ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့် အခနှုန်းထားများ
စဉ်
ဝင်ငွေအမျိုးအစားနှင့်ကောက်ခံပုံ
လျှင်
ကောက်ခံမည့်နှုန်းထား(ကျပ်)
မှတ်ချက်
၁။
သစ်ပင်များ ခုတ်လှဲခြင်းနှုန်းထား
     
  (က) အပင်ကြီး
  အမြင့်(၂၀')အောက်၊လုံးပတ်(၂')အထက်
  ခုတ်လှဲခ၊ရှင်းလင်းခ၊
၁ပင်
၃၀၀၀၀
အမြစ်တူးခ
၁ပင်
၃၀၀၀၀
     
  (ခ)အပင်လတ်
  အမြင့်(၂၀')အောက်၊လုံးပတ်(၂')အောက်      
ခုတ်လှဲခ၊ရှင်းလင်းခ၊
၁ပင်
၂၀၀၀၀
 
  အမြစ်တူးခ
၁ပင်
၁၅၀၀၀
 
   
  (ဂ)အပင်သေး
အမြင့်(၂၀')အောက်၊လုံးပတ်(၁')အောက်
ခုတ်လှဲခ၊ရှင်းလင်းခ
၁ပင်
၁၀၀၀၀
အမြစ်တူးခ
၁ပင်
၅၀၀၀
၂။
ပုံသွင်းခနှုန်းထား
(က) အပင်ကြီး
အယဉ်
၁ပင်
၇၅၀၀
အရိုင်း
၁ပင်
၁၀၀၀၀
(ခ) အပင်လတ်
အယဉ်
၁ပင်
၅၀၀၀
အရိုင်း
၁ပင်
၇၅၀၀
         
၃။
ပန်းပင်၊ ပျိုးပင်များရောင်းချမည့်နှုန်းထား
(က) အရိပ်ရပင်၊ အလှပင်(ပျိုးပင်)
ပျိုးအိတ်အသေး(အရွက်လှ)၊(၅"x ၆")အိတ်
၁အိတ်
၃၀၀
ပျိုးအိတ်အလတ်(အရိပ်ရ)၊      
  ၂'-၄'၊(၈"x ၁၀")အိတ်
၁အိတ်
၁၀၀၀
  အရိပ်ပင်(နှစ်ချို့ပင်၂နှစ်နှင့်အထက်)
  ( ၄' ) မှ ( ၅' )အရွယ်
၁ပင်
၄၀၀၀
ဘိလပ်မြေအိတ်ခွံ/ဝါးခြင်း
  ( ၆' ) မှ ( ၁၀' )အရွယ်
၁ပင်
၅၅၀၀
 
  ( ၁၀' ) နှင့်အထက်
၁ပင်
၂၀၀၀၀
 
         
  ပန်းပင်(နှစ်ရှည်ပင်)
  ပျိုးပင်အလတ်(၈" x ၁၀ ")အိတ်
၁အိတ်
၅၀၀
  ပျိုးအိတ်အကြီး(ဘိလပ်မြေအိတ်)
၁အိတ်
၁၀၀၀
  ပန်းပင်(ရာသီပန်း)
  ပျိုးအိတ်အလတ် ( ၅" x ၆ ")အိတ်
၁အိတ်
၁၀၀
 
၄။
ရုပ်ရှင်ဗွီဒီယိုနှုန်း
     
  စီးပွားရေး(အခြားပန်းခြံများ)
၁ရက်
၁၅၀၀၀
  စီးပွားရေး(ကန်တော်ကြီး/ပြည်သူ့ရင်ပြင်/မဟာ)
၃၀၀၀၀
  ဗန္ဓုလပန်းခြံ/အင်းယားကန်ဘောင်(ပြည်)
         
၅။
စျေးကောက်နှုန်းထား(ယာယီ)
ထိုင်ခုံဖြင့်ရောင်းချခြင်း(ကြီး)
၁လ
၃၀၀၀၀
ထိုင်ခုံဖြင့်ရောင်းချခြင်း(လတ်)
၁လ
၇၀၀၀
  ထိုင်ခုံဖြင့်ရောင်းချခြင်း(သေး)
၁လ
၅၀၀၀
   
၆။
ယာဉ်/ယန္တရားငှားရမ်းခ
     
ကရိန်းကား
၄နာရီ
၃၀၀၀၀
ဆီမပါ
၇။
အထွေထွေဝင်ငွေများ
  (က) ဆိုင် ဆိုင်းဘုတ်
၁စ/ပ
၂၅၀၀
 
  (ခ) မီတာခ
၁ယူနစ်
၇၅
 
  (ဂ) ဘောလုံးကွင်းဌားခ  
  ကွင်းချော
၁ပွဲ
၁၀၀၀၀
 
  ကွင်းကြမ်း
၁ပွဲ
၅၀၀၀
 
  (ဃ) အမည်ပြောင်းခ
၁ကြိမ်
လစာ၏၃ဆ
 
  (င)ဘောလုံးကွင်းဌားခ(ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ)
၁ရက်
၂၀၀၀၀
 
               

၂၀.၁၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ ပန်းခြံများနှင့် အားကစားကွင်းများတွင် အသုံးပြုခနှုန်းထားများတိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစား ကွင်းများဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိပန်းခြံများတွင် ရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယိုရိုက် ကူးခြင်း၊ မင်္ဂလာ ဆောင်အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ ကြော်ငြာတင်သွင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပရဟိတအသွင်ဆောင်၍ ကြော်ငြာထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ကုမ္ပဏီ ထုတ်စားသုံးပစ္စည်းများအား လှူဒါန်းမှုအသွင်ယူ၍ ကြော်ငြာခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ အားကစားကွင်းတွင်ရပ်ကွက်ပျော်ပွဲရွင်ပွဲများအား စီးပွားရေး အသွင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေမှု များ အတွက် မြေနေရာအသုံးပြုခအား၂၀.၁၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-


(က) ပန်းခြံများအားလုံး (စီးပွားရေးအရအသုံးပြုခ) တစ်ရက်လျှင် ကျပ် ၅၀,၀၀၀ (ကျပ်ငါးသောင်းတိတိ) ကောက်ခံပါမည်။
( ခ ) ပန်းခြံများအားလုံး (စီးပွားရေးမဟုတ်သောအသုံးပြုခ) တစ်ရက် လျှင် ကျပ် ၂၀,၀၀၀ (ကျပ်နှစ်သောင်းတိတိ) ကောက်ခံပါမည်။
( ဂ ) အားကစားကွင်းများအားလုံး(စီးပွားရေးအရအသုံးပြုခ) တစ်ရက် လျှင် ကျပ် ၅၀,၀၀၀ (ကျပ်ငါးသောင်းတိတိ) ကောက်ခံပါမည်။
(ဃ) အားကစားကွင်းများအားလုံး (စီးပွားရေးမဟုတ်သောအသုံးပြုခ) တစ်ရက်လျှင် ကျပ် ၂၀,၀၀၀(ကျပ်နှစ်သောင်းတိတိ)ကောက်ခံပါမည်။
( င ) အားကစားကွင်းများ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရပ်ကွက်အတွင်း အားကစားပြိုင်ပွဲ၊ ကျောင်းအားကစားပြိုင်ပွဲ (ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများမပါ) များအား အခကောက်ခံခြင်းမပြုပါ။

Back to Top