်းကြောင့် ဤဌာနသို့ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်(BCC) လျှောက်ထားလာသည့် အမှုတွဲများအား ဖြေလျော့၍ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိသည့်အပြင် သတ်မှတ်ရက်ပြည့်သော်လည်း ဆက်လက်လျှောက်ထားနေဆဲ အဆောက်အအုံများ ရှိနေသေးကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်(BCC)များအား ၃ဝ.၆.၂ဝ၁၆ ရက်နေ့အထိ ရက်တိုး၍ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားလာပါက ဖြေလျော့မှုဖြင့် စိစစ်ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ၊ မြေရှင်နှင့် နေထိုင်သူများကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

၄၅ပေ x ၁၅ပေ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ လျောက်ထားရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ၄၅ပေ x ၁၅ပေ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များအား အောက်ပါအတိုင်း အုပ်စုခွဲခြား၍ ငှားရမ်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

( က ) အုပ်စု A တစ်နှစ်ငှားရမ်းခ ကျပ်သိန်း(၂၅ဝ)
( ခ ) အုပ်စု B တစ်နှစ်ငှားရမ်းခ ကျပ်သိန်း(၁၈ဝ)
( ဂ ) အုပ်စု C တစ်နှစ်ငှားရမ်းခ ကျပ်သိန်း(၁၃၅)
( ဃ ) အုပ်စု D တစ်နှစ်ငှားရမ်းခ ကျပ်သိန်း(၁ဝဝ)
( င ) အုပ်စု E တစ်နှစ်ငှားရမ်းခ ကျပ်သိန်း( ၅ဝ)

၂။ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ အငှားချထားရာတွင် လျှောက်ထားသူမှ ကြော်ငြာဘုတ်(၁)ခုလျှင် စပေါ်ငွေ ကျပ်(၂ဝ)သိန်းပေးသွင်း၍ အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်မရှိ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လျှောက်ထားသူများကိုယ်တိုင် ပွင့်လင်း မြင်သာစွာဖြင့် မဲနှိုက်အငှားချထားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။အဆိုပါ ၄၅ပေ x ၁၅ပေ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များအား အငှားချထားခြင်း လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 • ကြော်ငြာဘုတ်(၁)ခုလျှင် လျှောက်လွှာတစ်စောင်နှုန်းဖြင့် လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ စပေါ်ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း ယာယီငွေသွင်းချလံ(PO မူရင်း)နှင့် အတူ မိတ္တူ(၂)စောင်ပူးတွဲ၍ ဌာနမှူး၊ စီမံရေးရာဌာနသို့ လိပ်မူလျှောက်ထားရပါမည်။

 • လျှောက်လွှာနှင့်အတူ MIC ခွင့်ပြုမိန့်(သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီလိုင်စင်(သို့မဟုတ်) စည်ပင်သာယာ လိုင်စင်(သို့မဟုတ်) ဝန်ကြီးဌာန/ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုခု၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြောင်း အထောက် အထားများပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။

 • လျှောက်ထားသူသည် အပိုဒ်(ခ)ပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားအမည်တွင် ပါဝင်သူ ကိုယ်တိုင်လျှောက်လွှာတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးလျှောက်ထားရမည်။(လျှောက်လွှာများတင်သွင်း ရာတွင် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် လျှောက်ထားတင်သွင်းနိုင်သည်။)

 • မဲနှိုက်ရရှိသည့်ကြော်ငြာဘုတ်အတွက် ကျသင့်ငှားရမ်းခငွေအား စတင်အငှားချသည့်လမှစ၍ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးသည်အထိ လအလိုက်ကျသင့်ငွေတွက်ချက်၍ ကြိုတင်ပေးသွင်းထား သည့် စပေါ်ငွေကျပ်သိန်း(၂ဝ)အား ခုနှိမ်၍ ကျန်ငွေအား အကြေပေးသွင်းရမည်။

 • မဲနှိုက်ရရှိပါက ရရှိသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း(၃ဝ)ရက်အတွင်း ကျသင့်ငှားရမ်းခငွေအား (မပျက်မကွက်) ပေးသွင်းရပါမည်။ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပေးသွင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါက ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် အငှားချထားခြင်းကို ရုပ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီး ကြိုတင်ပေးသွင်းထားသည့် စပေါ်ငွေ ကျပ်သိန်း(၂ဝ)အား ကော်မတီဝင်ငွေအဖြစ် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်။

 • မိမိလျှောက်ထားသည့် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်အား မဲနှိုက်ရာတွင် မရရှိခဲ့ပါက စပေါ်ငွေ ကျပ်သိန်း (၂ဝ)အား သတ်မှတ်ရက်အတွင်းမြို့တော်ဘဏ်တွင် ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည််။

 • ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ရရှိသည့် လုပ်ငန်း/ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ပေးသွင်း ရမည့်ငှားရမ်းခများအား ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ် DY-9 ၂-၁၂-ဝ၃-ဝ၅ ဖြင့် မြို့တော်ဘဏ်သို့ ပေးသွင်းရပါမည်။ ငှားရမ်းခွင့်ရရှိသည့် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များတွင် တပ်ဆင်မည့် ကြော်ငြာဒီဇိုင်းများသည် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လျော်ညီသည့် ဒီဇိုင်းပုံစံဖြစ်ရမည့်အပြင် အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ ဘီယာနှင့် ကန့်သတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား တပ်ဆင်ကြော်ငြာမှုမရှိစေရေး၊ Vinyl မတပ်ဆင်မီ ဌာနသို့ နမူနာပုံစံတင်ပြပြီး ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရပါမည်။

 • ငှားရမ်းခွင့်ရရှိသည့်ကြော်ငြာ Vinyl ဒီဇိုင်းအားပြောင်းလဲတပ်ဆင်လိုပါက တပ်ဆင်လိုသည့် ဒီဇိုင်းပုံစံကို ကြိုတင်တင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ရမှသာ ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲခ ၅ဝဝဝဝိ/- ပေးသွင်း၍ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ၄၅ပေ x ၁၅ပေ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်နှုန်းထားနှင့်တည်နေရာများနမူနာပုံစံ
သို့

ဌာနမှူး

စီမံရေးရာဌာန

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရက်စွဲ၊ ၂ဝ၁၆ခုနှစ် -------- လ-------ရက်
အကြောင်းအရာ။ ၄၅ပေx၁၅ပေ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်၌ ကြော်ငြာခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း

၁။ အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့၏---------------- ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းသည် အမှတ်(--------)၊ --------ထပ်၊ ----------------------လမ်း၊ ------------------------မြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိ၍ ------------------------- လုပ်ငန်းကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။


၂။ ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့၏ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကြော်ငြာများအား ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ စိုက်ထူထားသော ၄၅ပေ x ၁၅ ပေ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များအနက် အုပ်စု(---- )တွင်ပါဝင်သော တိုင်အမှတ်(------)၊ တည်နေရာ ---------------------------- အား လျှောက်ထားရယူလိုပါသည်။


၃။ ကြော်ငြာခွင့်ရရှိပါက ဌာနမှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထား အတိုင်း ငွေပေးဆောင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်

လက်မှတ် ----------------------------
အမည်----------------------------
နိုင်ငံသားအမှတ်----------------------------
ရာထူး/တာဝန်----------------------------
ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်း----------------------------
နေရပ်လိပ်စာ ----------------------------
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ----------------------------

စီမံရေးရာဌာန၊ စီမံဌာနခွဲ၊ ကြော်ငြာဌာန
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြော်ငြာခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ မြေစီမံမှုလုပ်ငန်း များအား e-applicationဖြင့် Online မှ မြို့နယ်(၁၃)မြို့နယ်အား ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ မြေစီမံမှုလျှောက်ထား မည့် ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့် ၃ဝ-၃-၂ဝ၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ Online ဖြင့်လျှောက်ထားခြင်းများကို (ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ၊ မဂင်္လာဒုံ၊ မရမ်းကုန်း၊ အင်းစိန်)မြို့နယ်များအား ထပ်တိုးဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနတွင် အောက်ပါ မြို့နယ်များအား မြေစီမံခန့်ခွဲမှုများကို ၁-၄-၂ဝ၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ မြို့တော်ခန်းမရှိ Online Service ဌာနတွင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမပြုတော့ဘဲ Internet အသုံးပြုနိုင်လျှင် မိမိနေအိမ်မှလည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှလည်းကောင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

၃။ ထိုသို့လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက အောက်ပါအတိုင်း လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်-

  (က) Browser Y.C.D.C ၏ Web Site (www.ycdc.gov.mm) သို့ ဝင်ရောက်ပါ။
  (ခ) Online ဝန်ဆောင်မှုများမှ အိမ်ခြံမြေဂရန် ကိုရွေးပါ။
  (ဂ) လျှောက်လွှာများမှ မြေပုံကူး/လျှောက်ထားလိုသည့်ကိစ္စ ကိုရွေးပါ။
  (ဃ) မြေပုံကူးလျှောက်ထားခြင်းလျှောက်လွှာပုံစံအား အချက်အလက်များဖြည့်စွက်ပါ။ (အနီရောင် ပြထားသော အချက်အလက်များကို မဖြစ်မနေ မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ရပါမည်။)
  (င) e-mail လိပ်စာရှိပါက ဖြည့်စွက်ပေးရပါမည်။
  (စ) လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို Select File ကိုနှိပ်၍ Scan ဖတ်ပြီး Attach ဖိုင်တွဲပို့ ပေးရပါမည်။
  (ဆ) လျှောက်ထားပါသည် ကိုနှိပ်ရပါမည်။
  (ဇ) လျှောက်လွှာလက်ခံကြောင်း ဌာနကပြန်ကြားသည့် Token အမှတ်---------- ကိုမှတ်သား ထားရပါမည်။
  (စျ) e-mail လိပ်စာဖော်ပြထားပါလျှင် အကြောင်းကြားခြင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ (SMS) ပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ လျှောက်လွှာလက်ခံကြောင်း အပိုဒ်(၂)(ဇ)ပါ Token အမှတ် လက်ခံရရှိသည်ဆိုပါက လျှောက်ထားမှု အမျိုးအစားအလိုက် မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ရန် Online မှပင်အကြောင်းကြားခေါ်ယူပါမည်။ မြို့တော်ခန်းမ သို့မပျက်မကွက်လာရောက်ပြသအစစ်ဆေးခံရပါမည်။ (ပထမအကြိမ်လာရောက်ခြင်း)

၅။စစ်ဆေးပြီးပါက ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းရန်အတွက် မြို့တော်ခန်းမတွင်တစ်ပါတည်း ပေးသွင်းနိုင်ပါ သည်။ တစ်ပါတည်းမပေးသွင်းနိုင်ပါက လျှောက်ထားသည့် မြို့နယ်ရှိ နီးစပ်ရာမြို့တော်စည်ပင်ဘဏ်ခွဲများ (သို့) ဧရာဝတီဘဏ်ခွဲများတွင် တိုက်ရိုက်ပေးသွင်းနိုင်ရေး ငွေသွင်းချလံအမှတ်ကို Online မှအကြောင်းကြား ပါမည်။ အဆိုပါနီးစပ်ရာဘဏ်များသို့ သွားရောက်ပြီး ၎င်းငွေသွင်းချလံအမှတ်ကို ပြသ၍ ငွေပေးသွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး သတင်းစာကြော်ငြာရန်လိုအပ်သည့် လျှောက်ထား မှုများအတွက် ဌာနမှ တာဝန်ယူကြော်ငြာသည့် သတင်းစာကြော်ငြာခငွေအား ဌာနသို့လာရောက် ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (ဒုတိယအကြိမ်လာရောက်ခြင်း)

၇။ သီးခြား သတင်းစာကြော်ငြာရန် လိုအပ်ပါက ဌာနမှပေးသည့် ကြော်ငြာပုံစံဖြင့် သက်ဆိုင်ရာသတင်းစာ တိုက်များတွင် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ငွေသွင်းသတင်းစာကြော်ငြာထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး သတင်းစာ ပါပြီးနောက်ရက်တွင် အဆိုပါသတင်းစာများအား ဌာနသို့ မပျက်မကွက်ပြန်လည်ပေးပို့ ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။(ဒုတိယနှင့်တတိယအကြိမ်လာရောက်ခြင်း)

၈။Online ဖြင့် မြေစီမံမှုလျှောက်ထားခြင်းများအပေါ် ဌာနမှစိစစ်ခွင့်ပြုပြီးပါက လျှောက်ထားသည့် မြေပုံမြေရာဇဝင်အား ဌာနတွင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူခြင်း(သို့မဟုတ်) လျှောက်ထားစဉ် Token အမှတ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ၌လည်း ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ (မြေပုံ/မြေရာဇဝင်များကို မိမိအိမ်မှ Printer ဖြင့် ထုတ်ယူခွင့်မရှိဘဲ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများရှိ ဌာနက သတ်မှတ် ထုတ်ပေးထားသော စာရွက်ဖြင့်သာ ခွင့်ပြုထားသည့် မြေပုံ/မြေရာဇဝင်ကို ထုတ်ယူပြီး စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။) (မှတ်ချက်။ မိမိအိမ်တွင် Internet အသုံးပြုနိုင်ပြီး Printer ရှိ၍ထုတ်ယူပါက မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ရုံးက ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။)

၉။ ဂရန်သစ်လျှောက်ထားခြင်းများတွင် ဌာနမှ ခွင့်ပြုပြီး၊ ဝန်ဆောင်ခငွေပေးသွင်းပြီးသည့်အချိန်တွင် ဂရန်စာအုပ်၌ အငှားချထားခြင်းခံရသူ ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုး ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သဖြင့် မြို့တော်ခန်းမသို့ လာရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။ အထက်အပိုဒ်(၂)ပါမြို့နယ်များမှအပ စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ကျန်မြို့နယ်များဖြစ်သည့် '' သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ လသာမြို့နယ်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ''တို့သည် လက်ရှိအတိုင်း မြို့တော်ခန်းမရှိ OSS ခန်းမတွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေး အပ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ထိုသို့အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် မိမိလျှောက်ထားမှုအခြေအနေသည် မည်သည့် အဆင့်ရောက်ရှိနေပြီကို သိရှိရန်နှင့် ဌာနမှအကြောင်းကြားခြင်းများကို သိရှိရန်အတွက် လျှောက်လွှာ အခြေအနေ ပြစာရင်းမှ လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာအမျိုးအစား၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ Tokenအမှတ် တို့ကို ဖြည့်စွက်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး နိုင်ပါသည်။

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထားရန် အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဤဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးလျက်ရှိသည့် အချို့သော ကန်ထရိုက်တိုက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ် (BCC) လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိဘဲ အဆောက်အအုံများတွင် နေထိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိသဖြင့် ဤဌာနမှ စိစစ် အရေးယူရလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၁။(င)တွင် မည်သူမျှဆောက်လုပ်ပြီးသော အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ယင်းအဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းမပြုရ ဟု ပြဌာန်းထားပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိဘဲ နေထိုင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ကန်ထရိုက်တိုက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများ၏ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ များနှင့် မြေရှင်များအနေဖြင့် ၃၁.၃.၂ဝ၁၆ ရက်နေ့မတိုင်မီ ဤဌာနသို့ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ် (BCC)လျှောက်ထားရယူကြရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လျှောက်ထားပါက ဖြေလျော့မှုဖြင့် စိစစ်ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ရက် အတွင်း လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ၊ မြေရှင်နှင့် နေထိုင်သူများကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေသားစမ်းသပ်မှု (Soil Test) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသော ရလဒ်များ ရရှိလာစေပြီး တင်ပြချက်များအပေါ်တွင် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှု ရှိစေရန်အတွက် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၁၆) ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က) Mya Yar Pin Engineering & Consulting Group

အမှတ်(၂)၊ မြောင်းမြလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။

01-524163, 01-523855, 09-73216969, 09-8598795

(ခ)
CECC (Civil Engineer's Construction Co.Operative Limited.)

အမှတ်(၅၈/၆၄)၊ထီးတန်းအိမ်ရာ၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။

09-5404572, 01-220962, 01-222649

(ဂ) UNO Consultant Geotechnical Engineering Group

တိုက်(၃)၊ဝေဇယန္တာရိပ်သာ(၁)လမ်း၊လမ်းသွယ်(၁)၊ မိချောင်းကန်အပိုင်း(၁)၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

09-5112557, 01-573019, 01-565249
(ဃ) Tek Bumi Co.,Ltd.

အမှတ်(၂၁၂/၂၁၅)၊ Ground Floor စံပယ်မာဃလမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ကမာရွတ်မြို့နယ်။

01-512695, 01-511519

(င)
Geo-Friends Engineering & Construction Co.,Ltd.

အမှတ်(၁၁၃၆/A+B)၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

01-561431, 09-420107757, 09-420107767

(စ)
AMT Geotechnical Engineering Group

အမှတ်(၉၃)၊ မြေညီ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။

01-227018

(ဆ) Geotechnics Myanmar Company Limited.

ပထမထပ်၊ စံပြရန်ကင်းစျေး၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။

09-448007119

(ဇ)
JGS (Japan Geological Survey Laboratory Services Co.,Ltd.)

အမှတ်(၆-C)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပင်လုံအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

09-31119728,09-975802226,09-975802227,09-975802228,09-421119990

(စျ)
Fukken Co.,Ltd.

အမှတ်(၁၃၁)၊ ပင်လုံ(၃)လမ်း၊ (၂၇/၄)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

01-8010896, 09-420089762,09-421096078

(ည) SUNTAC TECHNOLOGIES

အခန်း(၇)၊ တိုက်(၅)၊ Myanmar ICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်။

01-652245,01-652246,01-652310,01-652312, 01-507150

(ဋ) Future Force Engineering Co.,Ltd.

အမှတ်(၁၅၅)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

09-5047815

(ဌ) Electrum Public Co.,Ltd.

အမှတ်(၅၉)၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။

09-43157295

(ဍ)
Energy World Co.,Ltd.

အမှတ်(၁၅၁)၊ (၃)လွှာ၊ (၄၆)လမ်းနှင့်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။

09-420122226, 09-254972300, 09-254972400, 09-254972500

(ဎ) STRATA Geotechnical Investigation Co.,Ltd.

အမှတ်(၂၂)၊ (၁၆၆)လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်။

09-450025535, 09-49205962, 01-543063

(ဏ) International Integrated Services (Geol Mark Co.,Ltd.)

အမှတ်(၃၅)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၇)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။

09-49571127,09-5106723

(တ) GEOLAB(MYANMAR) Co.,Ltd.

အမှတ်(၄၁၄)၊ အောင်သစ္စာလမ်း၊ U-10၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

09-8611406, 09-5003281

၂။ (၁.၁၀.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြရာတွင် တင်ပြရမည့် Soil Report များကို အထက် ဖော်ပြပါ ဤကော်မတီအသိအမှတ်ပြု မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Soil Report များကို သာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့်မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်(Soil Test Licence) လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများမှ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျ ဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ် မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက် ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသော အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ(၁၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

Myanmar V-Pile Co.,Ltd

အခန်း(၉၀၁၊၉၀၂)၊ တိုက်(၁၀၇၊၁၀၉) ဝါဝါဝင်းတာဝါ၊အနော်ရထာလမ်းနှင့်စဉ့်အိုးတန်းလမ်းထောင့်၊ လသာမြို့နယ်။ +951-250911, 250922,252493, 395696

Win Piling Group (A division of Waterworks Engineering Group Services Co.,Ltd)

အမှတ်(၁၈)၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ 09-5014942, 01-644506

Golden Tri Star Co.,Ltd ပထမထပ်၊အလုံတာဝါ၊ River View Garden Houshing ကမ်းနားလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်။ 01-211430, 09-977830493, 09-977830506, 09-8613588
City Press Pile Construction Co.,Ltd အမှတ်(၃၈)၊​ မြေညီထပ်၊ တရုတ်ကျောင်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 09-252546017, 09-252546018, 09-252546019, 09-73166853
Positive Pioneer Co.,Ltd အမှတ်(၂၁၆/၂၂၂)၊ 4 (A+B)၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းအိမ်ရာ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းထောင့်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။ 09-431635561, 01-200593, 01-200595, 09-420031990, 09-5156668
GEO-TECH PILE Co.,Ltd. အမှတ်(၅၂/၆၀)၊ မြေညီထပ်၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ 01-380309, 01-388428, 01-253313
DE PA WADDY Co.,Ltd (Pile Foundation Services & Construction) အမှတ်(၂၈၈/၂၉၀)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၂/၄၀၃)၊ (၄)လွှာ MWEA တာဝါ၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ 01-389374, 01-389378, 01-389620
Han Myanmar Construction Co.,Ltd အမှတ်(၁၉/၂၀)၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်းနှင့် ဦးရွှေမြူလမ်းထောင့်၊ စက်မှုဇုံ(၄)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။ 09-250499632, 09-791633327
Glory Hope Construction & Piling Co.,Ltd အမှတ်(၁၂၆)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ 01-392236,09-421095680, 09-43146402
Joyance International Co.,Ltd အမှတ်(၉)၊ ငါးမာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊ (၃၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။ 09-5302149, 09-977100200, 09-977100300
Dolphin Ayeyarwady Pile Construction Co.,Ltd တိုက်(၁၉)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ငုဝါလမ်း၊ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 01-530488,09-5016753,09-775016753,09-5200302,09-775200302, Fax. 09-51-653343
Winner Super Diamond Pile Co.,Ltd W.S.D GROUP အမှတ်(၅၆)၊ မြေညီ၊ (၄၄)လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ 09-381964,09-73131288,09-73150482, 09-977909888. Email-wsdmyanmar@gmail.com
နေကမ္ဘာမြန်မာဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် Tower (A), Unit(A), Room(1-A)(Royal Sin Min Condo) Corner of Stand Road & Ahlon Road, Ahlon Township, Yangon. Ph-951-218023,959-8600970, Hp:959-5022717, Email: complete.rich@gmail.com
International Integrated Services Company Limited No.(47), (67)Quarter, Yadanar Road, Dagon Sate Kan Township, Yangon, Myanmar Tel: 09-73045577, 09-5215629. Fax: 01-450990 Email: iis@myanmar.com.mm
Win Empire Construction Co.,Ltd အမှတ်(၈၂/အေ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြိုနယ်။ 09-788888134

၂။ ((၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီ များကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာများ သိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း အဆောက်အအုံများအား တာဝန်ယူကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ စည်းကမ်းများသတ်မှတ်၍ ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင်နှင့် အင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်များ ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။

၂။ သို့ရာတွင် အချို့သော လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာတို့သည် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် မလျှောက်ထားမီ မြေပြင်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမပြုဘဲ မြေပြင်အခြေအနေနှင့် မကိုက်ညီဘဲ ဆောက်လုပ်ထားသော ပုံစံများနှင့် ခွင့်ပြုချက်မရမီဆောက်လုပ်ထားသည့်အဆောက်အအုံပုံစံများတွင် အခကြေးငွေယူ၍ အလွယ်တကူလက်မှတ် ရေးထိုးကြခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိပြီးပါကလည်း လုပ်ငန်းခွင်အား စနစ်တကျမကြီးကြပ်သဖြင့် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုနှင့် ပုံစံကွဲလွဲမှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဌာနမှ လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းအရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်ရခြင်းအပေါ် အရေးယူခံရသည့် အဆောက်အအုံသည် မိမိတို့နှင့်ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြ၍ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်ခြင်းမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်နှင့် အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် ပြန်လည်တင်ပြနေကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာများအနေဖြင့် မိမိတာဝန်ယူလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့်ပုံစံများကိုသာ တာဝန်ယူလက်မှတ် ရေးထိုးကြရန်နှင့် မိမိတာဝန်ယူလက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသော အဆောက်အအုံများကို ခွင့်ပြုပုံစံပါအတိုင်း စည်းကမ်းနှင့်အညီ ဆောက်လုပ်စေရေးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ကြရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ မိမိတာဝန်ယူလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် အဆောက်အအုံတွင် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုများပေါ်ပေါက်ပါက ထိရောက်စွာအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လိုအပ်ပါက လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ပြစ်ဒဏ်လျော့ပေါ့ပေးရန် တင်ပြခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ် မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ၍ ထောက်ခံချက်ရရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ(၂)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က)

GEO-TECH PILE Co.,Ltd.

အမှတ်(၅၂/၆၀)၊ မြေညီထပ်၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ 01-380309, 01-388428, 01-253313

(ခ)

DE PA WADDY Co.,Ltd (Pile Foundation Services & Construction)

အမှတ်(၂၈၈/၂၉၀)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၂/၄၀၃)၊ (၄)လွှာ, MWEA တာဝါ၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်, 01-389374, 01-389378, 01-389620

၂။ (၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေသားစမ်းသပ်မှု (Soil Test)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသော ရလဒ်များ ရရှိလာစေပြီး တင်ပြ ချက်များအပေါ်တွင် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်အတွက် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသော မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီ(၁၁)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ လျှောက်ထားလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီ(၄)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထား ပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က)

Electrum Public Co.,Ltd.

အမှတ်(၅၉)၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ 09-43157295

(ခ)

Energy World Co.,Ltd.

အမှတ်(၁၅၁)၊ (၃)လွှာ၊ ၄၆ လမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ 09-420122226, 09-254972300, 09-254972400, 09-254972500

(ဂ)

STRATA Geotechnical Investigation Co.,Ltd

အမှတ်(၂၂)၊ (၁၆၆)လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်။ 09-450025535, 09-49205962, 01-543063

(ဃ)

International Integrated Services (Geol Mark Co.,Ltd.)

အမှတ်(၃၅)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၇)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ 09-49571127, 09-5106723

၂။ (၁.၁၀.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် တင်ပြရမည့် Soil Report များကို ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Soil Report များကို သာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့်မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်(Soil Test Licence)လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများမှ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့်အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ် မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ(၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က)

Myanmar V-Pile Co.,Ltd

အခန်း(၉၀၁၊၉၀၂)၊ တိုက်(၁၀၇၊၁၀၉) ဝါဝါဝင်းတာဝါ၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့်စဉ့်အိုးတန်းလမ်းထောင့်၊ လသာမြို့နယ်။

(ခ)

Win Piling Group (A division of Waterworks Engineering Group Services Co.,Ltd)

အမှတ်(၁၈)၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ 09-5014942, 01-644506

(ဂ)

Golden Tri Star Co.,Ltd

ပထမထပ်၊အလုံတာဝါ၊ River View Garden Houshing ကမ်းနားလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်။ 01-211430, 09-977830493, 09-977830506, 09-8613588

(ဃ)

City Press Pile Construction Co.,Ltd

အမှတ်(၃၈)၊ မြေညီထပ်၊ တရုတ်ကျောင်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 09-252546017, 09-252546018, 09-252546019, 09-73166853

(င)

Positive Pioneer Co.,Ltd

အမှတ်(၂၁၆/၂၂၂)၊ 4 (A+B)၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းအိမ်ရာ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းထောင့်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။ 09-431635561, 01-200593, 01-200595, 09-420031990, 09-5156668

၂။ (၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အများသိစေရန် ကြော်ငြာချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ အောက်ဖော်ပြပါ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာများမှာ ကော်မတီမှ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ အကြိမ်ကြိမ် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သဖြင့် ကန်ထရိုက်တာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်နှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်လိုင်စင်လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား ရာသက်ပန်ရုပ်သိမ်းထားကြောင်း၊ အမည်ပျက်စာရင်း(Black List)ရေးသွင်းထားကြောင်း အများသိစေရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-

(က) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများ

စဉ်

အမည်

လိုင်စင်အမှတ်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

မှတ်ချက်

၁။

ဦးအောင်ဇော်ဝင်း

LC-၁ဝ၉

၁၂/ပဘတ(နိုင်)ဝ၂၉၉၅၁

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းခြင်း

၂။

ဦးအောင်ခင်

LC-၂၁၂

၁၂/သကတ(နိုင်)၁၂၈၈၆ဝ

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းခြင်း

၃။

ဦးဝင်းနိုင်

LC-၂၅၄

၁၂/စခန(နိုင်)ဝဝ၆၉ဝ၇

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းခြင်း

၄။

ဦးကျော်ဝင်း(ခ)ကျင်ကွီး

LC - ၃၈၄

၁၂/ဗဟန(ဧည့်)ဝဝဝဝ၄၃

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းခြင်း

၅။

ဦးအောင်ထိန်း(ခ) အိန်ထိန်း

LC-၂၁

၁၂/လသန(နိုင်)ဝဝ၃၂၁၁

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး Black List ရေးသွင်းခြင်း

၆။

ဦးကျော်ညွန့်(ခ) ချောင်မွန်ငေါက်

LC-၇၁

၁၂/ကမရ(နိုင်)ဝ၅ဝ၁၂၇

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၇။

ဦးခင်မောင်ပြုံး

LC-၇၅

၁၂/ကမတ(နိုင်)ဝဝ၈၃၅၆

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၈။

ဦးဇော်လွင်

LC-၁၃၃

၉/မရမ(နိုင်)ဝ၄၆၅၄၁

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၉။

ဦးတင်မြင့်

LC-၂ဝဝ

၁၂/မဂတ(နိုင်)ဝ၄၂၄၅၃

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁ဝ။

ဦးကျော်သန်း

LC-၂၁၃

၁၂/မဂတ(နိုင်)ဝ၇၈ဝ၅၆

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၁။

ဦးကိုကိုလေး

LC-၂၁၇

၁၂/ကမရ(နိုင်)ဝ၅၁ဝ၃၅

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၂။

ဦးမြင့်ကြည်

LC-၂၂၅

၁၂/မဘန(နိုင်)ဝ၄၅၁၈၃

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၃။

ဦးစိုးမြင့်ဦး

LC-၂၄၆

၁၂/မဂတ(နိုင်)ဝ၁၄၉၉၃

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၄။

ဦးမြတ်ထွန်း

LC-၂၆၉

၁၂/ကမရ(နိုင်)ဝ၄၇၃၆၉

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၅။

ဦးသိန်းဌေး(ခ) အီစွတ်

LC-၃၆၂

၁၂/သဃက(နိုင်)ဝ၄၃ဝ၃၄

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၆။

ဦးကျော်မြင့်

LC-၃၇၅

၁၂/မဂတ(နိုင်)ဝ၄၉၂၄၂

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၁၇။

ဒေါ်သူဇာ

LC-၄၂၅

၁၂/မဂတ(နိုင်)ဝ၇၂၅၈၈

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး BLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

() လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာများ

စဉ်

အမည်

လိုင်စင်အမှတ်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

မှတ်ချက်

၁။

ဦးစိုးညွန့်

LC-၃၂၄/ကြီး

၁၂/ဒလန(နိုင်)ဝ၃၄၂၄၃

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းခြင်း

၂။

ဒေါ်လပြည့်သွယ်

LC-၈၄ဝ/ကြီး

၁၂/ဆခန(နိုင်)ဝ၆၆၃၂၂

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းခြင်း

၃။

ဒေါ်မိကျိုက်စော

LC-၅၃၉/ငယ်

၁၂/လမန(နိုင်)၁၄၂၈၇၄

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီးBLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

၄။

ဦးသိန်းဇော်

LC-၇၆၂/ကြီး

၁၂/ရပသ(နိုင်)ဝ၃၂၉၂ဝ

ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီးBLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် စည်းကမ်းမဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင်ပတ်သက်၍အများသိစေရန် ကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ရန်ကုန်မြို့တော်အား သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုရှိစေရေးအတွက် မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများအား စဉ်ဆက်မပြတ်ကြပ်မတ်လျက်ရှိရာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များကိုလည်း စည်းကမ်းတကျဖြစ်စေရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

၂။ သို့ရာတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အချို့သည် လုပ်ငန်းခွင်မှ ထွက်ရှိသည့် မြေကြီးနှင့် စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ သယ်ယူရာ၌ မော်တော်ယာဉ်များတွင် လိုအပ်သောအဖုံးအကာများ စနစ်တကျ မဆောင်ရွက် ခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာများ တွင် မစွန့်ပစ်ဘဲ စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်ခြင်း၊ မြေသယ်ယာဉ်၏ဘီးများအား လုပ်ငန်းခွင်မှ အထွက်တွင် ရေဖြင့်ဆေးကြောရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကြောင့် အများပြည်သူသုံးလမ်းများပေါ်တွင် အမြင်မတင့်တယ်သော ညစ်ပေမှုဖြစ်ပေါ်၍ စည်းကမ်းမဲ့စွာဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြသောကြောင့် ပြည်သူများ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်ရကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာများသည် မိမိတို့ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များအား စနစ်တကျကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားကြရန်နှင့် စည်းကမ်းမ လိုက်နာမှု များအား စစ်ဆေး တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ၊ လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာတို့အား လိုင်စင်ပိတ်သိမ်း သည်အထိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ ထိရောက်စွာအရေးယူမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကိုလည်း သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေးများ အပြင် အနည်းဆုံး(၁)လ ရပ်ဆိုင်းအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေသားစမ်းသပ်မှု (Soil Test)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသော ရလဒ်များ ရရှိလာစေပြီး တင်ပြ ချက်များအပေါ်တွင် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်အတွက် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၁၂)ခုအနက် ဌာနသို့ မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် လာရောက်လျှောက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ(၆)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ လျှောက်ထားလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီ(၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က)

Geotechnics Myanmar Co.,Ltd

ပထမထပ်၊ စံပြရန်ကင်းစျေး၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။

09-448007119

(ခ)

JGS Co.,Ltd

အမှတ်(၆-C)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပင်လုံအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

09-31119728,09-975802226,09-975802227,09-975802228,09-421119990

(ဂ)

FUKKEN CO.,LTD(Yangon Branch)

Engineering Group

အမှတ်(၁၃၁)၊ ပင်လုံ(၃)လမ်း၊ (၂၇/၄)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

01-8010896,09-420089762,09-421096078

(ဃ)
SUNTAC TECHNOLOGIES

အခန်း(၇)၊ တိုက်(၅)၊ Myanmar ICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်

01-652245,01-652246,01-652310,01-652312,01-507150

(င)
Future Force Engineering Co.,Ltd

အမှတ်(၁၅၅)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။

09-5047815

၂။ (၁.၁၀.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် တင်ပြရမည့် Soil Report များကို ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Soil Report များကို သာ လက်ခံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့်မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်(Soil Test Licence)လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများမှ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေသား စမ်းသပ်မှု(Soil Test)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသော ရလဒ်များ ရရှိလာစေပြီး တင်ပြချက်များအပေါ် တွင် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် သည့် အောက်ပါကုမ္ပဏီများကို စိစစ်၍ လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က)

Mya Yar Pin

Engineering & Consulting Group

အမှတ်(၂)၊ မြောင်းမြလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 01-524163, 01-523855,

09-73216969, 09-8598795

(ခ)

CECC (Civil Engineer's

Construction Co.Operative Limited)

အမှတ်(၅၈/၆၄)၊ထီးတန်းအိမ်ရာ၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။

09-5404572, 01-220962, 01-222649

(ဂ)

UNO Consultant Geotechnical

Engineering Group

အမှတ်(၁၀၈)၊ ဝေဇယန္တာဥယျာဉ်(၄)လမ်း၊ မိချောင်းကန်အပိုင်း(၁)၊

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ 09-5112557, 01-573019, 01-571814

(ဃ)
Tek Bumi Co.,Ltd

အမှတ်(၂၁၂/၂၁၅)၊ Ground Floor, စံပယ်မာဃလမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ

ကမာရွတ်မြို့နယ်။ 01-512695, 01-511519

(င)
GEO Friends Co.,Ltd

အမှတ်(၁၁၃၆/ဘီ)၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

01-561431, 01-577035, 09-420107757, 09-420107767

(စ)
AMT Geotechnical Engineering Group

အမှတ်(၉၃)၊ မြေညီ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊

လမ်းမတော်မြို့နယ်။ 01-227018

၂။ (၁.၁၀.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြရာတွင် တင်ပြရမည့် Soil Report များကို အထက်ဖော်ပြပါ ဤကော်မတီအသိအမှတ်ပြု မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Soil Report များကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့်မြေသားစမ်းသပ် မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်(Soil Test Licence)လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများမှ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနအတွက် ဝယ်ယူမည့် ပစ်ကပ်ယာဉ်များ၏ Specifications

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနအတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် ဝယ်ယူမည့် ပစ်ကပ်ယာဉ်များ၏ Specifications

Double Cab/ Extra Cab/ Pick-up ယာဉ်ငယ် (၃)စီး ဝယ်ယူပါမည်။
ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်ယာဉ်များဖြစ်ရမည်။
Model Year မှာ ၂၀၀၄နှစ်နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။
ယာဉ်များမှာ (Reconditioned) အခြေအနေပြုပြင်ပြီးဖြစ်ရမည်။
ဒီဇယ်သုံးယာဉ်များဖြစ်ပြီး Capacity အနည်ဆုံး ၀.၅တန် ရှိရမည်။
ဂီယာစနစ်မှာ Manual/ Auto, 4x2 ဖြစ်ရမည်။
ယာဉ်များအားလုံး၏ တာယာနှင့် ဘက်ထရီများအသစ်ဖြစ်ရမည်။
ယာဉ်များအားလုံး၏ အဲယားကွန်းစနစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
ယာဉ်များအတွက် အာမခံကာလ (Warranty Period)ကို ကာလအတိုင်းအတာ တစ်ခုဖြင့်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုမည့် ကီလိုမီတာ ခရီးအကွာအဝေးဖြင့်လည်းကောင်း တိကျစွာ ဖော်ပြရမည်။
၁၀ အာမခံကာလအတွင်း ယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းများပျက်စီးမှု (အင်ဂျင်/ အောက်ပိုင်း/ ဘရိတ်/ ဂီယာ/ ဘော်ဒီအားလုံး) ကို ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူ ပြုပြင်ပေးရမည်။
၁၁ ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော ဝှီးတက်/ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်/ ယာဉ်အာမခံစာအုပ် စသည့် စာရွက်စာတမ်းများ အပြည့်အစုံ ပါရှိရမည်။

Tender ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့
ဖုန်း- ၀၁-၃၈၈၇၃၂

ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်များ ငှားရမ်းနိုင်ကြောင်း

 • ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်ငှားရမ်းလိုပါက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ယမုံနာစည်ပင်မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ၊ မင်းနန္ဒာလမ်းနှင့် ရှုခင်းသာလမ်းထောင့်၊ ဒေါပုံ သင်္ဘောကျင်းမှတ်တိုင်အနီး လူကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ ငှားရမ်းလိုသော ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ကျသင့်ငွေ ပေးသွင်းပြီး ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။

 • သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ (လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ လသာမြို့နယ်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ဒလမြို့နယ်၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ် များမပါ) တွင် လူကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ ငှားရမ်းလိုသော ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီး ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။

စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်သူများနှင့်မိဘပြည်သူများ သတိပြုလိုက်နာရေးနှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်သန့်ရှင်းရေးတာဝန်ခံသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်သန့်ရှင်းရေးတာဝန်ခံရုံးများမှ ကြီးကြပ်၍ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း၊ ယာဉ်၊ လှည်းများဖြင့် ဖြန့်ခွဲရုံးများမှ ကြီးကြပ်၍ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း၊ ယာဉ်၊ လှည်းများဖြင့် ဖြန့်ခွဲချထားသော အမှိုက်ပုံးများ၊ အမှိုက်ကန်များနှင့် အဓိကလမ်းမကြီးများ၊ ချထားသော အမှိုက်ပုံးများ၊ အမှိုက်ကန်များနှင့် အဓိကလမ်းမကြီးများ၊ လမ်းမများ၏ လမ်းကြောင်းများအား နေ့စဉ်နံနက်ပိုင်းလင်းပြောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ အပြောင်သိမ်းဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။ သို့ရာတွင် အချို့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူများ၏ စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုများကြောင့် မြို့နယ်အလိုက် အဓိကလမ်းမကြီးများနှင့် လမ်းမများတွင် သိမ်းဆည်းပြီးသော်လည်း၊ အမှိုက်များ ပြန့်ကျဲလျက်ရှိသဖြင့် မြို့နယ်အလိုက် နေ့လမ်းကြောင်းသန့်ရှင်းရေးကို နံနက်ပိုင်းလင်းပြောင်အပြင် ဝန်ထမ်းများတာဝန်ချထား၍ စောင့်ကြည့်သိမ်းဆည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၃။ လမ်းသွားလမ်းလာစည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်သူများနှင့် မိဘပြည်သူများ သတိပြုလိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင် စေရန်အတွက် ဌာနမှအောက်ပါသတိပေးချက်များပါရှိသော သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကို ဘတ်(စ်)ကား မှတ်တိုင် များတွင် စိုက်ထူသွားမည့်အပြင် ဘတ်(စ်)ကားမှတ်တိုင်အလိုက် ၂၄ဝ လီတာဆံ့အမှိုက်ပုံး (၁) ပုံးနှင့် ကွမ်းတံတွေးပုံး (၁) ပုံးစီတို့အား ချထားဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

 • စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်မစွန့်ပစ်ရ။
 • ကွမ်းတံတွေးမထွေးရ။
 • ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက ဒဏ်ငွေ ကျပ်၁ဝဝဝဝ ပေးဆောင်ရမည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာန

အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် မြို့တော်နေ ပြည်သူလူထု၏ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်များ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာရရှိစေရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား လိုအပ်ချက်များကို တတ်နိုင်သမျှဖြေလျော့၍ လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိသောအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်းမပြု ကြရန်၊ စည်းကမ်းလိုက်နာကြရန်၊ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးခြင်းများဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မှုများနှင့် စည်းကမ်းမဲ့အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မှုများမှာ လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိဘဲ ပိုမိုများပြားလာခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာမြေရှင်၊ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ၊ လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာနှင့် ကန်ထရိုက်လိုင်စင်မရှိသော အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်သူတို့ကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တိုင်းတာရေးအင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ များဆောက်လုပ်ခွင့် ပြုရာ၌ ဘေးဝဲနှင့်ယာတွင် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများရှိပါက နောင်တစ်ချိန်အငြင်းပွားမှု မဖြစ် စေရေး အတွက်မူလရှိပြီး အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများ၏ ဖြောင့်မတ်မှုအနေအထားကို တိုင်းတာခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားသည့် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ၏ ဖြောင့်မတ်မှုအနေအထားကို တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊ အဆောက်အအုံ တိုင်းတာရေး အင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်များကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စိစစ်ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားလိုသူ အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်ရပြီးသူ (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ ကောင်စီမှ မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာ (Registered Engineer) လက်မှတ်ရရှိပြီး သူများသည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) သို့ (၁.၆.၂၀၁၄) နေ့မှ စတင်၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြော်ငြာအပ်ပါသည်။

လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်

ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

၃ ထပ်နှင့် အထက် (၈ / )ထပ် အထိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) မှ ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးခြင်းကို ဖြေလျော့နိုင်မည့် အစီအစဉ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)တွင် (၃)ထပ်နှင့် အထက် (၈/) ထပ်အထိ ဆောက်လုပ်မည့်အဆောက်အဦးများအတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံတင်ပြရာ၌ စစ်ဆေးခြင်း အစီအစဉ်တွင် စစ်ဆေးချိန်များဖြေလျော့၍ ခွင့်ပြုမိန့်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးအား စီစဉ်နေမှုများကို လေ့လာဖော်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။

အများပြည်သူများအနေဖြင့် သာမန်အားဖြင့် ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ (ကန်ထရိုက်)များနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရာတွင် (၃)ထပ်နှင့်အထက်၊ (၈/)ထပ် အထိသာ ဆောက်လုပ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုသို့ဆောက်လုပ်ရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တင်ပြစေရန် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ) မှ သတ်မှတ်ချက်များထဲတွင် ဒီဇိုင်းပုံစံရေးဆွဲတင်ပြရခြင်းကိစ္စလည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။

ထိုသို့တင်ပြသော Design (ပုံစံ)များကို ဌာနမှ တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးပြီး ကိုက်ညီမှုရှိပါက ဆောက်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်ချမှတ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုမိန့်ချမှတ်နိုင်ရေးတွင် ဒီဇိုင်းကို SEC (Structure Engineer Certificate) (ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ရ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ) တစ်ဦးတည်းက တာဝန်ယူ၍ တင်ပြရပါသည်။ အဆိုပါ တင်ပြသောဒီဇိုင်းတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရသော်လည်းကောင်း၊ Quality control အရသော်လည်းကောင်း၊ ဆောက်လုပ်သည့်အပိုင်းတွင်ရှိလာနိုင်သည့် လိုအပ်ချက်အရလည်းကောင်း၊ ဒီဇိုင်းပြုပြင်တင်ပြရန် SEC ထံ ပြန်လည်ပေးအပ်သည့်အခါ SEC နှင့် ကန်ထရိုက် (သို့မဟုတ်) ဆောက်လုပ်မည့်လုပ်ငန်းရှင်တို့မှ ပြန်လည်တင်ပြရန် အချိန်ကြန့်ကြာနေမှုများရှိလာခဲ့ပါသည်။

ထိုအခါ အကျိုးတူပူးပေါင်းသော မြေရှင်ကသော်လည်းကောင်း၊ ကြိုပွိုင့်အဖြစ် အခန်း၀ယ်ယူသူများ အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြန်လည်တင်ပြရန် စေခိုင်းမှုအပေါ် အထင်မှား အမြင်မှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ မရိုးဖြောင့်သော သဘောအဖြစ် ထင်မြင်ခြင်းများ ရံဖန်ရံခါရှိလာကြောင်း တွေ့ရှိလာရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းအခြေအနေများတွင် အဓိကကျသည့်အချက်အား စိစစ်သောအခါ ဒီဇိုင်းပုံစံ ကို SEC တစ်ဦးတည်းတာဝန်ခံခြင်းထက် SEC ၏ တင်ပြသော ဒီဇိုင်းပုံစံကို ပြန်လည်၍ Checking လုပ်သောအဖွဲ့ Team (သို့မဟုတ်) Acareded Checker (AC) တစ်ဦးရှိရန် လိုအပ်လာကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။

ဌာနသည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူ၍ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ BAC (Building And Construction Authority) ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လေ့လာခြင်း၊ အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်ကြီးများ၏ အကြံဉာဏ်များရယူခြင်း၊ ဌာန၏ အကြံပေးပညာရှင်တို့၏ အကြံပြုချက်များရယူခြင်း၊ SEC များကို ဖိတ်ကြား၍ အခက်အခဲများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အောက်ပါအချက်များ လုပ်ဆောင်ရန် ရရှိလာခဲ့ပါသည်-

(၁) အဆောက်အအုံ၏ ဒီဇိုင်းပုံစံကို SEC တစ်ဦးတည် တာဝန်ယူစေခြင်းထက်၊ ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း Guid Line Check List တို့ကို ကြိုတင်အသိပေးပြီး၊ လိုအပ်ပါက training ပေးထားသော AC (Acarded Checken) တစ်ဦးကို Checking ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် AC လက်မှတ်ထုတ်ပေးကာ ဆောင်ရွက်စေရန်။

(၂) SEC ကို AC အဖြစ် တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုနိုင်သော်လည်း ဒီဇိုင်းတစ်ခုတည်းကို SEC နှင့် AC တစ်ဦးတည်းက တာဝန်ယူတင်ပြမှုကို လက်မခံဘဲ၊ SEC ဒီဇိုင်းကို AC အခြားတစ်ဦးက စိစစ် Checking ပြုလုပ်ပြီး၊ အပြန်အလှန်လိုအပ်ချက်များအား ဒီဇိုင်းတွက်ချက်မှုအကြိမ် အနည်းဆုံး အရေအတွက်ဖြင့် စိစစ်တာဝန်ယူပြီးမှ ဌာနသို့တင်ပြစေရန်။

(၃) မြေပြင် Quality Control နှင့် Safety များကို Inspection team ဖွဲ့ပြီး အရည်အချင်း Quality ပြည့်မီသည့် License Suveyors (L.S) များဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်သွားရန်။

(၄) အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် License Checker (LC) များပေါ်ထွက်လာရေး သင်တန်းပေး ဆောင်ရွက်သွားရန်။

(၅) လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်း၌ စီမံချက်များရေးဆွဲပြီး မြန်မာအင်ဂျင်နီယာအသင်း MES နှင့် မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ MEC တို့၏ အကူအညီကို ရယူဆောင်ရွက်ရန်။

အထက်ဖော်ပြပါအချက်များကို ဆောင်ရွက်စေခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ SEC တစ်ဦးတည်းက ဒီဇိုင်းပုံစံများ တာဝန်ယူမှုကြောင့် ဌာနနှင့် SEC အကြား ဒီဇိုင်းပုံစံလိုအပ်ချက်များအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ သတ်မှတ်ပုံစံနှုန်းများနှင့် ညီညွတ်သည်အထိ အကြိမ်ကြိမ်စိစစ်ဆောင်ရွက်နေသော အချိန်ကာလကို ဖြေလျော့ပြီး၊ SEC ကို AC က Checking လုပ်ပြီး၊ အပြန်အလှန် စိစစ်ရေးဆွဲစေ၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသော ဒီဇိုင်းပုံစံကို ဌာနသို့ တင်ပြစေခြင်းဖြင့် ဌာနမှ Check Points များလောက်ကိုသာ စစ်ဆေးပြီး၊ ခွင့်ပြုမိန့် အမြန်ဆုံးရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်နည်းလမ်းအဖြစ် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

အဆောက်အဦးပုံစံဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးရာတွင်လည်း အထပ်အမြင့်ပေါ်မူတည်၍ စစ်ဆေးမှုပုံစံ စစ်ဆေးသောအဖွဲ့များမှာ တူညီမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်-

(၁) (၃)ထပ်အထိ အဆောက်အအုံကို ဆောက်လုပ်ရန် တင်ပြချက်ပုံစံဒီဇိုင်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်-

(က) ဒီဇိုင်းပုံစံတင်ပြမည့်မြေသည် ဂရန်မြေမဟုတ်ခြင်း၊ ဝယ်ယူသူသည် မှတ်ပုံတင်စာချုပ် စာတမ်းနှင့် ဝယ်ယူထားမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် (၃)ထပ်ဆောက်လုပ်ရန် တင်ပြပါက သတင်းစာမှ ကန့်ကွက်သူရှိ/မရှိ ကြေငြာ၍ ကန့်ကွက်သူမရှိရန် လိုအပ်ခြင်း။

(ခ) အစိုးရပိုင်သော မြေမဟုတ်ကြောင်း တင်ပြနိုင်ရန် လိုအပ်ခြင်း။

(ဂ) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (သို့) အခြားအဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ လမ်းမြေကျူးကျော်ထားရှိမှု မရှိကြောင်း တင်ပြနိုင်ရန် လိုအပ်ခြင်း။

(ဃ) ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်းပိုင်ဆိုင်သောမြေမဟုတ်ကြောင်း တင်ပြနိုင်ရန် လိုအပ်ခြင်းတို့ကို မှန်ကန်စွာတင်ပြနိုင်မည်ဆိုပါက ၃-ထပ်ကို (၁၂ပေ၊ ၉ပေ၊ ၉ပေ) အမြင့်များအတိုင်းသာ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပြီး၊ အမိုးကို ရိုးရိုးအမိုး (သွပ်/ အင်္ဂတေပြားအမိုး/ အုတ်ကျွတ်မိုး) သာ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကွန်ကရိအမိုး (Slap-roof) မိုးခွင့်မပြုရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ ထိုသို့ပြည့်စုံပါက ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

(၂) (၃)ထပ်နှင့် (၈/)ထပ်အထိ ဆောက်လုပ်မည့်ဒီဇိုင်းပုံစံများတွင် ဖော်ပြခဲ့သော (၃) ထပ်သည် ဂရန်မြေဖြစ်ပြီး မြေပုံမြေရာဇဝင်ပြည့်စုံပါက ဆောက်လုပ်မည့်ပုံစံအား အခြားအထပ်များ နည်းတူ ဌာန၏သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း SEC က တာဝန်ယူဒီဇိုင်းပုံစံ ရေးဆွဲ၍ AC နှင့်အပြန်အလှန်စစ်ဆေး တင်ပြစေသော နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(၃) (၉) ထပ်မှ (၁၂/)ထပ်အထိ ဒီဇိုင်းပုံစံများအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနမှ တာဝန်ယူစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးသောအဖွဲ့မှာ (High-Rise Building Quality Control and inspection Team (HTC)) ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

(၄) (၁၂/)ထပ်နှင့် အထက်ကို နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက ဖွဲ့စည်းတာဝန်ယူပေးခဲ့သော မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနမှ ပညာရှင်များ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြင်ပ ပညာရှင်များ၊ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာအသင်း MES နှင့် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ MEC မှ ပညာရှင်များ ပါဝင်သော ဘုတ်အဖွဲ့ (CQHP) Committee For Quality Control of High Rise Building Project ဖြင့် ဒီဇိုင်းပုံစံများကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အထက်ပါ အဖွဲ့အသီးသီးမှ စစ်ဆေးအတည်ပြုသော ပုံစံဒီဇိုင်းများကို ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးသောအခါတွင်မူ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)က ဆောင်ရွက်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ထို့ကြောင့် အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ ပုံစံဒီဇိုင်းသည် အထပ်အမြင့်များပေါ်တွင် မူတည်ပြီး စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့ ကွဲပြားမှုရှိကြောင်း သိရှိရသကဲ့သို့ (၃)ထပ်နှင့် (၈/)ထပ်အထိ အဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်းပုံစံများ တင်ပြရာတွင် ဆောက်လုပ်မည့်သူ၊ နေထိုင်မည့်သူများအတွက် ပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရေးအတွက် အချိန်ဖြေလျှော့မည့် နည်းလမ်းကိုပါ သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ အင်ဂျင်နီယာအရာရှိကြီးတစ်ဦးမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအား လေ့လာ သိရှိရသည့်အတိုင်း စုစည်းတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မောင်ပြန်ဆက်
၂၂-၅-၂၀၁၄

ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်နိုင်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာရေးကော်မတီ ကျန်းမာရေးဌာန ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စားသုံးဆီနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ အစားအသောက်တွင် ပါဝင်သော ဆိုးဆေးများနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး၊ စားသုံးသူ ကျန်းမာရေးအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ၁၅-၇-၂၀၁၃ မှစ၍ ဆီစစ်ဆေးမှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှု စစ်ဆေးခ ၃၀၀၀၀ိ/- + ထောက်ခံချက်ကဒ်ပြား ၅၀၀ိ/-၊ ဆိုးဆေးအတွက် စစ်ဆေးခ ၁၀၀၀၀ိ/ + ထောက်ခံချက် ကဒ်ပြား ၅၀၀ိ/- နှုန်းဖြင့် စစ်ဆေးပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးဌာန
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် အနည်းငယ်ပြောင်း


ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများ စိစစ်ဖျက်သိမ်း အသစ်ဆောက် လုပ်ငန်းစဉ်များအနက်မှ အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို ယခင်ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ မြေရှင်နှင့်နေထိုင်သူများကိုယ်တိုင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်စနစ်သို့ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ(၁၀)ရက်မှစပြောင်းလဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက The Trade Times ဂျာနယ်သို့ ပြောကြားသည်။

ယခင်က တင်ပြအန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများကို ပထမအဆင့်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့များဖြင့် လူနေထိုင်ရန် သင့်/မသင့် စစ်ဆေးသည်။ ဒုတိယ အဆင့်အနေဖြင့် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် လိုအပ်သည်များ ကြေငြာသည်။ တတိယအဆင့်အနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သူ မြေရှင်ဖြစ်ပါက အဆိုပါမြေရှင်ရွေးချယ်သော ကန်ထရိုက်ဖြင့် လုပ်ငန်းများအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်စေသည်။ မြေရှင်အနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို သတ်မှတ်ချက် အခိုင်အမာ ပြဆိုနိုင်ခြင်းမရှိ (သို့မဟုတ်)နိုင်ငံခြားသားပိုင်ဖြစ်ပါက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြပြီး အဆိုပါအဆောက်အအုံတွင် နေထိုင်သူ အများစုဆန္ဒပြုရွေးချယ်သော ကန်ထရိုက်တာဖြင့် လုပ်ငန်းများအား ဆက်လက် လုပ်ကိုင်စေခဲ့သည်။ ထို့နောက်မှ မြေရှင်နှင့် နေထိုင်ကြသူများ ခံစားခွင့်အသီးသီးကို ညှိနှိုင်းခွဲဝေပြီး အသစ်ဆောက်လုပ်ထွက်ပေါ်လာမည့် အကျိုးအမြတ်ကို မြေရှင်နှင့်ကန်ထရိုက်တာတို့အား တစ်ဝက်စီ ပိုင်ဆိုင်စေသောစနစ်ကို အခန်းခွဲဝေယူစေခြင်းအားဖြင့် ကျင့်သုံးခဲ့သည်။

“အရင်တုန်းကတော့ အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံတွေကို အသစ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ စည်ပင်က စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကို ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပေါ့။ အဲဒါက မြေရှင်လည်းရှိ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုလည်း ကိုက်ညီတဲ့အခြေအနေမျိုးရယ်၊ ပြီးတော့ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုက်ညီတဲ့မြေရှင်မရှိဘဲ မဖြစ်မနေ အသစ်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေရယ်မှာ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပါ။ ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေမှာ နိုင်ငံခြားသားပိုင်အမည်ပေါက် ဖြစ်နေရင်တော့ ၁၉၈၇-မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း လွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေအတိုင်း ပြည်ထဲရေးဒုတိယဝန်ကြီးပါဝင်တဲ့ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ကို တင်ပြပြီးမှ သတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလို သတ်မှတ်ချက်တွေကို ပြောင်းလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ အဆောက်အအုံအသစ်ကို ဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ မဖြစ်ပေါ်စေဖို့ အတွက်ပါ။ သတ်မှတ်ချက်အသစ်အရ ပိုင်ရှင်နဲ့ နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ အသစ်ဆောက်မယ့် အဆောက်အအုံကို သူတို့အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းပြီး နှစ်သက်သလို လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း ရသွားတာပေါ့”ဟု ၎င်းကပြောသည်။

ပြောင်းလဲလိုက်သော သတ်မှတ်ချက်မှာ အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများ ဖျက်သိမ်းအသစ် ဆောက်လုပ်ငန်းစဉ်များအနက်မှ ပထမအဆင့်နှင့် ဒုတိယအဆင့်တို့ကို ယခင်အတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း တတိယအဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သူ မြေရှင်သည် မိမိတို့ အစီအစဉ်ဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် ညှိနှိုင်းခွဲဝေသွားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုစိစစ်ရန် လိုအပ်သော မြေရှင်များအနေဖြင့်မူ ကိုယ်တိုင်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြပြီးမှ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုစိစစ်ရန် လိုအပ်သည့် မြေကွက်၊ အဆောက်အအုံများကို ယခင်ကတည်းက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။

ရန်ကုန်မြို့တွင် အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများ ဖျက်သိမ်းအသစ်ဆောက်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ၁၉၉၄ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ခု ဒီဇင်ဘာလအထိ အဆောက်အအုံပေါင်း ၁၆၆၃လုံး ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ ထိုစာရင်းများအနက်မှ ၁၂၈၉ လုံးမှာ အသစ်တည်ဆောက်ပြီး ပိုင်ဆိုင်သူများထံ လွှဲပြောင်းအပ်နှံပြီးဖြစ်ကာ ၂၆၇ လုံးမှာမှာမူ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ တည်ဆောက်ဆဲ၊ လျာထားဆဲဖြစ်သည်။ ထိုဆောင်ရွက်ဆဲ အဆောက်အအုံများကိုမူ သတ်မှတ်ချက်ဟောင်းဖြင့်သာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဟု သိရသည်။

ထို့နောက်စာရင်းတွင် ကျန်ရှိသည့် အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံ ၁၀၇ လုံး၏ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာများကိုလည်း အချိန်သုံးလအတွင်း ပြီးစီးအောင် အမြန်ဆုံးဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။

“အဲဒီ အဆောက်အအုံတွေနဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေကို ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ငန်းအမြန်ဆုံး လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သူတို့က ဆန္ဒရှိရင်တော့ သူတို့ကို သတ်မှတ်ချက်ဟောင်းနဲ့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်မဆက်သွယ်ရင် ဒါမှမဟုတ် ဆန္ဒမရှိရင်တော့ အဲဒီ ၁၀၇ လုံးကို သတ်မှတ်ချက်အသစ်နဲ့ပဲ ဆောင်ရွက်စေမှာပါ”ဟုလည်း ရှင်းလင်းသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအနေဖြင့် ၂၀၁၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၁၀)ရက် နောက်ပိုင်းမှ စတင်တင်ပြလာသည့် အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအားလုံးကို ဤသို့ အသစ်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်သော မူအတိုင်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက် သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

The Trade Times-Issue 91
6-1-2014

အသိပေးကြေညာခြင်း


ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများ သတ်မှတ်၍ အသစ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မူဝါဒသစ်ကို ချမှတ်ကာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ယခင်က အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပါရန် တင်ပြလာသည့် အဆောက်အအုံများကို စစ်ဆေးပြီး အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံသစ်တွင် မူလနေထိုင်သူများကို ကော်မတီမှ အန္တရာယ်အဆောက်အအုံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ်၍ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော်လည်း မူဝါဒသစ်တွင် ကော်မတီအနေဖြင့် အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် စစ်ဆေးပေးပါရန် လျှောက်ထားတင်ပြလာသည့် အဆောက်အအုံများကို အန္တရာယ်ရှိ/မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး နေထိုင်သူများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါက အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းကိုသာ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံရှိ နေထိုင်သူများ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမပြုတော့ဘဲ နေထိုင်သူများနှင့် မြေရှင်တို့မှ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ပြန်လည် ဆောက်လုပ်ရခြင်း မရှိသေးသော အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများ၏ မူလနေထိုင်သူများနှင့် မြေရှင်တို့ အနေဖြင့် အဆောက်အအုံသစ် ဆောက်လုပ်ရန်ကိစ္စကို အမြန်ဆုံးညှိနှိုင်းပြီး ကော်မတီသို့ အမြန်ဆုံးလာရောက် ဆက်သွယ်တင်ပြရန်နှင့် ကော်မတီမှ သတ်မှတ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း ညှိနှိုင်းပြေလည်မှုမရရှိပါက အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံ မူဝါဒအသစ်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ပြီး မူလနေထိုင်သူများ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကို ကော်မတီအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးတော့မည် မဟုတ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှူး ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ကန်ထရိုက်တိုက်/တိုက်ခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော့မယ်ဆိုရင်

သင်ဟာ မြေရှင်တစ်ဦးလား။ သင့်မြေကွက်မှာ ကန်ထရိုက်တိုက် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောက်လုပ်ချင်လို့ ကန်ထရိုက်ရှာနေပြီလား၊ ဒါဆိုရင် ဒါတွေသိဖို့လိုပါမယ်။

သင့်မြေကွက်ဟာ ဂရန်အမည်ပေါက် (အမည်ပေါက်သူ သက်ရှိထင်ရှား) ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။ မြို့တော်စည်ပင်မှာ အချိန်ကာလ မကြာမြင့်စေရဘဲ ဆောက်လုပ်ခွင့် အမြန်ဆုံး ပါလိမ့်မယ်။ ဂရန် အမှန်၊ သတ်မှတ်ချက်တွေ ကိုက်ညီရင် အများဆုံး ၄၅ ရက်အတွင်းမှာ ဆောက်လုပ်ခွင့် ကျရပါစေ့မယ်လို့ မြို့တော်စည်ပင်က အာမခံထားတယ်။ သင့်မြေကွက်ပေါ် မူတည်ပြီး သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အထပ်အမြင့် ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုပဲရှိမယ်။ ကန့်သတ်ထားတဲ့ဇုန် (ဥပမာ ရွှေတိဂုံစေတီအနီး) များထဲမှာဆိုရင်တော့ ဇုန်အလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမြင့်ပဲရလိမ့်မယ်။

ဂရန်အမည်ပေါက် မဟုတ်ဘဲ အရပ်စာချုပ်နဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့မြေကွက်ဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်ရမယ့် လမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခုကဂရန်ကို အမည်ပေါက်ပြန်လျှောက်ပြီးမှ ဆက်လုပ်ဖို့။ နောက်တစ်ခုကတော့ အရပ်စာချုပ်နဲ့ပဲ လျှောက်ထားပြီးဆက်လုပ်ဖို့။ ဂရန်အမည်ပေါက် ရပြီဆိုရင်တော့ အပေါ်စာပိုဒ်ကလိုပဲပေါ့။ အရပ်စာချုပ်နဲ့ လျှောက်ထားရင်တော့ စည်ပင်မှာ အချိန်နည်းနည်း ပိုပေးရပါလိမ့်မယ်။ စည်ပင်က ပထမဆုံး သင့်ရဲ့မြေကွက်ရာဇဝင်ကို မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေယာဌာနမှာ မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီဌာနက စိစစ်ပြီး သင့်မြေကွက်ဟာ အစိုးရမြေစာရင်းမပေါက်ဘူး၊ နိုင်ငံခြားသားပိုင်မြေ စာရင်းမပေါက်ဘူးဆိုရင် တိုင်းရင်းသားပိုင် မြေကွက်စာရင်းပေါက် ဖြစ်နေသည့်တိုင် ခွင့်ပြုနိုင်ကြောင်း စည်ပင်ကိုအကြောင်းပြန်ပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ကတော့ သုံးပတ်လောက် ကြာနိုင်တယ်။ ပြီးရင် စည်ပင်က သတင်းစာမှာ ထည့်ပြီးတော့ ကန့်ကွက်ရန်ရှိမရှိ စိစစ်ပါဦးမယ်။ ကန့်ကွက်သူရှိရင်တော့ လိုအပ်သလို ဆက်လက်စိစစ်ပြီးမှ အတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့မှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီ ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မှာဆိုတော့ ကန့်ကွက်သူမရှိရင်တောင် စုစုပေါင်းကာလ အနည်းဆုံး နှစ်လခွဲလောက်ကြာမှ ဆောက်လုပ်ခွင့် ကျလာနိုင်ပါမယ်။ ကန့်ကွက်သူ ရှိရင်တော့ ပိုကြာမှာပေါ့။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တော့ အရပ်စာချုပ်နဲ့ဆိုရင် သုံးထပ်အထိပဲ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
အရပ်စာချုပ်အရ သင်ပိုင်ဆိုင်သော်လည်း သင့်မြေကွက်ဟာ မြေရာဇဝင်မှာ နိုင်ငံခြားသားပိုင်စာရင်း ပေါက်နေခဲ့ရင်တော့ စည်ပင်က ပြည်ထဲရေးဌာနမှာရှိတဲ့ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများ ကန့်သတ်တဲ့ အဖွဲ့ထံ ဆက်လက်တင်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအဖွဲ့က စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုနိုင်မယ့် အနေအထား အချက်အလက်များတွေ့ရင် ခွင့်ပြုနိုင်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့မှ စည်ပင်က အပေါ်က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအတိုင်း ဆက်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ကတော့ လိုအပ်သလောက် ကြာနိုင်ပါတယ်။
မြေရှင်များ……ကန်ထရိုက်ကို ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့ သတိထားပါ။ အနည်းဆုံး သင် နှစ်မျိုးနှစ်စား တွေ့လိမ့်မယ်။ တရားဝင်လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ကန်ထရိုက်တာ/ကုမ္ပဏီများနဲ့ တရားဝင်လိုင်စင် ကိုင်မထားတဲ့ (အငှားလိုင်စင်နဲ့လို့ပြောတတ်တဲ့) လိုင်စင်မဲ့ ကန်ထရိုက်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လိုလားချက်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းယူတဲ့အခါမှာ တစ်ခါတစ်ရံ အလိုက်လျောနိုင်ဆုံး သူတွေက လိုင်စင်မဲ့ ကန်ထရိုက်တာတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေအကြောင်းကို သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြဿနာဖြစ်တတ်တာများတဲ့ လိုင်စင်မဲ့ ကန်ထရိုက်တာတွေနဲ့ဆောက်မိလို့ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် စည်ပင်ကတော့ လိုင်စင်မဲ့ကန်ထရိုက်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာအာမခံချက်မှ ပေးမထားပါဘူး။ တရားဝင်လိုင်စင် ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ကန်ထရိုက်များ၊ ကုမ္ပဏီများကတော့ ပြဿနာ နည်းပါတယ်။ စည်ပင်အနေနဲ့ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်။ ဒီတော့ ကန်ထရိုက်ရွေးရင် ဒီအချက်တွေနဲ့စဉ်းစားပြီး ရွေးချယ်သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
မြေရှင်တွေအနေနဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတချို့ကို သိထားသင့်ပါတယ်။ ခေတ်အခါအရ ဆင်ခြေဖုံးမြို့နယ်တွေမှာ ကန်ထရိုက်တိုက်တွေ အလျှိုအလျှိုပေါ်လာတယ်။ တချို့ကအဆင်ပြေပြေနဲ့ တိုက်ခန်းပေါ် တက်နေနိုင်ကြပြီ။ ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ ပြဿနာကိုယ်စီနဲ့ပါ။ ဆောက်ခွင့် မကျသေးဘဲဆောက်လို့ ဒဏ်ကြေးဆောင်ရတာနဲ့၊ ခွင့်ပြုတာထက် အမြင့်၊ အထပ်တွေ ပိုဆောက်မိလို့ ဒဏ်ကြေးဆောင်ရတာနဲ့၊ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း မလုပ်လို့ လူနေထိုင်ခွင့် မကျလာတာနဲ့ အမျိုးမျိုးသော ပြဿနာတက်နေတဲ့ အဆောက်အအုံပေါင်း ၁,၂ဝဝ ကျော်တောင် ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြဿနာကင်းကင်း၊ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အဆင့်လိုက် လုပ်မယ့်ကန်ထရိုက်၊ သတ်မှတ်ချက်တွေ လိုက်နာမယ့် ကန်ထရိုက်တွေနဲ့သာ ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းသင့်ပါတယ်။
သင်ဟာ ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်း ဝယ်ယူနေထိုင် သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမြှုပ်နှံဖို့ စဉ်းစားနေသူလား…..။ ဒါဆိုရင်တော့ အထက်က အချက်လေးတွေ သိထားပြီး ခေါင်းမရှုပ်ရစေဖို့ စည်းမျဉ်းကိုက်ညီပြီးတော့ တရားဝင်လူနေထိုင်ခွင့် ရရှိထားတဲ့ တိုက်ခန်းလေးတွေသာ ရွေးချယ်ပါ။ စျေးကြိုက်တယ်ဆိုပြီး အလျင်အမြန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ မိရင်တော့ ကံဆိုးရင် ရင်မောရပါလိမ့်မယ်။ ကြိုပွိုင့်ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဆောက်မယ့်ကန်ထရိုက်တာ၊ မြေရှင်တို့ကို သေသေချာချာ စိစစ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။

သင်ဟာလိုင်စင်မဲ့ ကန်ထရိုက်တာလား။ လိုင်စင်အမြန်ဆုံးလျှောက်ထားသင့်ပါပြီ။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ ဥပဒေတွေအရ လိုင်စင်မဲ့ ကန်ထရိုက်တွေကို တိုက်ရိုက် မထိခိုက်သေးပေမယ့် မြို့တော်စည်ပင်က နောင်ဆိုရင်လိုင်စင်မဲ့ ကန်ထရိုက်တာတွေကိုပါ အရေးယူနိုင်မယ့် ဥပဒေတွေ ရေးဆွဲ အတည်ပြုပြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ နည်းဥပဒေတွေ ရေးဆွဲနေဆဲဖြစ်ပြီး အဲဒါအတည်ပြုပြီးသွားရင် မြေရှင်နဲ့ ပါဝင်ပတ်သက် သူများအားလုံး (ကန်ထရိုက်အစ ပန်းရန်အလယ် လက်သမားအဆုံး) အကုန်လုံးကို အရေးယူတော့ မယ်လို့ ပြောနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် လုပ်သင့်တာလေးတွေ လုပ်ပြီး၊ မလုပ်သင့်တာလေးတွေ မလုပ်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။
သင်ဟာ တရားဝင်လိုင်စင် ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ကန်ထရိုက်တာ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီလား။ ဒါဆိုရင် စည်ပင်က စစ်ဆေးခွင့်ပြုထားတဲ့ အတိုင်းအတာ၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အချိုးအစားများ အတိုင်း ဆောက်ပါ။ သင်ဆောက်လုပ်တဲ့ အဆောက်အအုံမှာကြီးမားတဲ့ ချွတ်ယွင်းချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်တွေ့ရှိ လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မြို့တော်စည်ပင်က သင့်ရဲ့လိုင်စင်ကိုပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအရေးယူခဲ့မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကန်ထရိုက်တိုက်နဲ့ တစ်နည်းတစ်ဖုံ ပတ်သက်မှု ရှိလာနိုင်စရာ အခြေအနေမျိုး ရှိနေရင်တော့ အောက်ပါ ဗဟုသုတလေးတွေ သိထားဖို့လိုပါမယ်။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အဆောက်အအုံရဲ့အမြင့်ကို မြေကွက်မျက်နှာစာ လမ်းအကျယ်ရဲ့ နှစ်ဆအထိ၊ ဆောက်လုပ်မယ့် အဆောက်အအုံမျက်နှာစာရဲ့ သုံးဆအထိ ခွင့်ပြုနိုင်ပါမယ်။ ယနေ့ခေတ်အခါအရ မြေကွက်အကျယ် ၂,၅ဝဝ စတုရန်းပေနဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ ကားပါကင်နေရာလိုပါမယ် (လက်ရှိအချိန် အတွက် ဒီသတ်မှတ်ချက်က မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့် သတ်မှတ်ချက်ပါ)။ အဆောက်အအုံ အမြင့် ၆၂ ပေကျော်ရင်တော့ ဓာတ်လှေကားထည့်ပေးရပါမယ်။ အဆောက်အအုံရဲ့ နံဘေးဘက်မှာ တစ်ပေစီ ချန်ရပါမယ်။ အနောက်ဘက်မှာ လမ်းကြား/မီးတားလမ်းရှိရင် တစ်ပေချန်ရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒါတွေမရှိရင် ခြောက်ပေချန်ရပါမယ်။
လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်တွေကို ပွဲစားမလို တိုက်ရိုက်လာရောက် တင်ပြနိုင်ပြီး မြေရှင်ဘက်က မြေမှန်၊ ဂရန်မှန်ပြီး ကန်ထရိုက်ဘက်က တင်ပြအဆောက်အအုံ ပုံစံမှန်၊ တင်ပြတွက်ချက်မှုတွေ မှန်မယ်ဆိုရင် ဆောက်လုပ်ခွင့်ဟာ စည်ပင်မှာ ၄၅ ရက်ထက်ပိုမကြာပါဘူး။ ပုံစံတွက်ချက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လိုအပ်တာတွေရှိမယ်ဆိုရင် စည်ပင်ကခေါ်ယူပြင်ဆင်စေတဲ့အခါ ကျွမ်းကျင်သူများ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ မကျွမ်းကျင်သူတွေ သွားမိမယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုလိုရင်းတွေ မမိရင် အခေါက်ခေါက်အခါခါ ထပ်သွားရပြီး အချိန်တွေ အလဟဿကုန်ပါတယ်။
အားလုံးမှန်ပြီး စနစ်တကျ တင်ပြဆောင်ရွက်ရင် စစ်ဆေးခအနေနဲ့ တစ်စတုရန်းပေကို ၃၆ ကျပ်နှုန်းသာ ကျသင့်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခွင့်ပြုမိန့်မကျမီ ကြိုဆောက်မိမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်စတုရန်းပေကို ကျပ် ၂,၅ဝဝ နှုန်း (၄ဝ၊ ၆ဝ အကွက်ဆိုရင် သိန်း ၆ဝ ခန့်) ဒဏ်ကြေး၊ ခွင့်ပြုအမြင့်/အထပ်ထက် ကျော်လွန်ဆောက်မိရင်တော့ တစ်စတုရန်းပေကို ကျပ် ၁၅,ဝဝဝ နှုန်း (၄ဝ၊၆ဝအကွက်ဆိုရင် သိန်း ၃၆ဝ ခန့်) ဒဏ်ကြေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်ရင် ပြန်လည်ဖြိုဖျက်စေတာတွေလည်း ရှိပါမယ်။ ဒဏ်ကြေး ဆောင်ပြီးနောက် အဆောက်အအုံကို လူနေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် အဆောက်အအုံရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကို တာဝန်မယူနိုင်တဲ့ စည်းတံဆိပ်အနီရောင်ဖြင့်သာ လူနေထိုင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခြံစည်းရိုးခတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီမြေကွက်ဟာ ဂရန်အမည်ပေါက်ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒီတော့ အခြေခံအားဖြင့် ဒီအချက်ကလေးတွေကိုသိထားမယ်၊ အသုံးချမယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အချိန်တွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေဘဲ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

ပီတိဖေ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ကြေငြာချက်

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၆ ရက်

( ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်)
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့တော်အား မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်ညီညွှတ်စေရန် အဘက်ဘက်မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့စေရေးကိုလည်း ဉီးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ တည်ဆဲရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဉပဒေတွင် မည်သူမျှ ကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် ယာဉ်ရပ်ရန်နေရာမှအပ အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မျှ ယာဉ်ရပ်နားခြင်း မပြုရဟု လည်းကောင်း၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းနယ်နိမိတ်ပေါ်တွင် ယာဉ်များအကြောင်းမဲ့ကြာမြင့်စွာ ရပ်တန့်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ထားရှိခြင်း မပြုရဟုလည်းကောင်း ပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်သည်။

၃။ သို့ပါ၍ ရန်ကုန်မြို့တော်ကို မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီဖြစ်စေရန်လည်းကောင်း၊ မြို့တော်အတွင်း ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများ ထိန်းသိမ်းရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်လည်းကောင်း၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုလျော့နည်းကာ အများပြည်သူသွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန်လည်းကောင်း၊ လတ်တလော အခြေအနေတွင် အောက်ပါယာဉ်လမ်းကြောင်းများ၌ ခရီးသည်အတင်အချပြုရန်မှတစ်ပါး မည်သည့်ယာဉ်မျှ ရပ်နားခြင်းမပြုရန် ယာဉ်မရပ်ရနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သည်-
(က) တောင်-မြောက်လမ်းများ
(၁) ထောက်ကြန့်လမ်းဆုံမှ ပြည်လမ်းအတိုင်း၊ ၄င်းမှ ဘုန်းကြီးလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းဆုံအထိ
(၂) အင်းစိန်ဘူတာရုံလမ်းနှင့် အင်းစိန်လမ်းဆုံ (ဘီအိုစီမှတ်တိုင်အနီးမှ) အင်းစိန်လမ်းအတိုင်း လှည်းတန်းလမ်းဆုံအထိ
(၃) အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်းနှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံမှ ဘုရင့်နောင်လမ်းအတိုင်း သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း၊ရွာမကျောင်းလမ်းဆုံ၊ ၄င်းမှ ဘုရင့်နောင်လမ်းအတိုင်း လှည်းတန်းလမ်းနှင့် နာနတ်တောလမ်းဆုံအထိ
(၄) လှည်းတန်းလမ်းနှင့် နာနတ်တောလမ်းဆုံမှ ကြည့်မြင့်တိုင်ကမ်းနားလမ်း အတိုင်း၊ ဝါးတန်းလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းဆုံအထိ
(၅) (လမ်းသစ်လမ်းနှင့် ဗဟိုလမ်းဆုံ(အင်းစိန်ပန်းခြံ)မှ ဗဟိုလမ်းအတိုင်း သမိုင်းဘူတာရုံ လမ်းဆုံ၊ ပါရမီလမ်းဆုံ၊ အုတ်ကျင်းဘူတာရုံလမ်းဆုံ၊ ၄င်းမှ ရွာမကျောင်းလမ်းမှတဆင့် ဗဟိုလမ်းအတိုင်း ဟံသာဝတီလမ်းအထိ)
(၆) ပြည်လမ်းနှင့် မင်းဓမ္မလမ်းဆုံမှ မင်းဓမ္မလမ်းအတိုင်း ပါရမီလမ်းဆုံအထိ
(၇) ပြည်လမ်းနှင့် အင်းလျားလမ်းဆုံမှ အင်းလျားလမ်းအတိုင်း ဓမ္မစေတီလမ်းအထိ
(၈) ကျွန်းတောလမ်းနှင့် နာနတ်တောလမ်းဆုံမှ ကျွန်းတောလမ်းအတိုင်း ဟံသာဝတီလမ်းအထိ
(၉) ဟံသာဝတီအဝိုင်းမှ ဦးဝိစာရလမ်းအတိုင်း၊ ဓမ္မစေတီလမ်းဆုံ၊ ဦးဝိစာရအဝိုင်း၊ ၄င်းမှတစ်ဆင့် ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းအထိ
(၁၀) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းနှင့် ရွှေဘုံသာလမ်းဆုံမှ ရွှေဘုံသာလမ်းအတိုင်း ကမ်းနားလမ်းအထိ
(၁၁) ကန်ရိပ်သာလမ်းနှင့် အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းဆုံမှ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ၄င်းမှ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းအတိုင်း ကမ်းနားလမ်းအထိ
(၁၂) ကန်ရိပ်သာလမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းဆုံမှ သိမ်ဖြူလမ်းအတိုင်းကမ်းနားလမ်းအထိ
(၁၃) မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဝေဘာဂီလမ်းနှင့် သုဓမ္မလမ်းဆုံ (၆ကွေ့ ဝေဇယန္တာလမ်းအနီး)မှ သုဓမ္မာလမ်းအတိုင်း၊ ၄င်းမှ ဝေဇယန္တာလမ်းအတိုင်း ဧရာဝဏ်လမ်းသုဝဏ္ဏတံတားအထိ၊ ၄င်းမှဧရာဝဏ်လမ်း၊ မင်းနန္ဒာလမ်း၊ ၄င်းမှ မင်းနန္ဒာလမ်းယမုံနာလမ်းနှင့် မင်းနန္ဒာလမ်းဆုံအထိ၊ ၄င်းမှ မင်းနန္ဒာလမ်း၊ မဟာဗန္ဓုလတံတားမှ ဗိုလ်တထောင်စျေးလမ်း အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းဆုံအထိ
(၁၄) သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် လေးဒေါင့်ကန်လမ်းဆုံ (ပြည်ထောင်စုခုံးကျော်တံတား)မှ သံသုမာလမ်းအတိုင်း သမိန်ဗရမ်းလမ်းဆုံ(ကြက်ဘဲစျေး)ရှေ့အထိ)
(၁၅) သမိန်ဗရမ်းနှင့် သံသုမာလမ်း (ကြက်ဘဲစျေး)ရှေ့မှ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်း အတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းဆုံ ၄င်းမှ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းအတိုင်း သံလျှက်စွန်းအထိ)
(၁၆) တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ပါရမီလမ်းနှင့် သံသုမာလမ်းဆုံမှ သံသုမာလမ်းအတိုင်း လေးထောင့်ကန်လမ်းဆုံ(ပြည်ထောင်စုခုံးကျော်တံတား)၊ ၄င်းမှ လေးထောင့်ကန်လမ်းအတိုင်း အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ ၄င်းမှ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းအတိုင်း တာမွေမီးပွိုင့်၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းနှင့် သမိန်ဗရမ်းလမ်းဆုံအထိ
(ခ) အရှေ့/အနောက်လမ်း
(၁) မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးနှင့် ခရေပင်လမ်းဆုံမှ ခရေပင်လမ်းအတိုင်း၊ ပြည်လမ်းဆုံ၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်းဆုံမှတစ်ဆင့် ရွှေပြည်သာတံတားအထိ
(၂) အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်းနှင့်လမ်းသစ်လမ်းဆုံမှ လမ်းသစ်လမ်းအတိုင်း(အာလိန်ငါးဆင့်လမ်း) ဗဟိုလမ်းဆုံ၊ ၄င်းမှ လှိုင်မြစ်လမ်းအတိုင်း အောင်ဇေယျတံတားအထိ
(၃) မရမ်းကုန်း(၈)မိုင်လမ်းဆုံမှ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းအတိုင်း၊ ၄င်းမှ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်းနှင့် နန္ဒာဝန်လမ်းဆုံအထိ၊ ၄င်းမှ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်း၊ ဗဟန်းလမ်း၊ ဦးထောင်ဘိုအဝိုင်းမှ တစ်ဆင့် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်လမ်း၊ ၄င်းမှ အလံပြဘုရားလမ်းအတိုင်း ဆူးလေဘုရားလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းဆုံအထိ
(၄) ဆူးလေဘုရားလမ်းမှ ဂျိုးဖြူလမ်း၊ ၄င်းမှ တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်လမ်းနှင့် ဗိုလ်မင်းခေါင်လမ်းဆုံ
(၅) မရမ်းကုန်း(၈)မိုင်လမ်းဆုံမှ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းအတိုင်း အင်းစိန်လမ်းဆုံ၊ ၄င်းမှ သမိုင်းဘူတာရုံ လမ်းအတိုင်း ဘုရင့်နောင်တံတားအထိ
(၆) ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ပင်လုံလမ်းနှင့် ဦးဝိစာရလမ်းဆုံမှ ပါရမီလမ်းအတိုင်း ဝေဇယန္တာ လမ်းဆုံ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းဆုံ၊ ပြည်လမ်းဆုံ၊ အင်းစိန်လမ်းဆုံ၊ ဗဟိုလမ်းဆုံမှတစ်ဆင့် ဘုရင့်နောင် လမ်းဆုံအထိ
(၇) ဆရာစံလမ်းနှင့်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဆုံမှတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအတိုင်း လှည်းတန်း လမ်းဆုံအထိ
(၈) လှည်းတန်းလမ်းဆုံမှ လှည်းတန်းလမ်းအတိုင်း ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းဆုံအထိ
(၉) ပြည်လမ်းနှင့်နာနတ်တောလမ်းဆုံမှ နာနတ်တောလမ်းအတိုင်း ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနား လမ်းဆုံအထိ
(၁၀) ဟံသာဝတီအဝိုင်းမှ ဟံသာဝတီလမ်းအတိုင်း ကျွန်းတောလမ်းဆုံ၊ ဗဟိုလမ်းဆုံ မှတစ်ဆင့် ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းဆုံအထိ
(၁၁) အောင်ရတနာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းသစ်မှ ကမ်းနားလမ်းသစ်အတိုင်း သန်လျှက်စွန်း လမ်းဆုံအထိ
(၁၂) ဗားကရာလမ်းနှင့် ဓမ္မစေတီလမ်းဆုံမှ ဗားကရာလမ်းအတိုင်း ကမ်းနားလမ်းဆုံအထိ
(၁၃) ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနှင့် ဓမ္မစေတီလမ်းဆုံမှ ဓမ္မစေတီလမ်းအတိုင်း ၄င်းမှ ရှင်စောပု လမ်းအတိုင်း ဗဟိုလမ်းဆုံအထိ
(၁၄) ဦးဝိစာရအဝိုင်းမှ အလုံလမ်းအတိုင်း ဗဟိုလမ်းအထိ
(၁၅) ဦးဝိစာရအဝိုင်းမှ ဦးထောင်ဘိုလမ်းအတိုင်း ဦးထောင်ဘိုအဝိုင်း၊ ၄င်းမှ ကန်ရိပ်သာလမ်း အတိုင်း နတ်မောက်လမ်းအထိ
(၁၆) အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းနှင့် အောင်ရတနာလမ်းဆုံမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်းအတိုင်း အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်းဆုံအထိ
(၁၇) ကမ်းနားလမ်းနှင့်အနော်ရထာလမ်းဆုံမှ အနော်ရထာလမ်းအတိုင်း အောက်ပုဇွန်တောင် လမ်းအထိ
(၁၈) ကမ်းနားလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းဆုံမှ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအတိုင်း ယမုံနာလမ်းဆုံအထိ
(၁၉) ကမ်းနားလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းဆုံမှ ကုန်သည်လမ်းအတိုင်း မေယုလမ်းဆုံအထိ
(၂၀) အောက်ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းသစ်ဆုံမှ ကမ်းနားလမ်းအတိုင်း သံလျှက်စွန်း အထိ
(၂၁) ဦးထောင်ဘိုကုန်းအဝိုင်းမှ ဗဟန်းလမ်း၊ ၄င်းမှ နတ်မောက်လမ်းအတိုင်း ကန်ရိပ်သာလမ်းဆုံ၊ ၄င်းမှ ကန်ရိပ်သာလမ်းအတိုင်း ဦးထောင်ဘိုအဝိုင်းအထိ
၄။ အထက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်မရပ်ရ နယ်မြေအတွင်း ယာဉ်ရပ်နားခြင်းပြုပါက ရပ်နားသည့်ယာဉ်ကို ဆွဲယာဉ်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်ရပ်နားစခန်းသို့ သယ်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ဆွဲယာဉ်ခကို ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေး ဥပဒေအရလည်း အရေးယူခြင်းခံရမည်။
၅။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ပလက်ဖောင်းများနှင့် ကားလမ်းအကြား တိုးချဲ့၍ ဆောင်ရွက်ထားသော ယာဉ်ရပ်နားရန်ပြုလုပ်ထားသည်နေရာများတွင် ယာဉ်ရပ်နားခ ရယူ၍ ယာယီခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင့်တော်သောကာလတွင် ယာယီရပ်နားခွင့်ကို ပိတ်သိမ်း မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျန်ရှိသောလမ်းများကိုလည်း ယာဉ်ရပ်နားခြင်းအား တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ပိတ်ပင်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၆။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရန်ကုန်မြို့တော်အား မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်ညီညွတ်စေရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့စေရေးတို့အတွက် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ၊ ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်မရပ်ရနယ်မြေ သတ်မှတ်ခြင်းအား တိကျစွာလိုက်နာကြရန်နှင့် မရပ်ရနယ်မြေများတွင် ယာဉ်များရပ်နားမှု မရှိစေရေး ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြပါရန် အသိပေးကြေညာပါသည်။

တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Back to Top