ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

 • မြို့တော်အတွင်းရှိ စည်ပင်သာယာပိုင် ပန်းခြံ၊ ပန်းဥယျာဉ်များနှင့် ကလေးအားကစားကွင်းများကို ပြုစု၊ ထိန်းသိမ်း မွမ်းမံပေးခြင်း၊ အသစ်ချဲ့ထွင်တည်ဆောက်ပေးခြင်း။
 • ပြည်သူ့ရင်ပြင် နှင့် ပြည့်သူ့ဥယျာဉ်၊ ရှုခင်းသာအပန်းဖြေ ဥယျာဉ်နှင့်‌ ရေကန်ကြီးများအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အမြဲသာယာလှပစေရန် ကြီးကြပ်မွမ်းမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စည်ပင်သာယာပိုင်ပန်းခြံ ပန်းဥယာဉ်အသီးသီးတွင် ရှုချင်စဖွယ်ပန်းအလှများ၊ ရာသီပန်းများစိုက်ပျိုးပေးခြင်း၊ကလေးအားကစားကွင်းများဖန်တီး ပေးခြင်း၊ ကစားစရာပစ္စည်းများတီထွင်တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ထိမ်းသိမ်းခြင်း။
 • အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့်သစ်ပင်အိုများနှင့် သစ်ကိုင်းသစ်ခက်များကို ခုတ်လှဲဖယ်ရှားခြင်း လိုအပ်သည့် နေရာများတွင် ဖြည့်စွက်စိုက်ပျိုးပေးခြင်း။
 • လမ်းဆုံနှင့် လမ်းလယ်ကျွန်းတို့တွင် စိမ်းလန်းစိုပြေသော သစ်ပင်များ၊ မြက်ပင်များ၊ ပန်းအလှများစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • ရာသီအလိုက် သစ်ပင်ပန်းပင်များကို ပျိုးထောင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် မျိုးပွားပေးခြင်း။
 • မြို့တော်အတွင်း ရှုခင်းသာနေရာများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ လိုအပ်သောနေရာများတွင် စိမ်းလန်း စိုပြေသော မြက်ခင်းများ လမ်းလယ်ပန်းခုံများ၊ ပန်းအလှများပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊ မွမ်းမံထိမ်းသိမ်းခြင်း။
 • ပန်းခြံပန်းဥယျာဉ်များအတွင်း လိုအပ်သော အဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း ပြုပြင်မွမ်းမံ ပေးခြင်း။
 • မိမိဌာနအတွက်လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို ၀ယ်ယူခြင်း၊ မှာယူဖြည့်တင်း သိုလှောင်ခြင်း၊ ပန်းခြံအသီးသီးသို့ စနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်ရန် ဖြန့်ဝေပေးခြင်း။
 • ပန်းခြံဥယျာဉ်ကြီးများမှ၀င်ငွေရရှိသောလုပ်ငန်းများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းကြီးကြပ်ဆောင် ရွက်ခြင်း။
 • ပန်းဥယာဉ်နှင့် အားကစားကွင်းများဌာန၏ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကို ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။
 • မိမိဌာနရှိအရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများကို စနစ်တကျကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို အဆင့်ဆင့် သတ်မှတ်ပေးခြင်း။
 • မြို့တော်အတွင်း သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ရစရန် စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် မြေလွတ်နေရာများ၌ အရိပ်ရပင်များ ၊သစ်တောပင်များ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုး ထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နမိတ်အတွင်းစိမ်းလန်းစိုပြေရေးလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မလိုအပ်သောအပင်များ၊ အမြင်မတင့်တယ်သော အပင်များအား ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • မြို့တော်အတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် စိုက်ပျိုး နိုင်သည့်မြေလွတ်နေရာများ၌ အရိပ်ရပင်များ၊ သစ်တောပင်များ၊ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်း ခြင်း။
 • မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မလိုအပ်သောအပင်များ၊ အမြင်မတင့်တယ်သော အပင်များအား ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

Back to Top